EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:255:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 255, 27 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 255

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
27 oktober 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2007/C 255/01

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de follow-up van het werkprogramma voor een betere toepassing van de richtlijn gegevensbescherming

1

2007/C 255/02

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) — COM(2006) 817 def.

13


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 255/03

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (1)

22

2007/C 255/04

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

24

2007/C 255/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa) (1)

31

2007/C 255/06

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV) (1)

31

2007/C 255/07

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4836 — CVC/Univar) (1)

32

2007/C 255/08

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding) (1)

32


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 255/09

Wisselkoersen van de euro

33

2007/C 255/10

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 415e bijeenkomst van 11 september 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak COMP/C.38.121 — Fittingen

34

2007/C 255/11

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 416e bijeenkomst van 18 september 2006 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak COMP/F/C.38.121 — Fittingen

34

2007/C 255/12

Advies van de vertegenwoordigers van de EVA-staten inzake een voorlopige ontwerpbeschikking betreffende Zaak COMP/C.38.121 — Fittingen (Bijeenkomst op 11 september 2006 van het EG-Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities)

35

2007/C 255/13

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in Zaak COMP/38.121 — Fittingen (opgesteld overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)

36


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2007/C 255/14

F-Castres: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Castres (Mazamet) en Parijs (Orly) — Mededeling betreffende een door Frankrijk uitgeschreven openbare aanbesteding met het oog op de uitbesteding van een openbare dienst overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad

38

2007/C 255/15

F-Castres: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Castres (Mazamet) en Lyon (Saint-Exupéry) en tussen Rodez (Marcillac) en Lyon (Saint-Exupéry) — Mededeling betreffende een door Frankrijk uitgeschreven openbare aanbesteding met het oog op de uitbesteding van een openbare dienst overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad

42

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 255/16

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure (1)

45

2007/C 255/17

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

46

2007/C 255/18

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1)

47

2007/C 255/19

Voorstel voor een Verordening (EG) nr. …/… van de Commissie van […] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 773/2004, wat betreft schikkingsprocedures in kartelzaken (1)

48

2007/C 255/20

Ontwerp voor een Mededeling van de Commissie van […] betreffende schikkingsprocedures met het oog op de vaststelling van beschikkingen op grond van de artikelen 7 en 23 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in kartelzaken (1)

51

 

ANDERE BESLUITEN

 

Commissie

2007/C 255/21

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

58


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top