Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 223, 22 september 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 223

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
22 september 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2007/C 223/01

Gedragscode

1

2007/C 223/02

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 211 van 8.9.2007

3


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2007/C 223/03

Zaak C-298/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 22 juni 2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Deutsche Internet Versicherung AG

4

2007/C 223/04

Zaak C-301/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 26 juni 2007 — PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Zaak C-322/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 juli 2007 door Papierfabrik August Koehler AG tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 26 april 2007 in zaak T-109/02, (Bolloré/Commissie), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissie), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissie), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissie), T-126/02 (M-real Zanders/Commissie), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissie), T-129/02 (Torraspapel/Commissie), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissie) en T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissie)

5

2007/C 223/06

Zaak C-327/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 juli 2007 door Bolloré SA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 26 april 2007 in zaak T-109/02 (Bolloré/Commissie), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissie), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissie), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissie), T-126/02 (M-real Zanders/Commissie), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissie), T-129/02 (Torraspapel/Commissie), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissie) en T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissie)

6

2007/C 223/07

Zaak C-334/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 juli 2007 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer — uitgebreid) van 3 mei 2007 in zaak T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissie

6

2007/C 223/08

Zaak C-338/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 juli 2007 door Distribuidora Vizcaína de Papeles S.L. tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 26 april 2007 in de gevoegde zaken T-109/02 (Bolloré/Commissie), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissie), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissie), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissie), T-126/02 (M-real Zanders/Commissie), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissie), T-129/02 (Torraspapel/Commissie), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissie) en T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissie)

7

2007/C 223/09

Zaak C-347/07: Beroep ingesteld op 25 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

8

2007/C 223/10

Zaak C-368/07: Beroep ingesteld op 2 augustus 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

8

2007/C 223/11

Zaak C-370/07: Beroep ingesteld op 3 augustus 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Raad van de Europese Unie

9

2007/C 223/12

Zaak C-382/07: Beroep ingesteld op 8 augustus 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

9

 

Gerecht van eerste aanleg

2007/C 223/13

Zaak T-6/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2007 — wheyco/Commissie („Staatssteun — Stimulerend element — Beroep tot nietigverklaring — Handeling met rechtsgevolgen — Procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”)

10

2007/C 223/14

Zaak T-252/06 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 juli 2007 — Beau/Commissie (Hogere voorziening — Ambtenarenzaken — Ambtenaren — Beroepsziekte — Kennelijk niet-ontvankelijke hogere voorziening — Kennelijk ongegronde hogere voorziening)

10

2007/C 223/15

Zaak T-415/06 P: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2007 — De Smedt/Commissie („Hogere voorziening — Ambtenarenzaken — Arbeidscontractanten — Voormalig hulpfunctionaris — Verzoek om herziening van bij aanwerving vastgestelde indeling — Kennelijk ongegronde hogere voorziening”)

11

2007/C 223/16

Zaak T-31/07 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 19 juli 2007 — Du Pont de Nemours (France) e.a./Commissie („Kort geding — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Richtlijn 91/414/EEG — Ontvankelijkheid — Fumus boni juris — Spoedeisendheid — Belangenafweging”)

11

2007/C 223/17

Zaak T-263/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Republiek Estland/Commissie

12

2007/C 223/18

Zaak T-267/07: Beroep ingesteld op 9 juli 2007 — Italië/Commissie

12

2007/C 223/19

Zaak T-268/07: Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Agrícola del Sureste/Raad en Commissie

13

2007/C 223/20

Zaak T-269/07: Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Mediterráneo Algodón/Raad en Commissie

13

2007/C 223/21

Zaak T-270/07: Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Devisa/Raad en Commissie

14

2007/C 223/22

Zaak T-271/07: Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Eurosemillas/Raad en Commissie

14

2007/C 223/23

Zaak T-272/07: Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Surcotton/Raad en Commissie

14

2007/C 223/24

Zaak T-274/07: Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Raad

15

2007/C 223/25

Zaak T-285/07: Beroep ingesteld op 18 juli 2007 — Italië/Parlement en Commissie

15

2007/C 223/26

Zaak T-287/07: Beroep ingesteld op 25 juli 2007 — cApStAn/Commissie

16

2007/C 223/27

Zaak T-293/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 augustus 2007 door Alessandro Lofaro tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 mei 2007 in de gevoegde zaken F-27/06 en F-75/06, Lofaro/Commissie

16

2007/C 223/28

Zaak T-272/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 29 juni 2007 — Keppenne/Commissie

17

2007/C 223/29

Zaak T-411/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 29 juni 2007 — Keppenne/Commissie

17

2007/C 223/30

Zaak T-326/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2007 — Raad/BHIM — AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Zaak T-114/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 12 juli 2007 — Globe/Commissie

17

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2007/C 223/32

Zaak F-133/06: Beroep ingesteld op 11 juli 2007 — Marcuccio/Commissie

18

2007/C 223/33

Zaak F-18/07: Beroep ingesteld op 10 juli 2007 — Marcuccio/Commissie

18

2007/C 223/34

Zaak F-20/07: Beroep ingesteld op 27 juni 2007 — Marcuccio/Commissie

19

2007/C 223/35

Zaak F-21/07: Beroep ingesteld op 4 juni 2007 — Marcuccio/Commissie

20

2007/C 223/36

Zaak F-70/07: Beroep ingesteld op 23 juli 2007 — Luigi Marcuccio/Commissie

20

2007/C 223/37

Zaak F-74/07: Beroep ingesteld op 3 juli 2007 — Meierhofer/Commissie

21

2007/C 223/38

Zaak F-77/07: Beroep ingesteld op 31 juli 2007 — Labate/Commissie

22


NL

 

Top