Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:211:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 211, 08 september 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 211

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
8 september 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2007/C 211/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 199 van 25.8.2007

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2007/C 211/02

Zaak C-503/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 18 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Arrest van Hof waarin niet-nakoming wordt vastgesteld — Niet-uitvoering — Artikel 228 EG — Maatregelen ter uitvoering van arrest van Hof — Beëindiging van overeenkomst)

2

2007/C 211/03

Zaak C-507/04: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Behoud van vogelstand — Richtlijn 79/409/EEG — Uitvoeringsmaatregelen)

2

2007/C 211/04

Zaak C-119/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Consiglio di Stato — Italië) — Ministero dell'Industria, del Commercio et dell'Artigianato/Lucchini Siderurgica SpA (Staatssteun — EGKS — Staalindustrie — Steun die onverenigbaar is verklaard met gemeenschappelijke markt — Terugvordering — Gezag van gewijsde van arrest van nationale rechterlijke instantie)

3

2007/C 211/05

Zaak C-212/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Bundessozialgericht — Duitsland) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern (Grensarbeider — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Overbrenging van woonplaats naar andere lidstaat — Echtgenoot die geen betaalde arbeid verricht — Ouderschapsuitkering — Toekenning geweigerd aan echtgenoot — Sociaal voordeel — Woonplaatsvereiste)

4

2007/C 211/06

Zaak C-213/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundessozialgericht — Duitsland) — Wendy Geven/Land Nordrhein-Westfalen (Grensarbeider — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Ouderschapsuitkering — Weigering van toekenning daarvan — Sociaal voordeel — Woonplaatsvereiste)

4

2007/C 211/07

Zaak C-277/05: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — Société thermale d'Eugénie-les-Bains/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Btw — Werkingssfeer — Voorschotten die in kader van overeenkomsten inzake aan btw onderworpen diensten zijn betaald en door dienstverrichter worden behouden in geval van annulering — Kwalificatie)

5

2007/C 211/08

Zaak C-399/05: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 93/38/EEG — Overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie — Bouw en inwerkingstelling van thermo-elektrische centrale — Voorwaarden voor toelating tot aanbesteding)

5

2007/C 211/09

Zaak C-460/05: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 juli 2007 — Republiek Polen/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Richtlijn 2005/36/EG — Erkenning van beroepskwalificaties — Verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers — Verloskundigen — Specifieke bepalingen van toepassing op Poolse opleidingstitels — Geldigheid — Motiveringsplicht — Invoering bij toetredingsakte)

6

2007/C 211/10

Zaak C-142/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret — Denemarken) — Olicom A/S/Skatteministeriet (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Indeling in gecombineerde nomenclatuur — Automatische gegevensverwerkende machines — Netwerkkaarten met modemfunctie — Begrip „eigen functie”)

6

2007/C 211/11

Zaak C-155/06: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 96/29/Euratom — Bescherming van gezondheid van bevolking en van werkers tegen aan ioniserende straling verbonden gevaren — Geen volledige uitvoering binnen gestelde termijn)

7

2007/C 211/12

Zaak C-182/06: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour Administrative — Luxembourg) — Luxemburgse Staat/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink (Artikel 39 EG — Belasting over inkomsten van niet-ingezetenen — Berekening van belastingtarief — Onroerende goederen op grondgebied van andere lidstaat — Niet-inaanmerkingneming van negatieve huurinkomsten)

7

2007/C 211/13

Zaak C-213/06 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juli 2007 — Europees Bureau voor wederopbouw (EBW)/Georgios Karatzoglou (Hogere voorziening — Tijdelijk functionaris — Beëindiging van overeenkomst)

8

2007/C 211/14

Zaak C-310/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam — Nederland) — F.T.S. International BV/Belastingdienst — Douane West (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Indeling — Delen van kippen, zonder been, bevroren en gezouten — Geldigheid van Verordening (EG) nr. 1223/2002)

8

2007/C 211/15

Zaak C-402/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 18 juli 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart BV/Staatssecretaris van Financiën (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Product verkregen door stremming van melk en verwijdering van groot deel van wei)

9

2007/C 211/16

Zaak C-517/06: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/98/EG — Hergebruik van overheidsinformatie — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

9

2007/C 211/17

Zaak C-26/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/80/EG — Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

10

2007/C 211/18

Zaak C-50/07: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/24/EG — Farmaceutische specialiteiten — Traditionele kruidengeneesmiddelen — Communautair wetboek — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

10

2007/C 211/19

Zaak C-61/07: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Bewakingssysteem voor uitstoot van broeikasgassen — Uitvoering van Protocol van Kyoto)

11

2007/C 211/20

Zaak C-90/07: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/12/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Niet-omzetting binnen gestelde termijn)

11

2007/C 211/21

Zaak C-220/07: Beroep ingesteld op 27 april 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

11

2007/C 211/22

Zaak C-263/07: Beroep ingesteld op 1 juni 2007 — Commissie/Groothertogdom Luxemburg

12

2007/C 211/23

Zaak C-268/07: Beroep ingesteld op 6 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

13

2007/C 211/24

Zaak C-271/07: Beroep ingesteld op 7 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

13

2007/C 211/25

Zaak C-272/07: Beroep ingesteld op 7 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

14

2007/C 211/26

Zaak C-273/07: Beroep ingesteld op 7 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

14

2007/C 211/27

Zaak C-276/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d'appello di Firenze (Italië) op 11 juni 2007 — Nancy Delay/Università degli Studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Italiaanse Republiek

15

2007/C 211/28

Zaak C-278/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 13 juni 2007 — Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/29

Zaak C-279/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 13 juni 2007 — Vion Trading GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

15

2007/C 211/30

Zaak C-280/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 13 juni 2007 — Ze Fu Fleischhandel GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/31

Zaak C-281/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 13 juni 2007 — Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2007/C 211/32

Zaak C-286/07: Beroep ingesteld op 13 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

17

2007/C 211/33

Zaak C-287/07: Beroep ingesteld op 14 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

17

2007/C 211/34

Zaak C-292/07: Beroep ingesteld op 15 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

18

2007/C 211/35

Zaak C-294/07: Beroep ingesteld op 19 juni 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

18

2007/C 211/36

Zaak C-295/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 juni 2007 door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 29 maart 2007 in zaak T-369/00, Département du Loiret (Frankrijk) ondersteund door Scott SA/Commissie van de Europese Gemeenschappen

19

2007/C 211/37

Zaak C-297/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Regensburg (Duitsland) op 21 juni 2007 — Strafzaak tegen Klaus Bourquain

20

2007/C 211/38

Zaak C-302/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het VAT and Duties Tribunal, London (Verenigd Koninkrijk) op 29 juni 2007 — J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

20

2007/C 211/39

Zaak C-303/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 29 juni 2007 — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

21

2007/C 211/40

Zaak C-304/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 2 juli 2007 — Directmedia Publishing GmbH/1. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2. Prof. Dr. Ulrich Knoop

21

2007/C 211/41

Zaak C-305/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale civile di Genova (Italië) op 2 juli 2007 — Radiotelevisione italiana SpA (RAI)/PTV Programmazioni Televisive SpA

22

2007/C 211/42

Zaak C-306/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Højesteret (Denemarken) op 3 juli 2007 — R. Andersen/Kommunernes Landsforening, handelend in naam van Slagelse Kommune (voorheen Skælskør Kommune)

22

2007/C 211/43

Zaak C-308/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 juli 2007 door Koldo Gorostiaga Atxalandabaso tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 24 april 2007 in zaak T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Europees Parlement

23

2007/C 211/44

Zaak C-310/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lunds Tingsrätt (Zweden) op 5 juli 2007 — Zweedse staat optredend via de Tillsynsmyndighet i konkurser/Anders Holmqvist

23

2007/C 211/45

Zaak C-311/07: Beroep ingesteld op 5 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

24

2007/C 211/46

Zaak C-312/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris (Frankrijk) op 6 juli 2007 — JVC France SAS/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières)

25

2007/C 211/47

Zaak C-313/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Spanje) op 5 juli 2007 — Kirtruna S.L. en Elisa Vigano/Christina Delgado Fernández de Heredia, Sergio Sabini Celio, Miguel Oliván Bascones, Red Elite de Electrodomésticos SA, Electro Calbet SA

25

2007/C 211/48

Zaak C-317/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 10 juli 2007 — Lahti Energia Oy

26

2007/C 211/49

Zaak C-319/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juli 2007 door 3F, voordien Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer — uitgebreid) van 23 april 2007 in zaak T-30/03, Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)/Commissie van de Europese Gemeenschappen

27

2007/C 211/50

Zaak C-320/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juli 2007 door Antartica Srl tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 10 mei 2007 in zaak T-47/06, Antartica Srl/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

27

2007/C 211/51

Zaak C-324/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 12 juli 2007 — Coditel Brabant SA/1. Gemeente Ukkel, 2. Intercommunale maatschappij voor teledistributie (Brutélé), 3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

27

2007/C 211/52

Zaak C-325/07: Beroep ingesteld op 11 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

28

2007/C 211/53

Zaak C-328/07: Beroep ingesteld op 13 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

28

2007/C 211/54

Zaak C-329/07: Beroep ingesteld op 13 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek

29

2007/C 211/55

Zaak C-333/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d'appel de Lyon (Frankrijk) op 17 juli 2007 — Regie Networks/Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

29

2007/C 211/56

Zaak C-340/07: Beroep ingesteld op 19 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

29

2007/C 211/57

Zaak C-341/07: Beroep ingesteld op 20 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden

30

2007/C 211/58

Zaak C-342/07: Beroep ingesteld op 24 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

30

2007/C 211/59

Zaak C-345/07: Beroep ingesteld op 25 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

30

2007/C 211/60

Zaak C-346/07: Beroep ingesteld op 25 juli 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek

31

 

Gerecht van eerste aanleg

2007/C 211/61

Zaak T-189/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 juli 2007 — Ente per le Ville vesuviane/Commissie („Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) — Beëindiging van financiële communautaire bijstand — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Procesbevoegdheid van uiteindelijke ontvanger van bijstand — Rechtstreekse band — Rechten van verdediging — Schending van artikel 12 van gewijzigde verordening (EEG) nr. 4254/88 — Ontoereikend onderzoek”)

32

2007/C 211/62

Zaak T-344/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 19 juli 2007 — Bouychou/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Beschikking waarbij terugvordering wordt gelast van door Frankrijk ten gunste van vennootschap Stardust Marine toegekende staatssteun — Nietigverklaring van beschikking bij arrest van Hof”)

32

2007/C 211/63

Zaak T-360/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 19 juli 2007 — FG Marine/Commissie (Niet-contractuele aansprakelijkheid — Beschikking waarbij terugbetaling wordt gelast van door Frankrijk aan vennootschap Stardust Marine toegekende staatssteun — Nietigverklaring van beschikking bij arrest van Hof)

33

2007/C 211/64

Zaak T-345/05 R II: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 27 juni 2007 — V/Parlement („Kort geding — Opheffing van immuniteit van lid van Europees Parlement — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Spoedeisendheid”)

33

2007/C 211/65

Zaak T-130/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 25 juni 2007 — Drax Power e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Systeem van uitwisseling van broeikasgasemissierechten — Voorstel tot wijziging van nationaal plan voor toewijzing van emissierechten — Weigering van Commissie — Niet-ontvankelijkheid”)

33

2007/C 211/66

Zaak T-190/07: Beroep ingesteld op 31 mei 2007 — KEK DIAVLOS/Commissie van de Europese Gemeenschappen

34

2007/C 211/67

Zaak T-217/07: Beroep ingesteld op 26 juni 2007 — Las Palmeras/Raad en Commissie

34

2007/C 211/68

Zaak T-218/07: Beroep ingesteld op 26 juni 2007 — Agroquivir/Raad en Commissie

35

2007/C 211/69

Zaak T-219/07: Beroep ingesteld op 25 juni 2007 — DSV Road/Commissie

36

2007/C 211/70

Zaak T-225/07: Beroep ingesteld op 29 juni 2007 — Thomson Sales Europe/Commissie

36

2007/C 211/71

Zaak T-226/07: Beroep ingesteld op 20 juni 2007 — Prana Haus/BHIM (PRANAHAUS)

37

2007/C 211/72

Zaak T-227/07: Beroep ingesteld op 28 juni 2007 — Spanje/Commissie

37

2007/C 211/73

Zaak T-228/07: Beroep ingesteld op 29 juni 2007 — Malheiro/Commissie

38

2007/C 211/74

Zaak T-233/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 juli 2007 door Maddalena Lebedef-Caponi tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 april 2007 in zaak F-71/06, Lebedef-Caponi/Commissie

39

2007/C 211/75

Zaak T-234/07: Beroep ingesteld op 3 juli 2007 — Koninklijke Grolsch/Commissie

39

2007/C 211/76

Zaak T-235/07: Beroep ingesteld op 4 juli 2007 — Bavaria/Commissie

40

2007/C 211/77

Zaak T-236/07: Beroep ingesteld op 4 juli 2007 — Bondsrepubliek Duitsland/Commissie

41

2007/C 211/78

Zaak T-237/07: Beroep ingesteld op 27 juni 2007 — CityLine Hungary Kft./Commissie

41

2007/C 211/79

Zaak T-238/07: Beroep ingesteld op 11 juli 2007 — Ristic e.a./Commissie

42

2007/C 211/80

Zaak T-239/07: Beroep ingesteld op 9 juli 2007 — Pathé Distribution/EACEA

42

2007/C 211/81

Zaak T-240/07: Beroep ingesteld op 4 juli 2007 — Heineken Nederland en Heineken/Commissie

43

2007/C 211/82

Zaak T-241/07: Beroep ingesteld op 10 juli 2007 — Buzzi Unicem/Commissie

44

2007/C 211/83

Zaak T-242/07: Beroep ingesteld op 6 juli 2007 — Weiler/BHIM — CISQ (Q2WEB)

45

2007/C 211/84

Zaak T-243/07: Beroep ingesteld op 11 juli 2007 — Republiek Polen/Commissie van de Europese Gemeenschappen

45

2007/C 211/85

Zaak T-244/07: Beroep ingesteld op 13 juli 2007 — Campo de Cartagena/Raad en Commissie

46

2007/C 211/86

Zaak T-245/07: Beroep ingesteld op 13 juli 2007 — Virsa/Raad en Commissie

46

2007/C 211/87

Zaak T-246/07: Beroep ingesteld op 13 juli 2007 — Coesagro/Raad en Commissie

47

2007/C 211/88

Zaak T-247/07: Beroep ingesteld op 11 juli 2007 — Slowaakse Republiek/Commissie

47

2007/C 211/89

Zaak T-248/07: Beroep ingesteld op 12 juli 2007 — Tsjechische Republiek/Commissie

48

2007/C 211/90

Zaak T-252/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Sungro/Raad en Commissie

49

2007/C 211/91

Zaak T-253/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas/Raad en Commissie

49

2007/C 211/92

Zaak T-254/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Pinzón/Raad en Commissie

49

2007/C 211/93

Zaak T-255/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Algodonera de Palma/Raad en Commissie

49

2007/C 211/94

Zaak T-256/07: Beroep ingesteld op 16 juli 2007 — Organisatie van Volksmujahedeen van Iran/Raad

50

2007/C 211/95

Zaak T-257/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Frankrijk/Commissie

50

2007/C 211/96

Zaak T-258/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Campo de Alcalá del Río/Raad en Commissie

51

2007/C 211/97

Zaak T-259/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Algusa Algodonera Utrerana/Raad en Commissie

51

2007/C 211/98

Zaak T-260/07: Beroep ingesteld op 17 juli 2007 — Las Marismas de Lebrija/Raad en Commissie

52

2007/C 211/99

Zaak T-261/07: Beroep ingesteld op 13 juli 2007 — Commissie/Banca di Roma

52

2007/C 211/00

Zaak T-262/07: Beroep ingesteld op 13 juli 2007 — Republiek Litouwen/Commissie

53

2007/C 211/01

Zaak T-266/07: Beroep ingesteld op 9 juli 2007 — Air One/Commissie

54

2007/C 211/02

Zaak T-276/07: Beroep ingesteld op 23 juli 2007 — Martin/Parlement

55

2007/C 211/03

Zaak T-278/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 juli 2007 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 11 mei 2007 in zaak F-2/06, Luigi Marcuccio/Commissie

55

2007/C 211/04

Zaak T-279/07: Beroep ingesteld op 23 juli 2007 — Frankrijk/Commissie

56

2007/C 211/05

Zaak T-284/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 juli 2007 door Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 mei 2007 in zaak F-97/06, López Teruel/BHIM

57

2007/C 211/06

Zaak T-326/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 9 juli 2007 — Total/BHIM — Peterson (Beverly Hills Formula TOTAL PROTECTION)

57

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2007/C 211/07

Zaak F-7/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 juli 2007 — B/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Ontheemdingstoelage — Voorwaarden van artikel 4, lid 1, van bijlage VII bij Statuut)

58

2007/C 211/08

Zaak F-143/06: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 juli 2007 — Continolo/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overschrijving van pensioenrechten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

58


NL

 

Top