EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:169:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 169, 21 juli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 169

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
21 juli 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Commissie

2007/C 169/01

Advies van de Commissie van 19 juli 2007 betreffende het gewijzigd plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de kerncentrale van Dampierre in Frankrijk, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag

1

 

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

2007/C 169/02

Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming betreffende het initiatief van het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Finland, de Portugese Republiek, Roemenië en het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit

2


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 169/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4646 — AXA/Banca Monte dei Paschi di Siena/JV) (1)

15

2007/C 169/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4728 — Red & Black/Valentino Fashion Group) (1)

15


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

2007/C 169/05

Besluit

16

 

Commissie

2007/C 169/06

Wisselkoersen van de euro

17

 

INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

2007/C 169/07

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun (1)

18

2007/C 169/08

Informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (1)

26


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Raad

2007/C 169/09

Open uitnodiging — Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST)

27

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 169/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services) (1)

29

2007/C 169/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4748 — T-Mobile/Orange Netherlands) (1)

30


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top