Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:140:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 140, 23 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 140

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
23 juni 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2007/C 140/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 129 van 9.6.2007

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2007/C 140/02

Zaak C-391/04: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 mei 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Symvoulio tis Epikrateias — Griekenland) — Ypourgos Oikonomikon, Proïstamenos DOY Amfissas/Charilaos Georgakis (Richtlijn 89/592/EEG — Transacties van ingewijden — Begrippen „voorwetenschap” en „gebruikmaking van voorwetenschap” — Tevoren overeengekomen beurstransacties, verricht binnen groep van personen die eventueel hoedanigheid van ingewijde hebben — Kunstmatige koersverhoging van verkochte effecten)

2

2007/C 140/03

Zaak C-508/04: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna — Uitvoeringsmaatregelen)

2

2007/C 140/04

Zaak C-252/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 mei 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Administrative Court) Verenigd Koninkrijk)— Regina, op verzoek van: Thames Water Utilities Ltd/South East London Division, Bromley Magistrates' Court (Afvalstoffen — Richtlijnen 75/442/EEG, 91/156/EEG en 91/271/EEG — Afvalwater dat uit leidingennetwerk lekt — Kwalificatie — Werkingssfeer van richtlijnen 75/442/EEG en 91/271/EEG)

3

2007/C 140/05

Zaak C-303/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 mei 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbitragehof — België) — Advocaten voor de Wereld VZW/Leden van de Ministerraad (Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Artikelen 6, lid 2, EU en 34, lid 2, sub b, EU — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen lidstaten — Harmonisatie van nationale wetgevingen — Afschaffing van toetsing van dubbele strafbaarheid — Geldigheid)

3

2007/C 140/06

Zaak C-328/05 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 mei 2007 — SGL Carbon AG/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Richtsnoeren voor berekening van bedrag van geldboeten — Mededeling inzake medewerking — Beginsel ne bis in idem)

4

2007/C 140/07

Zaak C-386/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 mei 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Color Drack GmbH/Lexx International Vertriebs GmbH (Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Bijzondere bevoegdheid — Artikel 5, punt 1, sub b, eerste streepje — Gerecht van plaats van uitvoering van verbintenis die aan eis ten grondslag ligt — Koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken — Zaken die op verschillende plaatsen binnen één lidstaat worden geleverd)

4

2007/C 140/08

Zaak C-391/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 3 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/4/EG — Vrije toegang tot informatie — Milieu-informatie — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

5

2007/C 140/09

Zaak C-407/06: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 10 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/105/EG — Bescherming van werknemers — Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

5

2007/C 140/10

Zaak C-33/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Dâmboviţa (Roemenië) op 24 januari 2007 — Ministerul Administraţiei şi Internelor/Gheorghe Jipa

6

2007/C 140/11

Zaak C-139/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 maart 2007 door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 14 december 2006 in zaak T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen

6

2007/C 140/12

Zaak C-152/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 20 maart 2007 — Arcor AG & Co. KG/Bondsrepubliek Duitsland

7

2007/C 140/13

Zaak C-153/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 20 maart 2007 — Communication Services TELE2/Bondsrepubliek Duitsland

8

2007/C 140/14

Zaak C-154/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 20 maart 2007 — Firma 01051 Telekom GmbH/Bondsrepubliek Duitsland

8

2007/C 140/15

Zaak C-156/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 21 maart 2007 — Salvatore Aiello e.a./Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico — scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA

9

2007/C 140/16

Zaak C-161/07: Beroep ingesteld op 23 maart 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen /Republiek Oostenrijk

9

2007/C 140/17

Zaak C-162/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 26 maart 2007 — Ampliscientifica Srl, Amplifin Spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

10

2007/C 140/18

Zaak C-171/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht des Saarlandes (Duitsland) op 30 maart 2007 — Apothekerkammer des Saarlandes, Marion Schneider, Michael Holzapfel, Dr. Fritz Trennheuser en Deutscher Apothekerverband e.V./Saarland en Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales; medegedaagde: DocMorris N.V.

11

2007/C 140/19

Zaak C-172/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht des Saarlandes (Duitsland) op 30 maart 2007 — Apothekerin Helga Neumann-Seiwert/Saarland en Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales; medegedaagde: DocMorris N.V.

11

2007/C 140/20

Zaak C-174/07: Beroep ingesteld op 30 maart 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

12

2007/C 140/21

Zaak C-194/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 4 april 2007 — SAVA e C. Srl., SIEME Srl, GRADED SpA/Mostra d'Oltremare SpA, e.a.

13

2007/C 140/22

Zaak C-204/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 april 2007 door CAS SpA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 6 februari 2007 in zaak T-23/03, CAS SpA/Commissie van de Europese Gemeenschappen

13

2007/C 140/23

Zaak C-205/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het hof van beroep te Gent (België) op 19 april 2007 — Strafzaak tegen Lodewijk Gysbrechts en Santurel Inter BVBA

14

2007/C 140/24

Zaak C-207/07: Beroep ingesteld op 19 april 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

15

2007/C 140/25

Zaak C-209/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 20 april 2007 — The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd

15

2007/C 140/26

Zaak C-213/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 23 april 2007 — Michaniki Α.Ε./Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Interveniënten: Pantechniki Α.Ε., Syndesmos Epichiriseon Periodikou Typou

16

2007/C 140/27

Zaak C- 223/07: Beroep ingesteld op 3 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Zweden

17

2007/C 140/28

Zaak C-235/07: Beroep ingesteld op 10 mei 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Bondsrepubliek Duitsland

17

 

Gerecht van eerste aanleg

2007/C 140/29

(Zaak T-357/02)1: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2007 — Freistaat Sachsen/Commissie („Staatssteun — Steun verleend door autoriteiten van deelstaat Sachsen — Steunregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen — Versnelde goedkeuringsprocedure — Toepassing ratione temporis van communautaire kaderregeling en van vrijstellingsverordening betreffende steun voor midden- en kleinbedrijf — Voorgenomen steunregeling aangemeld vóór inwerkingtreding van uitzonderingsverordening — Gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid — Volledige aanmelding”)

19

2007/C 140/30

Zaak T-219/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2007 — Spanje/Commissie („Visserij — Ontwikkeling van capaciteit van vissersvloten van lidstaten — Regeling voor toevoeging en onttrekking — Comité voor de visserij en de aquacultuur — Regeling van taalgebruik”)

19

2007/C 140/31

Zaak T-255/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 mei 2007 — Negenman/Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Moederschapsverlof — Ziekteverlof — Vermoedelijke datum van bevalling — Begin van moederschapsverlof”)

19

2007/C 140/32

Zaak T-261/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2007 — Crespinet/Commissie („Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2003 — Toekenning van gratificatiepunten”)

20

2007/C 140/33

Zaak T-271/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 mei 2007 — Citymo/Commissie („Contractuele aansprakelijkheid — Arbitragebeding — Huurovereenkomst — Niet-ontvankelijkheid — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Precontractuele onderhandelingen — Exceptie van onwettigheid — Gerechtvaardigd vertrouwen — Goede trouw — Rechtsmisbruik — Materiële schade — Verlies van kans”)

20

2007/C 140/34

Zaak T-343/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2007 — Tsarnavas/Commissie („Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Invaliditeit — Beroep tot nietigverklaring — Procesbelang — Beroep tot schadevergoeding — Niet-ontvankelijkheid”)

21

2007/C 140/35

Zaak T-99/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 mei 2007 — Spanje/Commissie („Visserij — Verordening (EG) nr. 494/2002 — Instandhouding van rijkdommen van zee — Rechtsgrondslag — Beginsel van non-discriminatie — Motiveringsplicht”)

21

2007/C 140/36

Gevoegde zaken T-239/05, T-240/05, T-245/05–T-247/05, T-255/05, T-274/05–T-280/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 mei 2007 — Black & Decker/BHIM — Atlas Copco (driedimensionale afbeelding van zwart-geel elektrisch gereedschap) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Termijn van oppositieprocedure — Doorzending per telefax — Ontvankelijkheid — Duidelijke vermelding van ouder merk — Regel 18, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95”)

21

2007/C 140/37

Zaak T-47/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 mei 2007 — Antartica/BHIM — Nasdaq Stock Market (nasdaq) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeld nasdaq — Ouder communautair woordmerk NASDAQ — Relatieve weigeringsgrond — Bekendheid — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94”)

22

2007/C 140/38

Zaak T-30/03: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 23 april 2007 — SID/Commissie („Staatsteun — Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Begrip belanghebbende — Werknemersorganisatie”)

22

2007/C 140/39

Zaak T-387/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 30 april 2007 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Richtlijn 2003/87/EG — Systeem van uitwisseling van broeikasgasemissierechten — Nationaal plan voor toewijzing van emissierechten van Duitsland — Staatsteun — Procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”)

23

2007/C 140/40

Zaak T-415/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 april 2007 — Tebaldi e.a./Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2003 — Weigering van bevordering — Toekenning van bevorderingspunten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

23

2007/C 140/41

Zaak T-297/05 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 2 mei 2007 — IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissie (Kort geding — Artikel 256 EG — Voorwerp van vordering — Ontvankelijkheid — Geen spoedeisendheid)

24

2007/C 140/42

Zaak T-12/07 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2007 — Polimeri Europa SpA/Commissie („Kort geding — Mededinging — Verzoek om voorlopige maatregelen — Gebod aan derden — Niet-ontvankelijkheid”)

24

2007/C 140/43

Zaak T-71/07 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 4 mei 2007 — Icuna.Com/Parlement („Overheidsopdrachten — Communautaire aanbestedingsprocedure — Kort geding — Geen spoedeisendheid”)

24

2007/C 140/44

Zaak T-103/07: Beroep ingesteld op 2 april 2007 — Fratex Indústria e Comércio/BHIM — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA)

25

2007/C 140/45

Zaak T-109/07: Beroep ingesteld op 11 april 2007 — L'Oréal/BHIM — Spa Monopole (SPA THERAPY)

25

2007/C 140/46

Zaak T-110/07: Beroep ingesteld op 16 april 2007 — Siemens/Commissie

26

2007/C 140/47

Zaak T-113/07: Beroep ingesteld op 18 april 2007 — Toshiba/Commissie

26

2007/C 140/48

Zaak T-116/07: Beroep ingesteld op 17 april 2007 — Frankrijk/Commissie

27

2007/C 140/49

Zaak T-117/07: Beroep ingesteld op 18 april 2007 — Areva e.a./Commissie

28

2007/C 140/50

Zaak T-120/07: Beroep ingesteld op 16 april 2007 — MB Immobilien en MB System/Commissie

29

2007/C 140/51

Zaak T-121/07: Beroep ingesteld op 18 april 2007 — Alstom/Commissie

30

2007/C 140/52

Zaak T-122/07: Beroep ingesteld op 17 april 2007 — Siemens en VA TECH Transmission & Distribution/Commissie

31

2007/C 140/53

Zaak T-123/07: Beroep ingesteld op 17 april 2007 — Siemens Transmission & Distribution/Commissie

31

2007/C 140/54

Zaak T-124/07: Beroep ingesteld op 17 april 2007 — Siemens Transmission & Distribution en Nuova Magrini Galileo/Commissie

32

2007/C 140/55

Zaak T-125/07: Beroep ingesteld op 16 april 2007 — Scientific and Technological Committee e.a./Potocnik e.a., leden van de Commissie

33

2007/C 140/56

Zaak T-126/07: Beroep ingesteld op 20 april 2007 — Allos Walter Lang/BHIM — Kokoriko (Coco Rico)

33

2007/C 140/57

Zaak T-127/07 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 april 2007 door Bligny tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 februari 2007 in zaak F-142/06, Bligny/Commissie

34

2007/C 140/58

Zaak T-128/07: Beroep ingesteld op 23 april 2007 — Suez/BHIM (Delivering the essentials of life)

34

2007/C 140/59

Zaak T-129/07: Beroep ingesteld op 17 april 2007 — Ierland/Commissie

35

2007/C 140/60

Zaak T-130/07: Beroep ingesteld op 19 april 2007 — Aughinish Alumina/Commissie

35

2007/C 140/61

Zaak T-132/07: Beroep ingesteld op 19 april 2007 — Fuji Electric Holdings en Fuji Electric Systems/Commissie

36

2007/C 140/62

Zaak T-133/07: Beroep ingesteld op 18 april 2007 — Mitsubishi Electric/ Commissie

37

2007/C 140/63

Zaak T-135/07: Beroep ingesteld op 19 april 2007 — Italië/Commissie

38

2007/C 140/64

Zaak T-136/07: Beroep ingesteld op 30 april 2007 — Colgate-Palmolive/BHIM — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE)

39

2007/C 140/65

Zaak T-141/07: Beroep ingesteld op 4 mei 2007 — General Technic-Otis/Commissie

39

2007/C 140/66

Zaak T-142/07: Beroep ingesteld op 4 mei 2007 — General Technic/Commissie

40

2007/C 140/67

Zaak T-143/07: Beroep ingesteld op 30 april 2007 — UMG Recordings/BHIM — Osman (MOTOWN)

41

2007/C 140/68

Zaak T-155/07: Beroep ingesteld op 4 mei 2007 — Euro-Information/BHIM (CYBERBOURSE)

42

2007/C 140/69

Zaak T-156/07: Beroep ingesteld op 9 mei 2007 — Spanje/Commissie

42

2007/C 140/70

Zaak T-157/07: Beroep ingesteld op 9 mei 2007 — People's Mojahedin Organization of Iran/Raad

43

2007/C 140/71

Zaak T-160/07: Beroep ingesteld op 7 mei 2007 — Lancôme/BHIM — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION)

43

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2007/C 140/72

Zaak F-35/07: Beroep ingesteld op 16 april 2007 — Klug/Europees Geneesmiddelenbureau

45

2007/C 140/73

Zaak F-38/07: Beroep ingesteld op 20 april 2007 — Caleprico/Commissie

45

2007/C 140/74

Zaak F-41/07: Beroep ingesteld op 2 mei 2007 — Fernandez García en García Rato/Hof van Justitie

46

2007/C 140/75

Zaak F-42/07: Beroep ingesteld op 10 mei 2007 — Prieto/Parlement

47


NL

 

Top