EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:138:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 138, 22 juni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 138

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
22 juni 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen, richtsnoeren en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Commissie

2007/C 138/01

Advies van de Commissie van 21 juni 2007 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het gewijzigde plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen van de SOCATRI-decontaminatie- en uraanterugwinningsinstallatie te Tricastin, Frankrijk

1

2007/C 138/02

Advies van de Commissie van 21 juni 2007 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de buitenbedrijfstelling van de kerncentrale van Obrigheim in de Bondsrepubliek Duitsland

2

2007/C 138/03

Advies van de Commissie van 21 juni 2007 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag, betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van gasvormige en vloeibare effluenten die ontstaan bij de ontmanteling van de installatie INB 91 en de wijziging van de opdracht van de installatie INB 141 in de kerncentrale van Creys-Malville in Frankrijk

3


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 138/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) (1)

4


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Commissie

2007/C 138/05

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 138/06

Wisselkoersen van de euro

13

2007/C 138/07

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

14

 

INITIATIEVEN VAN DE LIDSTATEN

2007/C 138/08

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

18

2007/C 138/09

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren

24

2007/C 138/10

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren

31


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2007/C 138/11

Laatste publicatie van door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellenPB C 126 van 7.6.2007

36

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2007/C 138/12

Bericht van opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op bepaalde op de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of staal van oorsprong uit, onder meer, Rusland

37

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 138/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1)

39

2007/C 138/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1)

40

2007/C 138/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1)

41


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top