EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:042:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 42, 24 februari 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 42

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
24 februari 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2007/C 042/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 20 van 27.1.2007

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2007/C 042/02

Zaak C-251/04: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 januari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 1 en 2, punt 1, van verordening (EEG) nr. 3577/92 — Vervoer — Vrij verrichten van diensten — Cabotage in het zeevervoer — Sleepdiensten op open zee)

2

2007/C 042/03

Zaak C-404/04 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 januari 2007 — Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissie van de Europese Gemeenschappen, Schott AG, voorheen Schott Glas (Hogere voorziening — Staatssteun — Artikel 87, lid 1, EG — Contractuele toezegging tot betaling — Wegvallen van wezenlijke contractvoorwaarde — Nieuwe middelen en argumenten — Vervanging van motivering — Verzoek om getuigenverhoor — Criterium van particuliere schuldeiser — Motivering van arrest van Gerecht — Vaststelling van steunbedrag — Artikel 87, lid 3, sub c, EG — Recht te worden gehoord — Schending van rechten van verweer van betrokken lidstaat)

2

2007/C 042/04

Zaak C-1/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 januari 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Länsrätten i Stockholms län — Migrationsdomstolen — Zweden) — Yunying Jia/Migrationsverket (Vrijheid van vestiging — Artikel 43 EG — Richtlijn 73/148/EEG — Onderdaan van lidstaat, gevestigd in andere lidstaat — Verblijfsrecht van verwant in opgaande lijn van echtgenoot, wanneer zowel verwant als echtgenoot onderdaan zijn van derde land — Verplichting van verwant om legaal in lidstaat te verblijven op moment van hereniging met zijn familie in lidstaat van vestiging — Over te leggen bewijsstukken om te worden beschouwd als ten laste komende verwant)

3

2007/C 042/05

Zaak C-40/05: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 januari 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Överklagandenämnden för högskolan — Zweden) — Kaj Lyyski/Umeå universitet (Vrij verkeer van werknemers — Artikel 39 EG — Belemmeringen — Beroepsopleiding — Leraren — Weigering om in school van andere lidstaat tewerkgestelde kandidaat toe te laten tot opleiding)

3

2007/C 042/06

Zaak C-175/05: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 11 januari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 92/100/EEG — Auteursrecht — Verhuur- en uitleenrecht — Uitsluitend openbaar uitleenrecht — Afwijking — Voorwaarde voor vergoeding — Vrijstelling — Draagwijdte)

4

2007/C 042/07

Zaak C-183/05: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 januari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 92/43/EEG — Artikelen 12, leden 1 en 2, 13, lid 1, sub b, en 16 — Instandhouding van natuurlijke habitats en van wilde flora en fauna — Bescherming van soorten)

4

2007/C 042/08

Zaak C-208/05: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 januari 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sozialgericht Berlin — Duitsland) — Innovative Technology Center GmbH (ITC)/Bundesagentur für Arbeit (Vrij verkeer van werknemers — Vrij verrichten van diensten — Nationale regeling — Betaling door de lidstaat van een vergoeding, die voor arbeidsbemiddeling aan een particulier arbeidsbemiddelingsbureau verschuldigd is — In de genoemde lidstaat onder de socialeverzekeringsplicht vallende arbeid — Beperking — Rechtvaardiging — Evenredigheid)

5

2007/C 042/09

Zaak C-265/05: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 januari 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — José Perez Naranjo/Caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikelen 4, lid 2 bis, 10 bis en 95 ter — Aanvullende ouderdomsuitkering — Nationale wettelijke regeling die voor betrokken aanvullende uitkering woonplaatsvoorwaarde stelt — Bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie — Uitkering opgenomen in bijlage II bis bij verordening nr. 1408/71)

5

2007/C 042/10

Zaak C-269/05: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 11 januari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Artikel 1 van verordening (EEG) nr. 4055/86 — Zeevervoer — Havenrecht op schepen die reizigers of goederen vervoeren — Havenrecht op per veerboot vervoerde voertuigen — Discriminatie)

6

2007/C 042/11

Zaak C-279/05: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 januari 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — Vonk Dairy Products BV/Productschap Zuivel (Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van markten — Kaas — Artikelen 16 tot en met 18 van verordening (EEG) nr. 3665/87 — Gedifferentieerde restituties bij uitvoer — Bijna onmiddellijke wederuitvoer vanuit land van invoer — Bewijs van misbruik — Terugvordering van onverschuldigd betaalde — Artikel 3, lid 1, tweede alinea, van verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 — Voortdurende of voortgezette onregelmatigheid)

7

2007/C 042/12

Zaak C-384/05: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 januari 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Johan Piek/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Melk en zuivelproducten — Extra heffing op melk — Specifieke referentiehoeveelheid — Artikel 3, sub 1, tweede alinea, van verordening (EEG) nr. 857/84)

7

2007/C 042/13

Zaak C-400/05: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 januari 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — B.A.S. Trucks BV/Staatssecretaris van Financiën (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — Postonderverdeling 8704 10 — Voertuig ontworpen voor gebruik op bouwplaatsen, bestemd voor vervoer en voor lossen van materiaal en ook voor gebruik op wegennet)

8

2007/C 042/14

Zaak C-487/06 P : Hogere voorziening ingesteld op 27 november 2006 door British Aggregates Association tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer — uitgebreid) van 13 september 2006 in zaak T-210/02, British Aggregates Association/Commissie van de Europese Gemeenschappen

8

2007/C 042/15

Zaak C-495/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2006 door Bart Nijs tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 3 oktober 2006 in zaak T-171/05, Bart Nijs/Rekenkamer

9

2007/C 042/16

Zaak C-497/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 december 2006 door CAS Succhi di Frutta SpA tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 13 september 2006 in zaak T-226/01, CAS Succhi di Frutta SpA/Commissie

10

2007/C 042/17

Zaak C-500/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di pace di Genova (Italië) op 8 december 2006 — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media

10

2007/C 042/18

Zaak C-501/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 december 2006 door GlaxoSmithKline Services Unlimited (GSK), voorheen Glaxo Wellcome plc, tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer — uitgebreid) van 27 september 2006 in zaak T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissie van de Europese Gemeenschappen

11

2007/C 042/19

Zaak C-504/06: Beroep ingesteld op 13 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

11

2007/C 042/20

Zaak C-505/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria regionale di Genova (Italië) op 12 juni 2006 — Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova/Euricom SpA

12

2007/C 042/21

Zaak C-512/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 december 2006 door PTV Planung Transport Verkehr AG tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 10 oktober 2006 in zaak T-302/03, PTV Planung Transport Verkehr AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

12

2007/C 042/22

Zaak C-513/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 december 2006 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer — uitgebreid) van 27 september 2006 in zaak T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, voorheen Glaxo Wellcome plc/Commissie van de Europese Gemeenschappen

13

2007/C 042/23

Zaak C-516/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 december 2006 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 27 september 2006 in zaak T-153/04, Ferriere Nord SpA/Commissie van de Europese Gemeenschappen

14

2007/C 042/24

Zaak C-517/06: Beroep ingesteld op 20 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Oostenrijk

14

2007/C 042/25

Zaak C-518/06: Beroep ingesteld op 20 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

15

2007/C 042/26

Zaak C-521/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 december 2006 door Athinaïki Techniki AE tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 26 september 2006 in zaak T-94/05, Atinaïki Techniki AE/Commissie

16

2007/C 042/27

Zaak C-522/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

16

2007/C 042/28

Zaak C-523/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Finland

17

2007/C 042/29

Zaak C-525/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de rechtbank van koophandel te Hasselt (België) op 22 december 2006 — NV de Nationale Loterij tegen BVBA Customer Service Agency

17

2007/C 042/30

Zaak C-526/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden op 27 december 2006 — Staatssecretaris van Financiën tegen Road Air Logistics Customs BV

18

2007/C 042/31

Zaak C-528/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

18

2007/C 042/32

Zaak C-529/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

18

2007/C 042/33

Zaak C-530/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

19

2007/C 042/34

Zaak C-531/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek

19

2007/C 042/35

Zaak C-534/06: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte Suprema di Cassazione (Italië) op 27 december 2006 — Industria Lavorazione Carni Ovine/Regione Lazio

19

2007/C 042/36

Zaak C-1/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Siegen (Duitsland) op 3 januari 2007 — Staatsanwaltschaft/Frank Weber

20

2007/C 042/37

Zaak C-4/07: Beroep ingesteld op 11 januari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

20

2007/C 042/38

Zaak C-5/07: Beroep ingesteld op 12 januari 2007 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek

20

2007/C 042/39

Zaak C-219/06: Beschikking van de president van het Hof van 7 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

21

 

Gerecht van eerste aanleg

2007/C 042/40

Toevoeging van de rechters aan de kamers

22

2007/C 042/41

Zaak T-365/06: Beroep ingesteld op 1 december 2006 — Bateaux Mouches/BHIM — Castanet (Bateaux Mouches)

23

2007/C 042/42

Zaak T-369/06: Beroep ingesteld op 7 december 2006 — Holland Malt/Commissie

23

2007/C 042/43

Zaak T-371/06: Beroep ingesteld op 4 december 2006 — Duitsland/Commissie

24

2007/C 042/44

Zaak T-372/06: Beroep ingesteld op 11 december 2006 — Bomba Energia Getränke/BHIM — Eckes-Granini (Bomba)

25

2007/C 042/45

Zaak T-373/06: Beroep ingesteld op 13 december 2006 — Rath/BHIM — Grandel (Epican Forte)

25

2007/C 042/46

Zaak T-374/06: Beroep ingesteld op 13 december 2006 — Rath/BHIM — Grandel (Epican)

26

2007/C 042/47

Zaak T-375/06: Beroep ingesteld op 14 december 2006 — Viega/Commissie

26

2007/C 042/48

Zaak T-376/06: Beroep ingesteld op 14 december 2006 — Legris Industries/Commissie

27

2007/C 042/49

Zaak T-377/06: Beroep ingesteld op 14 december 2006 — Comap/Commissie

28

2007/C 042/50

Zaak T-379/06: Beroep ingesteld op 14 december 2006 — Kaimer e.a./Commissie

29

2007/C 042/51

Zaak T-381/06: Beroep ingesteld op 15 december 2006 — FRA.BO/Commissie

29

2007/C 042/52

Zaak T-382/06: Beroep ingesteld op 15 december 2006 — Tomkins/Commissie

30

2007/C 042/53

Zaak T-391/06: Beroep ingesteld op 19 december 2006 — Karstadt Quelle/BHIM — dm drogerie markt (S-HE)

31

2007/C 042/54

Zaak T-392/06: Beroep ingesteld op 20 december 2006 — Union Investment Privatfonds/BHIM — Unicre-Cartão International De Crédito (unibanco)

31

2007/C 042/55

Zaak T-394/06: Beroep ingesteld op 11 december 2006 — Italië/Commissie

32

2007/C 042/56

Zaak T-395/06: Beroep ingesteld op 14 december 2006 — Italië/Commissie

32

2007/C 042/57

Zaak T-396/06: Beroep ingesteld op 21 december 2006 — Commissie/TGA Technische Gebäudeausrüstung Chemnitz

33

2007/C 042/58

Zaak T-397/06: Beroep ingesteld op 16 december 2006 — DOW AgroSciences/EAVV

33

2007/C 042/59

Zaak T-398/06: Beroep ingesteld op 15 december 2006 — UniCredito Italiano/BHIM — Union Investment Privatfonds (1 Unicredit)

33

2007/C 042/60

Zaak T-399/06: Beroep ingesteld op 27 december 2006 — giropay/BHIM (GIROPAY)

34

2007/C 042/61

Zaak T-401/06: Beroep ingesteld op 28 december 2006 — Brosmann Footwear (HK) e.a./Raad

34

2007/C 042/62

Zaak T-402/06: Beroep ingesteld op 27 december 2006 — Spanje/Commissie

35

2007/C 042/63

Zaak T-403/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — België/Commissie

36

2007/C 042/64

Zaak T-404/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 december 2006 door de Europese Stichting voor Opleiding tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 oktober 2006 in zaak F-1/05, Landgren/Europese Stichting voor Opleiding

37

2007/C 042/65

Zaak T-405/06: Beroep ingesteld op 27 december 2006 — Arcelor e.a./Commissie

37

2007/C 042/66

Zaak T-406/06: Beroep ingesteld op 28 december 2006 — Evropaïki Dynamiki/Commissie

38

2007/C 042/67

Zaak T-407/06: Beroep ingesteld op 21 december 2006 — Zhejiang Aokang Shoes/Raad

38

2007/C 042/68

Zaak T-408/06: Beroep ingesteld op 21 december 2006 — Wenzhou Taima Shoes/Raad

39

2007/C 042/69

Zaak T-409/06: Beroep ingesteld op 21 december 2006 — Sun Sang Kong Yeun Shoes Factory/Raad van de Europese Unie

39

2007/C 042/70

Zaak T-410/06: Beroep ingesteld op 21 december 2006 — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Raad

40

2007/C 042/71

Zaak T-411/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — SO.GE.L.M.A./EBW

40

2007/C 042/72

Zaak T-412/06: Beroep ingesteld op 29 december 2006 — Vitro Corporativo/BHIM — VKR Holding (Vitro)

41

2007/C 042/73

Zaak T-413/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 december 2006 tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 oktober 2006 in zaak F-53/06, Gualtieri/Commissie

42

2007/C 042/74

Zaak T-414/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 december 2006 door Philippe Combescot tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 19 oktober 2006 in zaak F-114/05, Philippe Combescot/Commissie

42

2007/C 042/75

Zaak T-415/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 december 2006 door De Smedt tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 19 oktober 2006 in zaak F-59/05, De Smedt/Commissie

43

2007/C 042/76

Zaak T-416/06: Beroep ingesteld op 29 december 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe/Commissie

43

2007/C 042/77

Zaak T-4/07: Beroep ingesteld op 5 januari 2007 — Sanofi-Aventis/BHIM — AstraZeneca (EXANTIN)

44

2007/C 042/78

Zaak T-97/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 1 december 2006 — Neoperl/BHIM (Voorstelling van sanitairslang)

45

 

Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

2007/C 042/79

Zaak F-92/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 — Genette/Commissie (Ambtenaren — Pensioenen — Vóór indiensttreding bij Gemeenschappen verworven pensioenrechten — Overschrijving naar stelsel van Gemeenschappen — Intrekking van aanvraag om overschrijving met het oog op beroep op nieuwe, gunstiger bepalingen)

46

2007/C 042/80

Zaak F-115/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 — Vienne e.a./Parlement (Ambtenaren — Bijstandsplicht van administratie — Weigering — Overschrijving van in België verworven pensioenrechten)

46

2007/C 042/81

Zaak F-119/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 — Gesner/BHIM (Ambtenaren — Invaliditeit — Afwijzing van verzoek strekkende tot instelling van invaliditeitscommissie)

47

2007/C 042/82

Zaak F-126/05: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 — Borbély/Commissie (Ambtenaren — Vergoeding van kosten — Inrichtingsvergoeding — Dagvergoeding — Reiskosten bij indiensttreding — Plaats van aanwerving — Volledige rechtsmacht)

47

2007/C 042/83

Zaak F-3/06: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 — Frankin e.a./Commissie (Ambtenaren — Bijstandsplicht van administratie — Weigering — Overschrijving van in België verworven pensioenrechten)

47

2007/C 042/84

Zaak F-147/06: Beroep ingesteld op 27 december 2006 — Dragoman/Commissie

48

2007/C 042/85

Zaak F-148/06: Beroep ingesteld op 28 december 2006 — Collée/Parlement

48

2007/C 042/86

Zaak F-1/07: Beroep ingesteld op 3 januari 2007 — Chassagne/Commissie

49


NL

 

Top