EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:317:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 317, 23 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 317

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
23 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2006/C 317/1

Wisselkoersen van de euro

1

2006/C 317/2

Mededeling van de Commissie betreffende de geldende bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 25 lidstaten, van toepassing vanaf 1 januari 2007(Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 ( PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1 ) en met de Mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld ( PB C 273 van 9.9.1997, blz. 3 ))

2

2006/C 317/3

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

3

2006/C 317/4

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4475 — Schneider Electric/APC) ( 1 )

5

2006/C 317/5

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

6

2006/C 317/6

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

12


 

II   Voorbereidende besluiten

 

Commissie

2006/C 317/7

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

14


 

III   Bekendmakingen

 

Commissie

2006/C 317/8

Laatste publicatie van door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen
PB C 303 van 13.12.2006

19

2006/C 317/9

Media 2007— Ontwikkeling, distributie promotie en opleiding — Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA 13/06 — I2I Audiovisueel

20

2006/C 317/10

D-Schwerin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten op de route Rostock-Laage — München ( 1 )

21


 

Rectificaties

2006/C 317/11

Rectificatie van steunmaatregel N 622/05 — Slowakije ( PB C 306 van 15.12.2006 )

23


 

2006/C 317/12

Bericht aan de lezer

s3


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top