Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:309:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 309, 16 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 309

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
16 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

428e Zitting gehouden op 5 en 6 juli 2006

2006/C 309/1

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Mededingingsregelingen en consumenten”

1

2006/C 309/2

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Uitvoering van het communautair Lissabon-programma — Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Meer onderzoek en innovatie — Investeren voor groei en werkgelegenheid”(COM(2005) 488 final)

10

2006/C 309/3

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004”(COM(2005) 567 final — 2005/0227 (COD))

15

2006/C 309/4

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap: een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving”(COM(2005) 535 final)

18

2006/C 309/5

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek)”(COM(2005) 608 final — 2005/0246 (COD))

22

2006/C 309/6

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Witboek: Beleid op het gebied van financiële diensten 2005-2010”(COM(2005) 629 final)

26

2006/C 309/7

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen of modellen van nijverheid, aangenomen te Genève op 2 juli 1999”(COM(2005) 687 final — 2005/0273 (CNS)) en het — „Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 6/2002 en Verordening (EG) nr. 40/94 in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid”(COM(2005) 689 final — 2005/0274(CNS))

33

2006/C 309/8

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma, en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2013)”(COM(2005) 705 final — 2005/0277 (COD))

35

2006/C 309/9

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad (Euratom) tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2011) (COM(2006) 42 fin — 2006/0014 (CNS))

41

2006/C 309/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 4056/86 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het zeevervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1/2003 inzake de uitbreiding van toepassingsgebied van deze verordening tot cabotage en internationale wilde vaart (COM(2005) 651 final/2 2005/0264 (CNS))

46

2006/C 309/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Luchtvaartveiligheid

51

2006/C 309/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen”(COM(2005) 667 final — 2005/0281 (COD))

55

2006/C 309/13

Advies van het Europees en Economisch Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Actieplan 2006-2008 voor een vereenvoudiging en verbetering van het visserijbeleid”(COM(2005) 647 final)

60

2006/C 309/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Thematische strategie inzake het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen”(COM(2005) 670 final — (SEC(2005) 1683 + SEC(2005) 1684))

67

2006/C 309/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bestrijding van de San José-schildluis (COM(2006) 123 final — 2006/0040 (CNS))

71

2006/C 309/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Risico's en problemen bij de voorziening van de Europese industrie met grondstoffen”

72

2006/C 309/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) (COM(2006) 11 final — 2006/0004 (COD))

78

2006/C 309/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de Europese Unie en de Andesgemeenschap”

81

2006/C 309/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De toekomst van de noordelijke dimensie”

91

2006/C 309/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het Europees nabuurschapsbeleid”

96

2006/C 309/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (EG, Euratom)”(COM(2006) 99 final — 2006/0039 (CNS))

103

2006/C 309/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die door uit derde landen komende reizigers worden ingevoerd”(COM(2006) 76 final — 2006/0021 (CNS))

107

2006/C 309/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's De implementatie van de Lissabonstrategie van de Europese Gemeenschap: ondernemingszin bevorderen door onderwijs en leren”(COM(2006) 33 final)

110

2006/C 309/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Witboek inzake een Europees communicatiebeleid”(COM(2006) 35 final)

115

2006/C 309/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Sociale samenhang: inhoud geven aan een Europees sociaal model

119

2006/C 309/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van de maatschappelijke organisaties bij de tenuitvoerlegging van het cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid van de EU”

126

2006/C 309/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) (COM(2005) 602 final — 2005/0235 (CNS))

133

2006/C 309/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De toekomst van de diensten van algemeen belang”

135


NL

 

Top