EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 297, 07 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 297

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
7 december 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2006/C 297/1

Conclusies van de Raad over digitalisering en onlinetoegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring

1

2006/C 297/2

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen inzake participatie door en voorlichting van jongeren ter bevordering van hun actief Europees burgerschap

6

 

Commissie

2006/C 297/3

Wisselkoersen van de euro

11

2006/C 297/4

Mededeling betreffende de toepassing van in de Gemeenschap van kracht zijnde antidumpingmaatregelen, compenserende maatregelen en vrijwaringsmaatregelen na de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië en mogelijke herzieningen

12

2006/C 297/5

Mededeling voor importeurs — Invoer van producten uit Montenegro

13

2006/C 297/6

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

14

2006/C 297/7

Steunmaatregelen van de staten — Frankrijk — Steunmaatregel van de staten Nr. C 47/2006 (ex N 648/2005) — Belastingkrediet voor de vervaardiging van videospelletjes — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken ( 1 )

19

2006/C 297/8

Steunmaatregelen van de staten — Zweden — Steunmaatregel nr. C 46/2006 (ex N 347/2006) — Vermindering van CO2-belasting op brandstoffen die verbruikt worden in installaties die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken ( 1 )

27

2006/C 297/9

Steunmaatregel van de staten — Griekenland — Steunmaatregel van de staten C 44/2006 (ex N 614/2005) — Regionale steun aan de textiel, kleding en leder sector in Griekenland — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken ( 1 )

38

2006/C 297/10

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid ( 1 )

43

2006/C 297/11

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun ( 1 )

44

2006/C 297/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4504 — SFR/TELE 2 France) ( 1 )

46

2006/C 297/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4501 — HAL/Egeria/NB) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

47

2006/C 297/14

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4242 — Thermo Electron/Fisher Scientific) ( 1 )

48

2006/C 297/15

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4271 — Daikin/OYL) ( 1 )

48

2006/C 297/16

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4428 — AXA/Gerflor) ( 1 )

49

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2006/C 297/17

Informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het besluit, als bedoeld in bijlage XV, punt 1f, van de EER-Overeenkomst (Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen)

50

 

EVA-Hof

2006/C 297/18

Arrest van het Hof van 3 mei 2006 in Zaak E-3/05 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen (In gebreke blijven van een overeenkomstsluitende partij om aan zijn verplichtingen te voldoen — het vrije verkeer van werknemers — socialezekerheidsregelingen voor migrerende werknemers met gezinsleden die in een andere EER-staat woonachtig zijn dan in de staat waar de betrokkene werkt — het vereiste in een welbepaald gebied woonachtig te zijn om voor gezinstoeslagen in aanmerking te komen — artikel 73 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 — artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1612/68 — discriminatie — rechtvaardiging gemotiveerd door het bevorderen van duurzame vestiging)

51

2006/C 297/19

Arrest van het Hof van 29 juni 2006 in de Gevoegde Zaken E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05 en E-9/05 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein (In gebreke blijven van een overeenkomstsluitende partij aan zijn verplichtingen te voldoen — Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische communicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) — Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) — Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) — Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn))

52


 

Rectificaties

2006/C 297/20

Rectificatie van steunmaatregel N. 625/06 — Italië ( PB C 291 van 30.11.2006 )

53

2006/C 297/21

Rectificatie van steunmaatregel N. 51/06 — Italië ( PB C 291 van 30.11.2006 )

53

2006/C 297/22

UK-Cardiff: exploitatie van geregelde luchtdiensten — Rectificatie van de aanbesteding door het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Cardiff en RAF Valley, Anglesey ( PB C 248 van 14.10.2006 ) ( PB S 197 van 14.10.2006 , openbare procedure, 208709-2006)

53


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top