Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:291E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 291, 30 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 291E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
30 november 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Europees Parlement

 

Maandag, 13 maart 2006

2006/C 291E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Hervatting van de zitting

Verklaringen van de Voorzitter

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling commissies en delegaties

Mandaat van een lid

Toegang tot de markt voor havendiensten (afsluiting van de procedure)

Ondertekening van krachtens de medebeslissingsprocedure vastgestelde besluiten

Ingekomen stukken

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Kredietoverschrijvingen

Verzoekschriften

Regeling van de werkzaamheden

Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Gedwongen prostitutie bij grote internationale sportevenementen — EU-acties tegen mensenhandel en lancering van een dag tegen de mensenhandel (debat)

Bedrijfsverplaatsingen in het kader van regionale ontwikkeling (debat)

4de Wereld Water Forum in Mexico City (debat)

Instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties * (debat)

Communautaire strategie inzake kwik (debat)

Vrij verkeer van werknemers en overgangsperioden (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

Sluiting van de zitting

PRESENTIELIJST

15

 

Dinsdag, 14 maart 2006

2006/C 291E/2

NOTULEN

17

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de zitting

Opening van de vergadering

Ingekomen stukken

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid (debat)

Herstructureringen en werkgelegenheid (debat)

Europees Genderinstituut ***I (debat)

Aanpak van racisme in het voetbal (schriftelijke verklaring)

Stemmingen

Overeenkomst EG/Oekraïne inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Garantiefonds voor externe acties * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Oprichting en kapitaal van naamloze vennootschappen ***I (stemming)

Europees Genderinstituut ***I (stemming)

Instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties * (stemming)

Plechtige vergadering — Bondsrepubliek Duitsland

Stemmingen (voortzetting)

Herziening van de strategie van het Internationaal Monetair Fonds (stemming)

Bedrijfsverplaatsingen in het kader van regionale ontwikkeling (stemming)

Communautaire strategie inzake kwik (stemming)

Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Situatie van de Europese schoenensector één jaar na de liberalisering (debat)

Evaluatie van het Europees aanhoudingsbevel (debat)

Vragenuur (vragen aan de Raad)

Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Sociale bescherming en sociale integratie (debat)

Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) en VIII (B)) (debat)

Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen * (debat)

Milieuvriendelijker visserijmethoden (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

30

BIJLAGE I

32

BIJLAGE II

44

AANGENOMEN TEKSTEN

83

P6_TA(2006)0071
Overeenkomst EG/Oekraïne inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (COM(2005)0368 — C6-0431/2005 — 2005/0155(CNS))

83

P6_TA(2006)0072
Garantiefonds voor externe acties *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot instelling van een Garantiefonds (COM(2005)0130 — C6-0176/2005 — 2005/0025(CNS))

83

P6_TA(2006)0073
Oprichting en kapitaal van naamloze vennootschappen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal (COM(2004)0730 — C6-0169/2004 — 2004/0256(COD))

85

P6_TC1-COD(2004)0256
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 maart 2006 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2006/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal

85

P6_TA(2006)0074
Europees Genderinstituut ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Genderinstituut (COM(2005)0081 — C6-0083/2005 — 2005/0017(COD))

91

P6_TC1-COD(2005)0017
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 maart 2006 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Genderinstituut

92

P6_TA(2006)0075
Instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een instrument voor snelle respons en paraatheid bij ernstige noodsituaties (COM(2005)0113 — C6-0181/2005 — 2005/0052(CNS))

104

P6_TA(2006)0076
Herziening van de strategie van het Internationaal Monetair Fonds
Resolutie van het Europees Parlement over de herziening van de strategie van het Internationaal Monetair Fonds (2005/2121(INI))

118

P6_TA(2006)0077
Bedrijfsverplaatsingen in het kader van regionale ontwikkeling
Resolutie van het Europees Parlement over bedrijfsverplaatsingen in het kader van de regionale ontwikkeling (2004/2254(INI))

123

P6_TA(2006)0078
Communautaire strategie inzake kwik
Resolutie van het Europees Parlement over de communautaire strategie inzake kwik (2005/2050(INI))

128

P6_TA(2006)0079
Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid
Resolutie van het Europees Parlement over een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid (2005/2167(INI))

133

P6_TA(2006)0080
De aanpak van racisme in het voetbal
Verklaring van het Europees Parlement over de aanpak van racisme in het voetbal

143

 

Woensdag, 15 maart 2006

2006/C 291E/3

NOTULEN

146

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Wijziging van de agenda (gebeurtenissen in Palestina)

Voorbereiding van de Europese Raad/Strategie van Lissabon (debat)

Stemmingen

Partnerschapsovereenkomst inzake de visserij in de Federale Staten van Micronesia * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Evaluatie van het Europees aanhoudingsbevel (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Situatie van de mensenrechten in Tsjaad (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen * (stemming)

Gedwongen prostitutie bij grote internationale sportevenementen (stemming)

4de Wereld Water Forum in Mexico City (stemming)

Herstructureringen en werkgelegenheid (stemming)

Sociale bescherming en sociale integratie (stemming)

Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2007 (Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) en VIII (B)) (stemming)

Milieuvriendelijker visserijmethoden (stemming)

Voorbereiding van de Europese Raad/Strategie van Lissabon (stemming)

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Resultaten van de informele Raad van ministers van Buitenlandse Zaken van 10-11 maart 2006 (debat)

Strategiedocument over de uitbreiding (2005) (debat)

Wijziging van de agenda (debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat)

Fusies in de interne markt (debat)

Euromediterraan beleid/Voorbereiding met het oog op de volgende bijeenkomst van de EMPA (debat)

62ste zitting van de VN — Mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève) (debat)

Gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen * — Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen * (debat)

Juridische beroepen en het belang van het algemeen bij goed functionerende rechtsstelsels (debat)

Voorbereidingen voor de COP-MOP vergadering over biologische diversiteit en veiligheid (Curitiba, Brazilië) (debat)

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

157

BIJLAGE I

159

BIJLAGE II

171

AANGENOMEN TEKSTEN

242

P6_TA(2006)0081
Partnerschapsovereenkomst inzake de visserij in de federale staten van Micronesia *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Staten van Micronesia inzake de visserij in de visserijzone van de Federale Staten van Micronesia (COM(2005)0502 — C6-0353/2005 — 2005/0206(CNS))

242

P6_TA(2006)0082
Minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3690/93 van de Raad tot invoering van een communautair stelsel van regels voor de minimuminformatie die visvergunningen moeten bevatten (COM(2005)0499 — C6-0354/2005 — 2005/0205(CNS))

243

P6_TA(2006)0083
Evaluatie van het Europees aanhoudingsbevel
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de evaluatie van het Europees aanhoudingsbevel (2005/2175(INI))

244

P6_TA(2006)0084
Situatie van de mensenrechten in Tsjaad
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de mensenrechten in Tsjaad

248

P6_TA(2006)0085
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

253

P6_TA(2006)0086
Gedwongen prostitutie bij internationale sportevenementen
Resolutie van het Europees Parlement over gedwongen prostitutie in het kader van internationale sportevenementen

292

P6_TA(2006)0087
Vierde Wereld Water Forum
Resolutie van het Europees Parlement over het Vierde Wereld Water Forum in Mexico City op 16-22 maart 2006

294

P6_TA(2006)0088
Herstuctureringen en werkgelegenheid
Resolutie van het Europees Parlement over herstructureringen en werkgelegenheid (2005/2188(INI))

297

P6_TA(2006)0089
Sociale bescherming en sociale integratie
Resolutie van het Europees Parlement over sociale bescherming en sociale integratie (2005/2097(INI))

304

P6_TA(2006)0090
Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2007
Resolutie van het Europees Parlement over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2007 — Afdelingen II, IV, V, VI, VII, VIII(A) en VIII(B) en voor het voorontwerp van raming van het Europees Parlement (Afdeling I) voor de begrotingsprocedure 2007 (2006/2021(BUD))

311

P6_TA(2006)0091
Milieuvriendelijker visserijmethoden
Resolutie van het Europees Parlement over milieuvriendelijker visserijmethoden (2004/2199(INI))

319

P6_TA(2006)0092
Voorbereiding van de Europese Raad/Strategie van Lissabon
Resolutie van het Europees Parlement over de inbreng in de Europese Voorjaarsraad 2006 in verband met de strategie van Lissabon

321

 

Donderdag, 16 maart 2006

2006/C 291E/4

NOTULEN

329

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Samenstelling fracties

Ingekomen stukken

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I (debat)

Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I (debat)

Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad

Verklaring van de Voorzitter

Stemmingen

Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I (stemming)

Gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)

Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen * (stemming)

Strategiedocument over de uitbreiding (2005) (stemming)

62ste zitting van de VN-Mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève) (stemming)

Voorbereidingen voor de COP-MOP vergadering over biologische diversiteit en veiligheid (Curitiba, Brazilië) (stemming)

Agenda en indieningstermijnen

Stemverklaringen

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Samenstelling commissies en delegaties

Communautair actieprogramma op het gebied van de consumentenbescherming (2007-2013) ***I (voortzetting van het debat)

Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

Mensenrechten in Moldavië en met name in Transnistrië

Kazachstan

Straffeloosheid in Afrika en met name de zaak Hissène Habré

Stemmingen

Mensenrechten in Moldavië en met name in Transnistrië (stemming)

Kazachstan (stemming)

Straffeloosheid in Afrika en met name de zaak Hissène Habré (stemming)

Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

Besluiten inzake bepaalde documenten

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Rooster van de volgende vergaderingen

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

343

BIJLAGE I

345

BIJLAGE II

356

AANGENOMEN TEKSTEN

372

P6_TA(2006)0093
Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) — gezondheidsaspecten (COM(2005)0115 — C6-0097/2005 — 2005/0042A(COD))

372

P6_TC1-COD(2005)0042A
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 16 maart 2006, met het oog op de aanneming van Besluit nr. …/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013)

372

BIJLAGE
ACTIES EN ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN

383

P6_TA(2006)0094
Gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (COM(2005)0694 — C6-0026/2006 — 2005/0270(CNS))

389

P6_TA(2006)0095
Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (COM(2005)0698 — C6-0027/2006 — 2005/0275 (CNS))

393

P6_TA(2006)0096
Strategiedocument over de uitbreiding (2005)
Resolutie van het Europees Parlement over het document betreffende de strategie voor de uitbreiding (2005) (2005/2206(INI))

402

P6_TA(2006)0097
62e zitting van de VN-mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève)
Resolutie van het Europees Parlement over de 62e zitting van de VN-mensenrechtencommissie (UNCHR, Genève)

409

P6_TA(2006)0098
Voorbereidingen voor de COP-MOP-vergaderingen over biologische diversiteit en bioveiligheid (Curitiba, Brazilië)
Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereidingen voor de COP-MOP-vergaderingen over biologische diversiteit en bioveiligheid in Curitiba, Brazilië

411

P6_TA(2006)0099
Mensenrechten in Moldavië en met name in Transnistrië
Resolutie van het Europees Parlement over mensenrechten in Moldavië en met name in Transnistrië

414

P6_TA(2006)0100
Kazachstan
Resolutie van het Europees Parlement over Kazachstan

416

P6_TA(2006)0101
Straffeloosheid in Afrika en met name de zaak Hissène Habré
Resolutie van het Europees Parlement over straffeloosheid in Afrika en met name de zaak Hissène Habré

418


 

2006/C 291E/5

s16


NL

 

Top