Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:291:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 291, 30 november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 291

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
30 november 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2006/C 291/1

Wisselkoersen van de euro

1

2006/C 291/2

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities uitgebracht tijdens zijn 391e vergadering, gehouden op 30 mei 2005, betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak nr. COMP/A.37.507/B2 — AstraZeneca

2

2006/C 291/3

Eindverslag van de Raadadviseur-auditeur in zaak nr. COMP/A/37.507 — AstraZeneca (Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van Besluit van de Commissie 2001/462/EG, EGKS van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21 )

3

2006/C 291/4

Steunmaatregel van de staten — Verenigd Koninkrijk — Steunmaatregel van de staten nr. C 39/06 (ex NN 94/05) — Regeling voor personen die voor het eerst aandeelhouder zijn — Uitnodiging om opmerkingen te maken overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ( 1 )

5

2006/C 291/5

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

10

2006/C 291/6

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

15

2006/C 291/7

Bericht van inleiding van een procedure voor een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek van de antidumpingmaatregelen van toepassing op de invoer van multiplex van okouméhout uit de Volksrepubliek China

19

2006/C 291/8

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) (Vrijstelling beleggingsgoud) — Lijst van gouden munten die voldoen aan de criteria van artikel 26 ter, onder a, ii), van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977, gewijzigd bij Richtlijn 98/80/EG van de Raad van 12 oktober 1998 (Bijzondere regeling voor beleggingsgoud)

21

2006/C 291/9

Bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van ferrosilicium uit de Volksrepubliek China, Egypte, Kazachstan, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Rusland

34

2006/C 291/10

Herziening door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Parijs (Orly) en Béziers

38

2006/C 291/11

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun ( 1 )

39

2006/C 291/12

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

41

2006/C 291/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4415 — Motorola/Symbol) ( 1 )

43

2006/C 291/14

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4481 — Onex Corporation/ Sitel Corporation) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

44

2006/C 291/15

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) ( 1 )

45

2006/C 291/16

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4293 — Nordic Capital Fund VI/ICA MENY) ( 1 )

45

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2006/C 291/17

Richtsnoeren betreffende het begrip „beïnvloeding van de handel” in de artikelen 53 en 54 van de EER-Overeenkomst

46

 

PERMANENT COMITÉ VAN DE EVA-STATEN

2006/C 291/18

EMAS — Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem — Lijst van geregistreerde vestigingen in Noorwegen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001

66

2006/C 291/19

Wijzigingen in de overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

68

2006/C 291/20

Lijst van door de EER-EVA-Staten voor het tweede halfjaar van 2005 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen

69


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top