EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:176:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 176, 28 juli 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 176

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
28 juli 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2006/C 176/1

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 27 juni 2006 betreffende een gedragscode inzake verrekenprijsdocumentatie voor gelieerde ondernemingen in de Europese Unie (EU-TDP)

1

2006/C 176/2

Gedragscode voor een efficiënte toepassing van het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen

8

 

Commissie

2006/C 176/3

Wisselkoersen van de euro

13

2006/C 176/4

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4253 — Bridgepoint/Limoni) ( 1 )

14

2006/C 176/5

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR) ( 1 )

14

2006/C 176/6

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4240 — Teck Cominco/INCO) ( 1 )

15

2006/C 176/7

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen ( 1 )

16

2006/C 176/8

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley) ( 1 )

18

2006/C 176/9

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1.6.2006 tot 30.6.2006(Publicatie krachtens artikel 13 of artikel 38 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad)

19

2006/C 176/10

Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1.6.2006 tot 30.6.2006(Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG)

24

2006/C 176/11

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

28


 

II   Voorbereidende besluiten

 

Commissie

2006/C 176/12

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

29


 

III   Bekendmakingen

 

Commissie

2006/C 176/13

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor proefprojecten voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van civiele bescherming bij de bestrijding van natuurrampen

31

2006/C 176/14

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — eParticipation 2006/1

32


 

Rectificaties

2006/C 176/15

Rectificatie van de beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 363/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun ( PB C 32 van 8.2.2006 )  ( 1 )

34


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top