Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:096:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 96, 22 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 96

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
22 april 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Hof van Justitie

 

HOF VAN JUSTITIE

2006/C 096/1

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 2 februari 2006 in zaak C-143/05: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2002/84/EG — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

1

2006/C 096/2

Zaak C-420/05 P: Hogere voorziening, op 28 november 2005 ingesteld door Ricosmos B.V. tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste kamer) van 13 september 2005 in de zaak T-53/02, Ricosmos tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen

1

2006/C 096/3

Zaken C-37/06 en C-58/06: Verzoeken van het Finanzgericht Hamburg van 10 respectievelijk 12 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in de gedingen Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) en ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (C-58/06) tegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas

2

2006/C 096/4

Zaak C-50/06: Beroep, op 27 januari 2006 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden

3

2006/C 096/5

Zaak C-55/06: Verzoek van het Verwaltungsgericht Köln van 26 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Arcor AG & Co. KG en Bondsrepubliek Duitsland in het geding geroepen partij: Deutsche Telekom AG

3

2006/C 096/6

Zaak C-59/06 P: Hogere voorziening, op 3 februari 2006 ingesteld door Luigi Marcuccio tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Vijfde kamer) van 24 november 2005 in zaak T-236/02, Luigi Marcuccio tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

4

2006/C 096/7

Zaak C-67/06: Beroep, op 6 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

5

2006/C 096/8

Zaak C-73/06: Verzoek van het Finanzgericht Köln van 19 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Planzer Luxembourg S.à.r.l. en Bundeszentralamt für Steuern

5

2006/C 096/9

Zaak C-91/06: Beroep, op 14 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk

6

2006/C 096/10

Zaak C-96/06: Verzoek van het Finanzgericht Hamburg van 23 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Viamex Agrar Handels GmbH en Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2006/C 096/11

Zaak C-99/06: Verzoek van het Oberlandesgericht Stuttgart van 7 februari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Raiffeisenbank Mutlangen eG en Roland Schabel, in tegenwoordigheid van: 1. Präsident des Landgerichts Unkel, 2. Bezirksrevisor Stiglmair

6

2006/C 096/12

Zaak C-102/06: Beroep, op 21 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk

7

2006/C 096/13

Zaak C-104/06: Beroep, op 22 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Zweden

7

2006/C 096/14

Zaak C-114/06: Beroep, op 27 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Slowaakse Republiek

8

2006/C 096/15

Zaak C-123/06: Beroep, op 2 maart 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

8

2006/C 096/16

Zaak C-124/06: Beroep, op 2 maart 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

9

 

GERECHT VAN EERSTE AANLEG

2006/C 096/17

Zaak T-34/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 februari 2006 — Le Levant 001 e.a. tegen Commissie („Staatssteun — Begrip belanghebbende partij — Aanmaning tot indiening van opmerkingen — Beschikking houdende inleiding van procedure van artikel 88, lid 2, EG — Maatregel inzake belastingaftrek voor bepaalde overzeese investeringen — Met scheepsbouw verbonden ontwikkelingshulp — Toetsing aan artikel 87, lid 1, EG — Motiveringsplicht”)

10

2006/C 096/18

Zaak T-282/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 februari 2006 — Cementbouw Handel & Industrie tegen Commissie („Mededinging — Controle op concentraties van ondernemingen — Artikelen 2, 3 en 8 van verordening (EEG) nr. 4064/89 — Begrip concentratie — Ontstaan van machtspositie — Goedkeuring voorzover bepaalde toezeggingen worden nagekomen — Evenredigheidsbeginsel”)

10

2006/C 096/19

Zaak T-194/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 februari 2006 — Il Ponte Finanziaria tegen BHIM („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk dat woordelement „Bainbridge” bevat — Oudere nationale woordmerken, beeldmerken en driedimensionale merken die woordelement „Bridge” bevatten — Bewijs van gebruik — Gebruik in afwijkende vorm — „Defensieve” merken — Merkenfamilie”)

11

2006/C 096/20

Gevoegde zaken T-200/03 en T-313/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 21 februari 2006 — V tegen Commissie („Ambtenaren — Ontslag wegens ongeschiktheid voor ambt — Artikel 51 van Statuut — Kennelijk onjuiste beoordeling — Misbruik van bevoegdheid — Zorgplicht — Rechten van verdediging — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Motivering — Beoordelingsrapport — Ontvankelijkheid — Procesbelang”)

11

2006/C 096/21

Zaak T-74/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 februari 2006 — Nestlé tegen BHIM („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van beeldmerk dat woordelement „QUICKY” bevat — Oudere communautaire, nationale en internationale beeldmerken die woordelement „Quick” bevatten — Oudere nationale en internationale woordmerken QUICK — Oudere nationale woordmerken QUICKIES — Verwarringsgevaar — Weigering van inschrijving — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

11

2006/C 096/22

Zaak T-342/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 februari 2006 — Adam tegen Commissie („Ambtenaren — Bezoldiging — Ontheemdingstoelage — Artikel 4, lid 1, sub a, van bijlage VII bij Statuut — Begrip „diensten verricht voor andere staat””)

12

2006/C 096/23

Gevoegde zaken T-437/04 en T-441/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 februari 2006 — Standertskjöld-Nordenstam en Heyraud tegen Commissie („Ambtenaren — Bevordering langs zogenoemde „tweede weg” — Bevorderingsronde 2003 — Niet-plaatsing op lijst van ambtenaren die in aanmerking komen voor bevordering tot rang A3 — Schending van artikel 45 van Statuut en van beginsel van gelijke behandeling”)

12

2006/C 096/24

Zaak T-471/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 februari 2006 — Karatzoglou tegen EBW („Tijdelijk functionaris — Beëindiging van overeenkomst — Artikel 47, lid 2, sub a, RAP — Inachtneming van bepalingen van overeenkomst — Gewettigd vertrouwen”)

13

2006/C 096/25

Zaak T-338/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 februari 2006 — Centro Europa 7 tegen Commissie („Artikel 86, lid 3, EG — Afwijzing van klacht — Beroep tot nietigverklaring — Exceptie van niet-ontvankelijkheid”)

13

2006/C 096/26

Zaak T-171/05 RII: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 17 februari 2006 — Nijs tegen Rekenkamer („Kort geding — Ambtenaren — Nieuw verzoek — Artikel 109 van Reglement voor procesvoering — Nieuwe feiten”)

13

2006/C 096/27

Zaak T-438/05: Beroep ingesteld op 14 december 2005 — Daishowa Seiki tegen BHIM

14

2006/C 096/28

Zaak T-26/06: Beroep ingesteld op 25 januari 2006 — Trioplast Wittenheim tegen Commissie

14

2006/C 096/29

Zaak T-32/06: Beroep ingesteld op 27 januari 2006 — Justerini & Brooks Limited tegen BHIM

15

2006/C 096/30

Zaak T-36/06: Beroep ingesteld op 26 januari 2006 — Bundesverband deutsche Banken e.V. tegen Commissie

15

2006/C 096/31

Zaak T-37/06: Beroep ingesteld op 7 februari 2006 — MEGGLE tegen BHIM

16

2006/C 096/32

Zaak T-40/06: Beroep ingesteld op 9 februari 2006 — Trioplast Industrier tegen Commissie

17

2006/C 096/33

Zaak T-41/06: Beroep ingesteld op 6 februari 2006 — Republiek Polen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

17

2006/C 096/34

Zaak T-51/06: Beroep ingesteld op 21 februari 2006 — Fardem Packaging/Commissie

18

2006/C 096/35

Zaak T-52/06: Beroep ingesteld op 21 februari 2006 — Harry's Morato tegen BHIM

19

2006/C 096/36

Zaak T-54/06: Beroep ingesteld op 22 februari 2006 — Kendrion/Commissie

20

2006/C 096/37

Zaak T-55/06: Beroep ingesteld op 22 februari 2006 — RKW tegen Commissie

20

2006/C 096/38

Zaak T-56/06: Beroep ingesteld op 17 februari 2006 — Frankrijk tegen Commissie

21

2006/C 096/39

Zaak T-57/06: Beroep ingesteld op 17 februari 2006 — Marly tegen BHIM

22

2006/C 096/40

Zaak T-58/06: Beroep ingesteld op 22 februari 2006 — H.A.L.T.E. tegen Commissie

23

2006/C 096/41

Zaak T-60/06: Beroep ingesteld op 16 februari 2006 — Italiaanse Republiek tegen Commissie

24

2006/C 096/42

Zaak T-64/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — FLS Plast tegen Commissie

24

2006/C 096/43

Zaak T-65/06: Beroep ingesteld op 24 februari 2006 — FLSmidth tegen Commissie

25

2006/C 096/44

Zaak T-66/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen tegen Commissie

26

2006/C 096/45

Zaak T-67/06: Beroep ingesteld op 20 februari 2006 — Elini/BHIM

27

2006/C 096/46

Zaak T-68/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — Stempher en Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Commissie

28

2006/C 096/47

Zaak T-69/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — Aughinish Alumina tegen Commissie

29

2006/C 096/48

Zaak T-70/06: Beroep ingesteld op 28 februari 2006 — Audi tegen BHIM

30

2006/C 096/49

Zaak T-72/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — Groupe Gascogne tegen Commissie

30

2006/C 096/50

Zaak T-75/06: Beroep ingesteld op 27 februari 2006 — Bayer CropScience e.a. tegen Commissie

31

2006/C 096/51

Zaak T-77/06: Beroep ingesteld op 1 maart 2006 — Italiaanse Republiek/Commissie

32

2006/C 096/52

Zaak T-79/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — Sachsa Verpackung tegen Commissie

32

 

GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

2006/C 096/53

Zaak F-119/05: Beroep ingesteld op 13 december 2005 — Gesner tegen BHIM

34

2006/C 096/54

Zaak F-6/06: Beroep ingesteld op 13 januari 2006 — Scafarto tegen Commissie

34

2006/C 096/55

Zaak F-7/06: Beroep ingesteld op 23 januari 2006 — B tegen Commissie

35

2006/C 096/56

Zaak F-10/06: Beroep ingesteld op 5 januari 2006 — André tegen Commissie

36

2006/C 096/57

Zaak F-13/06: Beroep ingesteld op 9 februari 2006 — Zuleta de Reales Ansaldo tegen Hof van Justitie

36

2006/C 096/58

Zaak F-14/06: Beroep ingesteld op 15 februari 2006 — Chevalier Carmana e.a. tegen Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

37

2006/C 096/59

Zaak F-15/06: Beroep ingesteld op 15 februari 2006 — Abba e.a. tegen Europees Parlement

37

2006/C 096/60

Zaak F-16/06: Beroep ingesteld op 15 februari 2006 — Augenault e.a. tegen Raad

38

2006/C 096/61

Zaak F-17/06: Beroep ingesteld op 21 februari 2006 — Vereecken tegen Commissie

38


 

III   Bekendmakingen

2006/C 096/62

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese Unie PB C 86 van 8.4.2006

40


NL

 

Top