Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:086:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 86, 08 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 86

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
8 april 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Hof van Justitie

 

HOF VAN JUSTITIE

2006/C 086/1

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 oktober 2005 in de gevoegde zaken C-465/02 en C-466/02: Bondsrepubliek Duitsland, Koninkrijk Denemarken tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Landbouw — Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen — Benaming „feta” — Verordening (EG) nr. 1829/2002 — Geldigheid)

1

2006/C 086/2

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 oktober 2005 in zaak C-234/03 (verzoek van de Audiencia Nacional om een prejudiciële beslissing): Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA, tegen Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), voorheen Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Vrijheid van vestiging — Vrijheid van dienstverrichting — Richtlijn 92/50/EEG — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Non-discriminatiebeginsel — Gezondheidsdiensten op het gebied van ademhalingstherapieën aan huis — Toelatingsvoorwaarde — Beoordelingscriteria)

1

2006/C 086/3

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 februari 2006 in zaak C-305/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Zesde BTW-richtlijn — Artikelen 2, punt 1, 5, lid 4, sub c, 12, lid 3, en 16, lid 1 — Handeling in binnenland — Veiling van kunstvoorwerpen die onder regeling voor tijdelijke invoer zijn ingevoerd — Commissieloon van veilingmeesters)

2

2006/C 086/4

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 oktober 2005 in zaak C-350/03 (verzoek van het Landgericht Bochum om een prejudiciële beslissing): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte tegen Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Consumentenbescherming — Huis-aan-huisverkoop — Koop van onroerend goed — Investeringshandeling gefinancierd door hypothecaire lening — Recht van opzegging — Gevolgen van opzegging)

2

2006/C 086/5

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 31 januari 2006 in zaak C-503/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje (Vrij verkeer van personen — Richtlijn 64/221/EEG — Onderdaan van derde land, gehuwd met onderdaan van lidstaat — Recht van toegang en verblijf — Beperkingen om redenen van openbare orde — Schengeninformatiesysteem — Signalering ter fine van weigering van toegang)

3

2006/C 086/6

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 januari 2006 in zaak C-514/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Artikelen 43 EG en 49 EG — Beperking van vrijheid van vestiging en van dienstverrichting — Particuliere beveiligingsondernemingen en -diensten — Voorwaarden — Rechtspersoonlijkheid — Minimum maatschappelijk kapitaal — Zekerheid — Minimumaantal medewerkers — Richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG — Erkenning van beroepskwalificaties)

4

2006/C 086/7

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 januari 2006 in zaak C-533/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Raad van de Europese Unie (Verordening (EG) nr. 1798/2003 — Richtlijn 2003/93/EG — Keuze van rechtsgrondslag)

4

2006/C 086/8

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 februari 2006 in de gevoegde zaken C-23/04 tot en met C-25/04 (verzoeken van het Dioikitiko Protodikeio Athinon om een prejudiciële beslissing): Sfakianakis AEVE tegen Elliniko Dimosio (Associatieovereenkomst EEG-Hongarije — Verplichting van wederzijdse bijstand voor douaneautoriteiten — Navordering van invoerrechten ten gevolge van intrekking in staat van uitvoer van certificaten inzake goederenverkeer voor ingevoerde producten)

5

2006/C 086/9

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 februari 2006 in zaak C-127/04 [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, om een prejudiciële beslissing]: Declan O'Byrne tegen Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (Richtlijn 85/374/EEG — Aansprakelijkheid voor producten met gebreken — Begrip „in verkeer brengen” van product — Levering door producent aan 100 %-dochter)

5

2006/C 086/10

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 februari 2006 in zaak C-215/04 (verzoek van het Østre Landsret om een prejudiciële beslissing): Marius Pedersen A/S tegen Miljøstyrelsen (Afvalstoffen — Overbrenging van afvalstoffen — Afvalstoffen bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing — Begrip ’kennisgever’ — Verplichtingen van kennisgever)

6

2006/C 086/11

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 februari 2006 in de gevoegde zaken C-226/04 en C-228/04 (verzoeken van het Tribunale amministrativo regionale del Lazio om een prejudiciële beslissing): La Cascina Soc. coop. arl e.a. tegen Ministero della Difesa e.a. en Consorzio G. f. M. tegen Ministero della Difesa e.a. (Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Richtlijn 92/50/EEG — Artikel 29, eerste alinea, sub e en f — Verplichtingen van dienstverleners — Betaling van socialezekerheidsbijdragen en belastingen)

7

2006/C 086/12

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 oktober 2005 in zaak C-229/04 (verzoek van het Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen om een prejudiciële beslissing): Crailsheimer Volksbank eG tegen Klaus Conrads, Frank Schulzke en Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Consumentenbescherming — Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten — Via huis-aan-huisverkoop afgesloten leningsovereenkomst die is verbonden aan aankoop van onroerend goed — Recht van opzegging)

7

2006/C 086/13

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 oktober 2005 in zaak C-247/04 (verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven om een prejudiciële beslissing): Transport Maatschappij Traffic BV tegen Staatssecretaris van Economische Zaken (Communautair douanewetboek — Terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij in- of bij uitvoer — Begrip „wettelijk verschuldigd”)

8

2006/C 086/14

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 februari 2006 in zaak C-415/04 (verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing): Staatssecretaris van Financiën tegen Stichting Kinderopvang Enschede (Zesde BTW-richtlijn — Vrijstellingen — Diensten die samenhangen met maatschappelijk werk en sociale zekerheid en met bescherming van en onderwijs aan kinderen of jongeren)

8

2006/C 086/15

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 februari 2006 in zaak C-473/04 (verzoek van het Hof van Cassatie om een prejudiciële beslissing): Plumex tegen Young Sports NV (Justitiële samenwerking — Verordening (EG) nr. 1348/2000 — Artikelen 4 tot en met 11 en 14 — Betekening en kennisgeving van gerechtelijke stukken — Betekening door tussenkomst van instanties — Betekening per post — Relatie tussen wijzen van verzending en van betekening — Voorrang — Beroepstermijn)

9

2006/C 086/16

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 januari 2006 in zaak C-2/05 (verzoek van het Arbeidshof te Brussel om een prejudiciële beslissing): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen Herbosch Kiere NV (Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Vaststelling van toepasselijke wettelijke regeling — In andere lidstaat gedetacheerde werknemers — Draagwijdte van E 101-verklaring)

9

2006/C 086/17

Zaak C-456/05: Beroep, op 23 december 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland

10

2006/C 086/18

Zaak C-14/06: Beroep, op 11 januari 2005 ingesteld door Europees Parlement tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

11

2006/C 086/19

Zaak C-40/06: Verzoek van het Finanzgericht München van 8 december 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Juers Pharma Import-Export GmbH en Oberfinanzdirektion Nürnberg

11

2006/C 086/20

Zaak C-43/06: Beroep, op 27 januari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek

12

2006/C 086/21

Zaak C-44/06: Verzoek van het Finanzgericht des Landes Brandenburg van 12 oktober 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Gerlach & Co. mbH en Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

12

2006/C 086/22

Zaak C-51/06: Verzoek van het Tribunale di Livorno van 31 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Alberto Bianchi en De Robert Calzature Srl

13

2006/C 086/23

Zaak C-56/06: Verzoek van het Finanzgericht Düsseldorf van 31 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Euro Tex Textilverwertung GmbH en Hauptzollamt Duisburg

13

2006/C 086/24

Zaak C-61/06: Beroep, op 3 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

13

2006/C 086/25

Zaak C-62/06: Verzoek van het Supremo Tribunal Administrativo van 11 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas en Z. F. ZEFESER — Importação de produtos Alimentares Ld

14

2006/C 086/26

Zaak C-63/06: Verzoek van het Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas van 20 december 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen UAB Profisa en Lietuvos Respublikos Finansų Ministerija

14

2006/C 086/27

Zaak C-65/06: Beroep, op 6 februari 2006 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk België

15

2006/C 086/28

Zaak C-70/06: Beroep, op 7 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek

15

2006/C 086/29

Zaak C-75/06: Beroep, op 8 februari 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek

16

2006/C 086/30

Zaak C-79/06: Beroep, op 10 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek

16

2006/C 086/31

Zaak C-81/06: Beroep, op 8 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

17

2006/C 086/32

Zaak C-82/06: Beroep, op 8 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

17

2006/C 086/33

Zaak C-83/06: Beroep, op 9 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

18

2006/C 086/34

Zaak C-89/06: Beroep, op 14 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek

18

2006/C 086/35

Zaak C-90/06: Beroep, op 14 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek

19

2006/C 086/36

Zaak C-93/06: Beroep, op 14 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk

19

2006/C 086/37

Zaak C-94/06: Beroep, op 14 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk

19

2006/C 086/38

Zaak C-98/06: Verzoek van Högsta domstolen van 8 februari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Freeport PLC en Ole Arnoldsson

20

2006/C 086/39

Zaak C-100/06: Beroep, op 21 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

20

2006/C 086/40

Zaak C-101/06: Beroep, op 21 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek

21

2006/C 086/41

Zaak C-105/06: Beroep, op 22 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

21

2006/C 086/42

Zaak C-106/06: Beroep, op 22 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

21

2006/C 086/43

Zaak C-107/06: Beroep, op 22 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

22

2006/C 086/44

Zaak C-110/06: Beroep, op 23 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België

22

2006/C 086/45

Zaak C-113/06: Beroep, op 27 februari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

23

 

GERECHT VAN EERSTE AANLEG

2006/C 086/46

Zaak T-202/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 februari 2006 — Alecansan tegen BHIM („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk COMP USA als gemeenschapsmerk — Ouder nationaal beeldmerk COMP USA — Geen soortgelijke waren en diensten — Afwijzing van oppositie — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

24

2006/C 086/47

Zaak T-251/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2006 — Albrecht e.a. tegen Commissie (Veterinairrechtelijke voorschriften — Diergeneesmiddelen — Producten die benzathine-benzylpenicilline bevatten — Beschikking van de Commissie houdende schorsing van vergunningen om op de markt te brengen — Bevoegdheid)

24

2006/C 086/48

Zaak T-273/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2006 — Merck Sharp & Dohme e.a. tegen Commissie („Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Vergunning voor in handel brengen van geneesmiddelen die stof enalapril bevatten — Beschikking van Commissie waarbij wijziging van samenvatting van productkenmerken wordt gelast — Bevoegdheid”)

25

2006/C 086/49

Zaak T-293/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2006 — Giulietti tegen Commissie („Ambtenaren — Algemeen vergelijkend onderzoek — Uitsluiting van vergelijkend onderzoek — Onwettigheid van aankondiging van vergelijkend onderzoek — Niet-ontvankelijkheid — Beroepservaring — Voltijdse activiteit”)

25

2006/C 086/50

Zaak T-206/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 februari 2006 — Rodrigues Carvalhais tegen BHIM („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk dat woordelement „PERFIX” bevat — Ouder communautair beeldmerk dat woordelement „cerfix” bevat — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

26

2006/C 086/51

Gevoegde zaken T-466/04 en T-467/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 februari 2006 — Elisabetta Dami tegen BHIM (Gemeenschapsmerk — Woordmerk GERONIMO STILTON — Oppositie — Schorsing van procedure — Beperking van opgave van door aangevraagd merk aangeduide waren — Intrekking van oppositie)

26

2006/C 086/52

Gevoegde zaken T-376/05 en T-383/05: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 14 februari 2006 — TEA-CEGOS e.a. tegen Commissie („Overheidsopdrachten — Communautaire aanbestedingsprocedure — Kortetermijnaanwerving van deskundigen voor technische bijstand aan derde landen die buitenlandse hulp van Commissie ontvangen — Afwijzing van offertes”)

27

2006/C 086/53

Zaak T-249/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 oktober 2005 — Fintecna tegen Commissie („Europees Sociaal Fonds — Verlaging van financiële bijstand — Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handeling — Voorbereidende handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

27

2006/C 086/54

Zaak T-48/03: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2006 — Schneider Electric tegen Commissie („Mededinging — Concentraties — Hervatting van controleprocedure na nietigverklaring door Gerecht van beschikking houdende verbod van concentratie — Opening van grondig onderzoeksstadium — Afzien van concentratie — Afsluiting van controleprocedure — Beroep tot nietigverklaring — Bezwarende handelingen — Procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”)

27

2006/C 086/55

Zaak T-278/03: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 januari 2006 — Van Mannekus tegen Raad („Dumping — Invoer van magnesiumoxide uit China — Wijziging van eerder vastgestelde antidumpingmaatregelen — Beroep tot nietigverklaring — Exceptie van niet-ontvankelijkheid”)

28

2006/C 086/56

Zaak T-280/03: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 januari 2006 — Van Mannekus tegen Raad („Dumping — Invoer van doodgebrand (gesinterd) magnesiet uit China — Wijziging van eerder vastgestelde antidumpingmaatregelen — Beroep tot nietigverklaring — Exceptie van niet-ontvankelijkheid”)

28

2006/C 086/57

Zaak T-42/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 januari 2006 — Komninou e.a. tegen Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Ad acta leggen van klacht betreffende gedraging van lidstaat die tot inleiding van niet-nakomingsprocedure kan leiden — Behandeling van klacht door Commissie — Beginsel van behoorlijk bestuur”)

29

2006/C 086/58

Zaak T-396/05 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 10 januari 2006 — ArchiMEDES tegen Commissie („Kort geding — Verzoek om voorlopige maatregelen — Arbitragebeding — Ontvankelijkheid — Spoedeisendheid — Geen”)

29

2006/C 086/59

Zaak T-397/05 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 10 januari 2006 — ArchiMEDES tegen Commissie („Kort geding — Verzoek om voorlopige maatregelen — Arbitragebeding — Spoedeisendheid — Geen”)

29

2006/C 086/60

Zaak T-417/05 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 1 februari 2006 — Endesa tegen Commissie (Kort geding — Controle op concentraties — Spoedeisendheid)

30

2006/C 086/61

Zaak T-437/05 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 7 februari 2006 — Brink's Security Luxembourg tegen Commissie („Kort geding — Spoedeisendheid — Geen”)

30

2006/C 086/62

Zaak T-8/06: Beroep ingesteld op 12 januari 2006 — FAB Fernsehen aus Berlin tegen Commissie

31

2006/C 086/63

Zaak T-14/06: Beroep ingesteld op 16 januari 2006 — K-Swiss tegen BHIM

31

2006/C 086/64

Zaak T-18/06: Beroep ingesteld op 23 januari 2006 — Deutsche Telekom tegen BHIM

32

2006/C 086/65

Zaak T-21/06: Beroep ingesteld op 21 januari 2006 — Duitsland tegen Commissie

32

2006/C 086/66

Zaak T-24/06: Beroep ingesteld op 24 januari 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg tegen Commissie

32

2006/C 086/67

Zaak T-28/06: Beroep ingesteld op 24 januari 2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann tegen BHIM

33

2006/C 086/68

Zaak T-29/06: Beroep ingesteld op 24 januari 2006 — Procter & Gamble tegen BHIM

33

2006/C 086/69

Zaak T-30/06: Beroep ingesteld op 24 januari 2006 — Procter & Gamble tegen BHIM

34

2006/C 086/70

Zaak T-31/06: Beroep ingesteld op 24 januari 2006 — Procter & Gamble tegen BHIM

34

2006/C 086/71

Zaak T-35/06: Beroep ingesteld op 30 januari 2006 — Honig-Verband tegen Commissie

35

2006/C 086/72

Zaak T-39/06: Beroep ingesteld op 3 februari 2006 — Transcatab Spa, in liquidatie/Commissie

35

2006/C 086/73

Zaak T-42/06: Beroep ingesteld op 13 februari 2006 — Gollnisch tegen Europees Parlement

36

2006/C 086/74

Zaak T-43/06: Beroep ingesteld op 9 februari 2006 — Cofira SAC tegen Commissie

37

2006/C 086/75

Zaak T-44/06: Beroep ingesteld op 14 februari 2006 — Commissie tegen Hellenic Ventures en vijf andere partijen

37

2006/C 086/76

Zaak T-45/06: Beroep ingesteld op 13 februari 2006 — Reliance Industries tegen Raad en Commissie

38

2006/C 086/77

Zaak T-46/06: Beroep ingesteld op 13 februari 2006 — Galileo Lebensmittel tegen Commissie

39

2006/C 086/78

Zaak T-48/06: Beroep ingesteld op 17 februari 2006 — Astex Therapeutics tegen BHIM

40

2006/C 086/79

Zaak T-50/06: Beroep ingesteld op 17 februari 2006 — Ierland tegen Commissie

40

2006/C 086/80

Zaak T-53/06: Beroep ingesteld op 21 februari 2006 — UPM-Kymmene tegen Commissie

41

2006/C 086/81

Zaak T-59/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — Low & Bonar en Bonar Technical Fabrics tegen Commissie

42

2006/C 086/82

Zaak T-61/06: Beroep ingesteld op 13 februari 2006 — Italiaanse Republiek tegen Commissie

43

2006/C 086/83

Zaak T-62/06: Beroep ingesteld op 23 februari 2006 — Eurallumina tegen Commissie

44

2006/C 086/84

Zaak T-63/06: Beroep ingesteld op 16 februari 2006 — Eyropaïki Dynamiki tegen EWDD

45

2006/C 086/85

Zaak T-330/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 8 februari 2006 — Aqua-Terra Bioprodukt tegen BHIM

46

 

GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

2006/C 086/86

Zaak F-124/05: Beroep ingesteld op 16 december 2005 — A tegen Commissie

47

2006/C 086/87

Zaak F-2/06: Beroep ingesteld op 5 januari 2006 — Marcuccio/Commissie

48

2006/C 086/88

Zaak F-12/06: Beroep ingesteld op 3 februari 2006 — Suleimanova tegen Comité van de Regio's

48


 

III   Bekendmakingen

2006/C 086/89

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese Unie PB C 74 van 25.3.2006

49


NL

 

Top