Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:057:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 57, 09 maart 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 57

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
9 maart 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Raad

2006/C 057/1

Actieplan van de EU inzake biologische en toxinewapens, als aanvulling op het gemeenschappelijk optreden van de EU betreffende de ondersteuning van het BTWC

1

 

Commissie

2006/C 057/2

Wisselkoersen van de euro

3

2006/C 057/3

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

4

2006/C 057/4

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

7

2006/C 057/5

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4148 — Nouveaux Constructeurs/Goldman Sachs Group/Deutsche Bank/Lone Star/Zapf) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure ( 1 )

10

2006/C 057/6

Informatieprocedure — Technische regels ( 1 )

11

2006/C 057/7

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen ( 1 )

17

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

EVA-Hof

2006/C 057/8

Arrest van het Hof van 24 november 2005 in zaak E-2/05 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen de Republiek IJsland (Staatssteun — Niet-nakoming van verplichtingen door een overeenkomstsluitende partij — artikel 1, lid 2, tweede alinea, van deel I van Protocol 3 bij de Toezichtovereenkomst — Geldigheid van een beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA — Afschaffing van belastingregeling en terugvordering van steun — Absolute onmogelijkheid een beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA ten uitvoer te leggen)

23

2006/C 057/9

Arrest van het Hof van 25 november 2005 in zaak E-1/05 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen (Niet-nakoming van verplichtingen door een overeenkomstsluitende partij — diensten op het gebied van levensverzekering — vrij verrichten van diensten en vrijheid van vestiging — artikel 33 van Richtlijn 2002/83/EG — motivering van beperking door algemeen belang — evenredigheid)

24

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2006/C 057/10

Goedkeuring van steunmaatregelen van de Staten overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, van deel I van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

25

2006/C 057/11

Goedkeuring van steunmaatregelen van de Staten overeenkomstig artikel 61 van de EER-Overeenkomst en artikel 1, lid 3, van deel I van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie

26


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top