EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:028:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 28, 03 februari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 28

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
3 februari 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Voorbereidende besluiten

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

421e Plenaire zitting van 26 en 27 oktober 2005

2006/C 028/1

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — Erfopvolging en testamenten”(COM (2005) 65 final)

1

2006/C 028/2

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De huidige en toekomstige rol van de „klassieke” energiebronnen steenkool, aardolie en aardgas in de energiemix”

5

2006/C 028/3

Advies van de het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over meerjarenfinanciering voor de acties van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied van de bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002”(COM(2005) 210 final — 2005/0098 (COD))

16

2006/C 028/4

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de Raad over risico- en crisisbeheer in de landbouw”(COM(2005) 74 final)

18

2006/C 028/5

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (COM(2005) 221 final — 2005/0099 (CNS))

25

2006/C 028/6

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma „Burgers voor Europa” ter bevordering van een actief Europees burgerschap”(COM (2005) 116 final — 2005/0041 (COD))

29

2006/C 028/7

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad over Europese beleidsmaatregelen voor jongeren Aandacht voor jongerenbelangen in Europa — implementatie van het Europees pact voor de jeugd en bevordering van actief burgerschap (COM(2005) 206 final)

35

2006/C 028/8

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De denkpauze: structuur, onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de Europese Unie

42

2006/C 028/9

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Mobiliteit van personen in de uitgebreide Unie en de impact hiervan op de vervoersmodaliteiten”

47

2006/C 028/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker, het

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, en het

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een tijdelijke regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1258/1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2005) 263 final — 2005/0118-0119-0120 CNS)

52

2006/C 028/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Verslag over de tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie van de EU”(COM (2005) 84 final)

57

2006/C 028/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, over het „Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad”(COM(2005) 384 final — 2005/0164 (CNS))

66

2006/C 028/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (COM(2005) 395 final — 2005/0160 (CNS))

68

2006/C 028/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2005) 108 final — 2005/033 (COD))

69

2006/C 028/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Ethische handel en garantiesystemen voor consumenten”

72

2006/C 028/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop”(COM (2005) 386 final — 2005/0162 (CNS))

82

2006/C 028/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (COM(2005) 181 final — 2005/0090 (CNS))

83

2006/C 028/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde teruggaaf van de BTW aan belastingplichtigen die niet in het binnenland maar in een andere lidstaat zijn gevestigd (COM(2004) 728 final — 2005/0807 (CNS))

86

2006/C 028/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden”(COM(2005) 361 final — 2005/0147 (COD))

88

2006/C 028/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, over het „Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 2256/2003/EG met het oog op de verlenging tot en met 2006 van het programma voor de verspreiding van goede praktijken en de monitoring van de acceptatie van ICT”(COM(2005) 347 final — 2005/0144 (COD))

89

2006/C 028/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De voorbereiding van de zesde WTO-ministersconferentie — Standpunt van het EESC”

90

2006/C 028/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „Dialoog tussen het maatschappelijk middenveld van de EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten”(COM(2005) 290 final)

97

2006/C 028/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/14/EG inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis”(COM(2005) 370 final — 2005/0149 (COD))

104


NL

 

Top