Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:010:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 10, 14 januari 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 10

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

49e jaargang
14 januari 2006


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Hof van Justitie

 

HOF VAN JUSTITIE

2006/C 010/1

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 november 2005 in zaak C-293/02 (verzoek van de Royal Court of Jersey om een prejudiciële beslissing): Jersey Produce Marketing Organisation Ltd tegen States of Jersey e.a. (Regeling betreffende uitvoer van aardappelen van Jersey naar Verenigd Koninkrijk — Toetredingsakte van 1972 — Protocol nr. 3 betreffende Kanaaleilanden en eiland Man — Verordening nr. 706/73 — Artikelen 23 EG, 25 EG en 29 EG — Heffingen van gelijk werking als douanerechten — Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen)

1

2006/C 010/2

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 november 2005 in zaak C-307/03: Italiaanse Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (EOGFL — Goedkeuring van rekeningen — Beschikking 2003/364/EG — Akkerbouwgewassen — Controles ter plaatse — Terugvordering van steun voor oppervlakten die niet daarvoor in aanmerking kwamen — Valse aangiften)

2

2006/C 010/3

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 november 2005 in zaak C-432/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Portugese Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 28 EG en 30 EG — Richtlijn 89/106/EEG — Beschikking nr. 3052/95/EG — Nationale goedkeuringsprocedure — Niet-inaanmerkingneming van in andere lidstaten opgestelde goedkeuringscertificaten — Voor bouw bestemde producten)

2

2006/C 010/4

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 november 2005 in zaak C-443/03 (verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing): Götz Leffler tegen Berlin Chemie AG (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken — Ontbreken van vertaling van stuk — Gevolgen)

2

2006/C 010/5

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 november 2005 in zaak C-29/04: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Artikelen 8, 11, lid 1, en 15, lid 2, van richtlijn 92/50/EEG — Procedure voor plaatsing van overheidsopdrachten voor dienstverlening — Overeenkomst voor afvalverwijdering — Ontbreken van aanbesteding)

3

2006/C 010/6

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 november 2005 in zaak C-197/04: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Belastingen op verbruik van tabaksfabrikaten — Verschil in belastingheffing op sigaretten en op „West Single Packs”-tabaksrolletjes)

3

2006/C 010/7

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 november 2005 in zaak C-316/04 (verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederland) om een prejudiciële beslissing): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie tegen College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Toelating voor op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden — Richtlijn 91/414/EEG — Artikel 8 — Richtlijn 98/8/EG — Artikel 16 — Bevoegdheid van lidstaten tijdens overgangsperiode)

4

2006/C 010/8

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 november 2005 in zaak C-385/04: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/16/EG — Trans-Europese netwerken — Interoperabiliteit van conventioneel trans-Europees spoorwegsysteem — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)

4

2006/C 010/9

Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 15 september 2005 in zaak C-112/04 P, Marlines SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Artikel 85, lid 1, EG-Verdrag (thans artikel 81, lid 1, EG) — Mededinging — Mededingingsregelingen — Overeenkomsten tussen ondernemingen — Bewijs van deelneming van onderneming aan bijeenkomsten van ondernemingen met mededingingsverstorend doel)

5

2006/C 010/10

Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 6 oktober 2005 in zaak C-328/04 (verzoek van de Fővárosí Bíróság om een prejudiciële beslissing): strafzaak tegen Atilla Vajnai (Verzoek om een prejudiciële beslissing — Uitlegging van het non-discriminatiebeginsel — Nationale bepaling met strafrechtelijk verbod op gebruik in het openbaar van embleem met rode ster met vijf punten — Onbevoegdheid van het Hof)

5

2006/C 010/11

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 16 september 2005 in zaak C–342/04 P: Jürgen Schmoldt e.a. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Bouwmaterialen — Geharmoniseerde normen en technische voorschriften — Normen voor warmte-isolatie)

5

2006/C 010/12

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 13 oktober 2005 in zaak C-2/05 SA: Names BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Verzoek om verlof tot leggen van derdenbeslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen)

6

2006/C 010/13

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 13 oktober 2005 in zaak C-3/05 SA: Statistisch Agentschap van de Republiek Kazachstan tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Verzoek om verlof tot leggen van derdenbeslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen)

6

2006/C 010/14

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 13 oktober 2005 in zaak C-4/05 SA, Alt Ylmy — Ömümcilik Paydarlar Jemgyyeti tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Verzoek om verlof tot leggen van derdenbeslag onder de Commissie van de Europese Gemeenschappen)

7

2006/C 010/15

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2005 in zaak C-256/05 (verzoek van de Telekom-Control-Kommission om een prejudiciële beslissing): Telekom Austria AG, voorheen Post & Telekom Austria AG (Prejudiciële vragen — Bevoegdheid van Hof — Voorlegging aan Hof — Elektronische communicaties — Netwerken en diensten — Gemeenschappelijk regelgevingskader — Markt voor doorgiftediensten)

7

2006/C 010/16

Zaak C-368/05 P: Hogere voorziening, op 5 oktober 2005 ingesteld door Polyelectrolyte Producers Group tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 22 juli 2005 in zaak T-376/04, Polyelectrolyte Producers Group tegen Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen

7

2006/C 010/17

Zaak C-371/05: Beroep, op 7 oktober 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

8

2006/C 010/18

Zaken C-376/05 en C-377/05: Verzoeken van het Bundesgerichtshof (Duitsland) van 26 juli 2005 om een prejudiciële beslissing in de gedingen tussen A. Brünsteiner GmbH en Bayerische Motorenwerke AG (C-376/05) en tussen Autohaus Hilgert GmbH en Bayerische Motorenwerke AG (C-377/05)

8

2006/C 010/19

Zaak C-380/05: Verzoek van het Consiglio di Stato van 19 april 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Centro Europa 7 s.r.l. en Ministero delle Comunicazioni, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni del Ministero delle Comunicazioni

9

2006/C 010/20

Zaak C-381/05: Verzoek van het Hof van Beroep te Brussel van 13 oktober 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen De Landtsheer Emmanuel NV en 1. Comité Interprofessionel du vin de Champagne, 2. Veuve Clicquot Ponsardin

10

2006/C 010/21

Zaak C-383/05: Verzoek van het Hof van Cassatie (België) van 7 oktober 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Raffaele Talotta en Belgische Staat

11

2006/C 010/22

Zaak C-386/05: Verzoek van het Oberste Gerichtshof van 28 september 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Color Drack GmbH en LEXX International Vertriebs GmbH

11

2006/C 010/23

Zaak C-389/05: Beroep, op 27 oktober 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek

12

2006/C 010/24

Zaak C-391/05: Verzoek van het Finanzgericht Hamburg van 30 augustus 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Jan De Nul NV en Hauptzollamt Oldenburg

12

2006/C 010/25

Zaak C-392/05: Verzoek van het Symvoulio tis Epikrateias van 30 juni 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Alevizos en Ypourgos Oikonomikon

13

2006/C 010/26

Zaak C-393/05: Beroep, op 4 november 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Oostenrijk

13

2006/C 010/27

Zaak C-395/05: Verzoek van het Tribunale di Viterbo van 25 oktober 2005 om een prejudiciële beslissing in de strafzaak tegen Antonello D'Antonio e.a.

14

2006/C 010/28

Zaak C-397/05: Verzoek van Tribunale di Palermo van 19 oktober 2005 om een prejudiciële beslissing in de strafzaak tegen Maria Grazia Di Maggio en Salvatore Buccola

14

2006/C 010/29

Zaak C-403/05: Beroep, op 17 november 2005 ingesteld door Europees Parlement tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

14

2006/C 010/30

Zaak C-404/05: Beroep, op 17 november 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland

15

2006/C 010/31

Zaak C-409/05: Beroep, op 21 november 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

16

2006/C 010/32

Zaak C-414/05: Beroep, op 23 november 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Franse Republiek

16

2006/C 010/33

Zaak C-416/05: Beroep, op 24 november 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

17

2006/C 010/34

Zaak C-417/05 P: Hogere voorziening, op 24 november 2005 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste kamer) van 13 september 2005 in zaak T-272/03, M. D. Fernández Gómez tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

17

2006/C 010/35

Zaak C-424/05 P: Hogere voorziening, op 29 november 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Eerste kamer) van 13 september 2005 in zaak T-72/04, S. Hosman-Chevalier tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

18

 

GERECHT VAN EERSTE AANLEG

2006/C 010/36

Kamer voor hogere voorzieningen

19

2006/C 010/37

Zaak T-154/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 17 november 2005 — Biofarma/BHIM („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Oudere nationale woordmerken ARTEX — Aanvraag tot inschrijving van woord ALREX als gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

19

2006/C 010/38

Zaak T-275/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 november 2005 — Focus Magazin Verlag/BHIM („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord Hi-FOCuS — Ouder nationaal woordmerk FOCUS — Omvang van onderzoek door kamer van beroep — Beoordeling van voor kamer van beroep verstrekte gegevens”)

19

2006/C 010/39

Zaak T-145/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 november 2005 — Righini/Commissie („Ambtenaren — Tijdelijk functionarissen — Indeling in rang en in salaristrap — Indeling in hoogste rang van loopbaan”)

20

2006/C 010/40

Zaak T-28/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 oktober 2005 — First Data e.a./Commissie („Mededinging — Artikel 81 EG — Visa-betaalkaartensysteem — Regel „geen werving zonder uitgifte” — Negatieve verklaring — Regel afgeschaft in loop van geding — Procesbelang — Afdoening zonder beslissing”)

20

2006/C 010/41

Zaak T-124/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 26 oktober 2005 — Ouariachi/Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap — Schade door personeelslid in uitoefening van zijn functie veroorzaakt — Ontbreken van causaal verband”)

21

2006/C 010/42

Zaak T-89/05: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 oktober 2005 — GAEC Salat/Commissie („Beroep wegens nalaten — Klacht betreffende beschermde oorsprongsbenaming „Salers” — Verordening (EG) nr. 828/2003 — Standpuntbepaling van Commissie — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

21

2006/C 010/43

Zaak T-374/05: Beroep ingesteld op 6 oktober 2005 — Schierhorst/Commissie

21

2006/C 010/44

Zaak T-377/05: Beroep ingesteld op 5 oktober 2005 — Seegmuller/Commissie

22

2006/C 010/45

Zaak T-378/05: Beroep ingesteld op 7 oktober 2005 — Marenco/Commissie

22

2006/C 010/46

Zaak T-379/05: Beroep ingesteld op 14 oktober 2005 — Zuffa/BHIM

23

2006/C 010/47

Zaak T-380/05: Beroep ingesteld op 10 oktober 2005 — Buendía Sierra/Commissie

24

2006/C 010/48

Zaak T-381/05: Beroep ingesteld op 10 oktober 2005 — Di Bucci/Commissie

24

2006/C 010/49

Zaak T-386/05: Beroep ingesteld op 10 oktober 2005 — Wilms/Commissie

25

2006/C 010/50

Zaak T-387/05: Beroep ingesteld op 13 oktober 2005 — Chatziioannidou/Commissie

25

2006/C 010/51

Zaak T-388/05: Beroep ingesteld op 20 oktober 2005 — Grünheid/Commissie

26

2006/C 010/52

Zaak T-389/05: Beroep ingesteld op 20 oktober 2005 — Ole Eistrup/Europees Parlement

26

2006/C 010/53

Zaak T-393/05: Beroep ingesteld op 17 oktober 2005 — Pickering/Commissie

27

2006/C 010/54

Zaak T-394/05: Beroep ingesteld op 17 oktober 2005 — Valero Jordana/Commissie van de Europese Gemeenschappen

27

2006/C 010/55

Zaak T-398/05: Beroep ingesteld op 7 november 2005 — Tesoka/Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

28

2006/C 010/56

Zaak T-399/05: Beroep ingesteld op 21 oktober 2005 — Wils/Europees Parlement

28

2006/C 010/57

Zaak T-403/05: Beroep, ingesteld op 15 november 2005 door MyTravel tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

29

2006/C 010/58

Zaak T-406/05: Beroep, ingesteld op 9 november 2005 — Cavallero/Commissie

30


 

III   Bekendmakingen

2006/C 010/59

Laatste publicatie van het Hof van Justitie in het Publicatieblad van de Europese Unie PB C 330 van 24.12.2005

31


NL

 

Top