EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:336:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 336, 31 december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 336

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
31 december 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 336/1

Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 336/2

Feestdagen in 2006

2

2005/C 336/3

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (1)

3

2005/C 336/4

Mededeling van de Commissie betreffende de geldende bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 25 lidstaten, van toepassing vanaf 1 januari 2006(Gepubliceerd in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 (PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1) en met de Mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld (PB C 273 van 9.9.1997, blz. 3))

11

2005/C 336/5

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines (1)

12

2005/C 336/6

Lijst van instanties en laboratoria die door derde landen zijn aangewezen voor het invullen van de documenten waarvan elke invoer van wijn in de Gemeenschap vergezeld moet gaan (Artikel 29 van Verordening (EG) nr. 883/2001 van de Commissie)

60

 

Europese Centrale Bank

2005/C 336/7

Advies van de Europese Centrale Bank van 15 december 2005 inzake een voorstel voor een EG-verordening betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler (CON/2005/56)

109


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top