EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:103E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 103, 28 april 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 103E

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
28 april 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   (Mededelingen)

 

EUROPEES PARLEMENT

 

ZITTING 2004 — 2005

 

Dinsdag, 20 juli 2004

2005/C 103E/1

NOTULEN

1

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren (eerste vergadering van het nieuw gekozen Parlement)

Oudste lid in jaren

Regeling van de werkzaamheden

Onderzoek geloofsbrieven

Samenstelling Parlement

Oprichting fracties

Verkiezing van de voorzitter

Verkiezing ondervoorzitters (termijn voor de indiening van voordrachten)

Verkiezing ondervoorzitters

Verkiezing quaestoren (termijn voor de indiening van voordrachten)

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Verzoekschriften

Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

11

BIJLAGE I

13

BIJLAGE II

15

 

Woensdag, 21 juli 2004

2005/C 103E/2

NOTULEN

17

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Goedkeuring door de Raad van de door het Parlement in eerste lezing geformuleerde standpunten (artikel 66 van het Reglement)

Van de Raad ontvangen verdragsteksten

Samenstelling fracties

Regeling van de werkzaamheden

Europese Raad van 17/18 juni en 29 juni 2004 — Werkzaamheden tijdens het Iers voorzitterschap (debat)

Programma van de werkzaamheden tijdens het Nederlands voorzitterschap (debat)

Stemmingen

Verkiezing van de quaestoren (eerste stemronde)

Programma van de werkzaamheden tijdens het Nederlands voorzitterschap (voortzetting van het debat)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Stemmingen

Verkiezing van de quaestoren

Samenstelling van de parlementaire commissies (stemming)

Verklaring van de voorgedragen voorzitter van de Commissie

Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

Mededeling van de voorstellen van de Conferentie van voorzitters

Agenda van de volgende vergadering

Sluiting van de vergadering

PRESENTIELIJST

23

BIJLAGE 1

25

BIJLAGE II

26

AANGENOMEN TEKSTEN

30

P6_TA(2004)0001
Samenstelling van de parlementaire commissies
Besluit van het Europees Parlement betreffende het aantal leden van de commissies

30

 

Donderdag, 22 juli 2004

2005/C 103E/3

NOTULEN

31

VERLOOP VAN DE VERGADERING

Opening van de vergadering

Verzoeken om verdediging van de immuniteit

Ingekomen stukken

Kredietoverschrijvingen

Agenda

Verklaring van de voorgedragen voorzitter van de Commissie (voortzetting van het debat)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Stemmingen

Benoemingen van de leden in de parlementaire commissies (stemming)

Verkiezing van de voorzitter van de Commissie

Samenstelling commissies

Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Onderbreking van de zitting

PRESENTIELIJST

41

BIJLAGE I

43

BIJLAGE II
BENOEMINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES

45


NL

 

Top