EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 52, 02 maart 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 52

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
2 maart 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 052/1

Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 2,05 % per 1 maart 2005 — Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 052/2

Bericht van het naderende vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen en van bepaalde compenserende maatregelen

2

2005/C 052/3

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

4

2005/C 052/4

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/M.3333 — SONY/BMG (opgesteld overeenkomstig artikel 15 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures — PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21 ) ( 1 )

5

2005/C 052/5

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 127e bijeenkomst van 9 juli 2004 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak nr. COMP/M.3333 — SONY/BMG ( 1 )

7

2005/C 052/6

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

8

2005/C 052/7

Staatssteunmaatregelen — Griekenland — Staatssteunmaatregel nr. C 23/2004 (ex NN 153/2003) — Steunverlening aan ondernemingen uit de departementen Kastoria en Euboea (Ministerieel Besluit nr. 69836/B1461, gewijzigd bij Besluiten nrs. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 en 72742/B1723) — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken

9

2005/C 052/8

Informatieprocedure — Technische regels ( 1 )

18

2005/C 052/9

Staatssteunmaatregelen — Italië — Staatssteunmaatregel nr. C 21/2004 (ex N 590/B/2001) — artikel 99, lid 2, onder a), (wat de landbouwsector betreft) en artikel 124, leden 1 en 2, van regionale wet nr. 32/2000: „Bepalingen houdende uitvoering van het POP (operationeel meerfondsenprogramma) 2000-2006 en houdende aanpassing van steunregelingen voor bedrijven” (Sicilië) — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2 van het EG-Verdrag om opmerkingen te maken

23

 

Europese Centrale Bank

2005/C 052/10

Advies van de Europese Centrale Bank van 17 februari 2005 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen en Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (CON/2005/4)

37


 

II   Voorbereidende besluiten

 

Commissie

2005/C 052/11

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

47


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top