EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 40, 17 februari 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 40

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

48e jaargang
17 februari 2005


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Mededelingen

 

Commissie

2005/C 040/1

Wisselkoersen van de euro

1

2005/C 040/2

Gegevens betreffende de gerechten en de rechtsmiddelen in de zin van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

2

2005/C 040/3

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen (Bericht betreffende de aanvraag voor de exclusieve opsporingsvergunning voor vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen genaamd „Permis de Foix”)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Bericht betreffende de antidumpingmaatregelen en compenserende maatregelen die van toepassing zijn op polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) uit India: naamswijziging van een onderneming waarop een individueel antidumpingrecht en compenserend recht van toepassing is

8

 

Europese Centrale Bank

2005/C 040/6

Advies van de Europese Centrale Bank van 4 februari 2005 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering (COM(2004) 448 def.) (CON/2005/2)

9

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

EVA-Hof

2005/C 040/7

Verzoek om een advies van het EVA-Hof door Frostating lagmannsrett bij beschikking van die rechtbank van 23 april 2004 in de zaak Fokus Bank ASA tegen Staten v/Skattedirektoratet (Zaak E-1/04)

14

2005/C 040/8

Verzoek om een advies van het EVA-Hof door Gulating lagmannsrett bij beschikking van die rechtbank van 3 mei 2004 in de zaak Reidar Rasmussen m.fl. tegen Total E&P Norge AS (Zaak E-2/04)

15

2005/C 040/9

Verzoek om een advies van het EVA-Hof door Gulating lagmannsrett bij beschikking van die rechtbank van 28 mei 2004 in de zaak Tsomakas Athanasios m.fl. tegen Staten v/Rikstrygdeverket (Zaak E-3/04)

16

2005/C 040/10

Beroep tegen het Vorstendom Liechtenstein, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 8 november 2004 (Zaak E-8/04)

17

2005/C 040/11

Beroep tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, ingesteld door de Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland op 23 november 2004 (Zaak E-9/04)

18

 

Permanent Comité van de EVA-staten

2005/C 040/12

Door Noorwegen aangewezen nationaal referentielaboratorium overeenkomstig Beschikking 1999/313/EG van de Raad met betrekking tot de referentielaboratoria voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren

19

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2005/C 040/13

43e wijziging van de staatssteunrichtsnoeren — Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om dienstige maatregelen voor te stellen

20

2005/C 040/14

EMAS — Lijst van geregistreerde vestigingen in Noorwegen in het kader van het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem overeenkomstig Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001

21


 

III   Bekendmakingen

 

Commissie

2005/C 040/15

IRL-Dublin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Ierland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Kerry en Dublin, Ierland ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Ierland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Galway en Dublin, Ierland ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Ierland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten op twee binnenlandse routes: Donegal-Dublin en Sligo-Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Ierland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten op twee binnenlandse routes: Knock-Dublin en Derry-Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top