Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:104:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 104, 30 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 104
47e jaargang
30 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Raad
2004/C 104/01"Onderwijs en Opleiding 2010" Het welslagen van de strategie van Lissabon staat of valt met dringende hervormingen — Gezamenlijk tussentijds verslag van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het gedetailleerd werkprogramma voor de follow-up inzake de doelstellingen voor de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa 1
2004/C 104/02Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding 20
Commissie
2004/C 104/03Wisselkoersen van de euro 21
2004/C 104/04Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG (1) 22
2004/C 104/05Inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van bariumcarbonaat uit de Volksrepubliek China 58
2004/C 104/06Inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde gietstukken uit de Volksrepubliek China 62
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Europees Parlement
2004/C 104/07In Publicatieblad van de Europese Unie C 68 E gepubliceerde notulen van de zitting van 2 tot en met 5 juni 2003 67
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 68 E
Commissie
2004/C 104/08Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten op de route Erfurt-München (1) 68

Rectificaties
2004/C 104/09Rectificatie van de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (PB C 72 van 23.3.2004) 70
2004/C 104/10Rectificatie op de mededeling van de Commissie betreffende de aanbeveling van de Commissie van 21 oktober 2003 inzake handhaving op het gebied van verkeersveiligheid (PB C 93 van 17.4.2004) 70
2004/C 104/11Rectificatie op de Kaderregeling inzake staatssteun aan de scheepsbouw (PB C 317 van 30.12.2003) 71

Bericht aan de lezers S3
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top