Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 102, 28 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 102
47e jaargang
28 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2004/C 102/01Wisselkoersen van de euro 1
2004/C 102/02Interpretatieve mededeling van de Commissie over bepaalde aspecten van de bepalingen van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" betreffende televisiereclame 2
2004/C 102/03Steunmaatregelen van de Staten — Frankrijk — Steunmaatregel C 10/04 (ex N 94/04) — Herstructureringssteun ten behoeve van Bull — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1) 12
2004/C 102/04Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 19
2004/C 102/05Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/38.240 — Industriële buizen (overeenkomstig artikel 15 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)) (1) 21
2004/C 102/06Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/38.359 — Elektrische en mechanische koolstof- en grafietproducten (overeenkomstig artikel 15 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)) (1) 22
2004/C 102/07Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/M.2876 — NewsCorp/Telepiù (opgesteld overeenkomstig artikel 15 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)) (1) 23
2004/C 102/08Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 113e bijeenkomst van 20 maart 2003 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.2876 — NewsCorp/Telepiù (1) 25
2004/C 102/09Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP (overeenkomstig artikel 15 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)) (1) 26
2004/C 102/10Advies van het Adviescomité inzake concentraties uitgebracht op de 122e bijeenkomst van 22 december 2003 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP (1) 27
2004/C 102/11Advies van het Adviescomité voor concentraties, uitgebracht op de 68e bijeenkomst van 15 september 1999 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak IV/M.1383 — Exxon/Mobil (1) 29
2004/C 102/12Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 82e bijeenkomst van 12 juli 2000 betreffende een voorontwerp van beschikking in zaak COMP/M.1806 — Astra Zeneca/Novartis (1) 30

Bericht aan de lezers S3
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top