EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:098:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 98, 23 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 98
47e jaargang
23 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2004/C 98/01Wisselkoersen van de euro 1
2004/C 98/02Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 2
2004/C 98/03Lijst van de tussen 5 januari 2004 en 30 januari 2004 door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen 2
2004/C 98/04De Lijst van tussen 3 februari 2004 en 27 februari 2004 door de Commissie aangenomen COM-documenten andere dan wetsvoorstellen 5
2004/C 98/05Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/336/EEG (1) 8
2004/C 98/06Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3411 — UGC/Noos) (1) 22
2004/C 98/07Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3433 — Hella/Behr/Plastic Omnium/JV) (1) 23
2004/C 98/08Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 24
2004/C 98/09Bekendmaking van een registratieaanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 29

II Voorbereidende besluiten
Commissie
2004/C 98/10Lijst van de tussen 7 januari 2004 en 30 januari 2004 door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen 34
2004/C 98/11Lijst van de tussen 2 februari 2004 en 26 februari 2004 door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen 37

III Bekendmakingen
Commissie
2004/C 98/12Leonardo da Vinci-Programma — Tweede fase (2000-2006) — Oproep tot het indienen van voorstellen EAC/23/04 — "Organisatie van evenementen (conferenties en tentoonstellingen) met het oog op de toepassing van de resultaten van innovatieprojecten uit het Leonardo da Vinci-Programma" 41

Bericht aan de lezers S3
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top