EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:087:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 87, 07 april 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 87
47e jaargang
7 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2004/C 87/01Wisselkoersen van de euro 1
2004/C 87/02Informatieprocedure — Technische regels (1) 2
2004/C 87/03Steunmaatregelen van de Staten — Duitsland — Steunmaatregel C 4/04 (ex N 55/03) — Milieusteun ten behoeve van Wagner GmbH — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1) 5
2004/C 87/04Steunmaatregelen van de Staten — Griekenland — Steunmaatregel C 9/04 (ex NN 20/04) — Verlaging van vennootschapsbelasting voor investeringen van meer dan 30 miljoen EUR — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken (1) 10
2004/C 87/05Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (1) 13
2004/C 87/06Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (1) 16
2004/C 87/07Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3376 — Dillinger Hüttenwerke/Saarstahl/Cokerie de Carling) (1) 17
2004/C 87/08Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3382 — Iberia/Cobra Instalaciones/Serpista JV) (1) 18
2004/C 87/09Nationale instanties bevoegd op het gebied van cosmetische producten (1) 19
2004/C 87/10Bevoegde nationale instanties in de sector cosmetische producten (1) 32
Europese Centrale Bank
2004/C 87/11Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank van 1 april 2004 inzake een Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (CON/2004/11) 37
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2004/C 87/12Oproep tot het indienen van voorstellen — EuropeAid/119372/C/G/IR — Bevordering van democratisering en mensenrechten in Iran 38
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top