EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:073:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 73, 23 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 73
47e jaargang
23 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
52e zitting van 19 en 20 november 2003
2004/C 73/01Advies van het Comité van de Regio's over "De rol van de Europese regionale en lokale overheden bij de consolidering van de democratie in de westelijke Balkan" 1
2004/C 73/02Advies van het Comité van de Regio's over het "Groenboek over diensten van algemeen belang" 7
2004/C 73/03Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — De sociale dimensie van de strategie van Lissabon versterken: de open coördinatie stroomlijnen op het gebied van de sociale bescherming" 14
2004/C 73/04Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie "Efficiënt investeren in onderwijs en beroepsopleiding: een dwingende noodzaak voor Europa"" 17
2004/C 73/05Verkennend advies van het Comité van de Regio's over "De rol van universiteiten bij de lokale en regionale ontwikkeling in het Europa van de kennis" 22
2004/C 73/06Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie "Het leren van talen en de taalverscheidenheid bevorderen: actieplan 2004-2006"" 33
2004/C 73/07Advies van het Comité van de Regio's over:- het "Verslag van de Commissie "Een betere wetgeving 2002"", en- de "Mededeling van de Commissie "Modernisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire"" 38
2004/C 73/08Advies van het Comité van de Regio's over "De lokale en regionale dimensie van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid" 41
2004/C 73/09Advies van het Comité van de Regio's over:- het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot instelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van actief Europees burgerschap (civic participation)", en- de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de door de lidstaten te nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle burgers van de Unie in 2004 deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in een uitgebreide Unie" 46
2004/C 73/10Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: een geïntegreerd productbeleid — voortbouwen op een milieugericht levenscyclusconcept" 51
2004/C 73/11Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie "Ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk: vernieuwende financieringsvormen interoperabele elektronische tolheffing"", en- het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene invoering en de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap" 54
2004/C 73/12Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie "Naar een thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling"" 63
2004/C 73/13Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie getiteld "Investeren in onderzoek: een actieplan voor Europa"" 69
2004/C 73/14Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabele levering van pan-Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC)" 72
2004/C 73/15Resolutie van het Comité van de Regio's over de VIe Euro-mediterrane conferentie (Napels, 2 en 3 december 2003) 77
2004/C 73/16Resolutie van het Comité van de Regio's over de uitbreiding 79
NL
Top