EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:034:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 34, 07 februari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 34
47e jaargang
7 februari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Raad
2004/C 34/01Conclusies van de Raad van 17 december 2003 over het voorlichtingsbeleid op het gebied van het GLB 1
2004/C 34/02Conclusies van de Raad van 17 december 2003 betreffende risicobeheer in de landbouw 2
2004/C 34/03Conclusies van de Raad van 17 december 2003 — Strategie voor een Europees actieplan voor de biologische landbouw en biologische landbouwproducten 3
Commissie
2004/C 34/04Wisselkoersen van de euro 5
2004/C 34/05Advies van de Commissie van 5 februari 2004 betreffende het plan voor de lozing van radioactief afval afkomstig van wijzigingen aan Site-1 van Belgoprocess plc in België, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-Verdrag 6
2004/C 34/06Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 7
2004/C 34/07Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (1) 9
2004/C 34/08Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (1) 10
2004/C 34/09Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 11
2004/C 34/10Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3341 — Koch/Invista) (1) 11
2004/C 34/11Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3314 — Air Liquide/Messer Targets) (1) 12
2004/C 34/12Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2768 — Generali/Banca Intesa/JV) (1) 13

II Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/C 34/13Initiatief van Ierland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van het statuut van het Europol-personeel 14
2004/C 34/14Initiatief van de Republiek Ierland met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van de personeelsleden van Europol 15
2004/C 34/15Initiatief van de Republiek Ierland met het oog op aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van de personeelsleden van Europol 16
2004/C 34/16Initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de aanpak van voertuigcriminaliteit met grensoverschrijdende implicaties 18
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top