Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:025E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 25, 29 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 25 E
47e jaargang
29 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2002-2003
Vergaderingen van 18 t/m 21 november 2002
Maandag, 18 november 2002
(2004/C 25 E/001)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 1
1. Hervatting van de zitting 1
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 1
3. Verzoek om verdediging van de immuniteit van de heer Borghezio 2
4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Camre 2
5. Samenstelling commissies 2
6. Ingekomen stukken 2
7. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 7
8. Kredietoverschrijvingen 7
9. Verzoekschriften 9
10. Regeling van de werkzaamheden 11
11. Opmerkingen over kwesties van politiek belang 12
12. Media (debat) 12
13. Reclame en sponsoring voor tabaksproducten *** I (debat) 13
14. Toezicht op financiële instellingen in een financieel conglomeraat *** II (debat) 13
15. Mededeling van de Voorzitter betreffende de regeling van de werkzaamheden 14
16. Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (de Roadmap) - Milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat) 14
17. Confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven/Tenuitvoerlegging van beslissingen tot confiscatie * (debat) 15
18. Agenda voor de volgende vergadering 15
19. Sluiting van de vergadering 15
PRESENTIELIJST 16
Dinsdag, 19 november 2002
(2004/C 25 E/002)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 17
1. Opening van de vergadering 17
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 17
3. Ingekomen stukken 17
4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties) 17
5. Voortgangsverslag over de toetreding (debat) 18
6. Agenda voor de volgende vergadering 19
7. Sluiting van de vergadering 19
PRESENTIELIJST 20
Woensdag, 20 november 2002
(2004/C 25 E/003)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 21
1. Opening van de vergadering 21
2. Jaarlijks wetgevend programma en programma van de wetgevende werkzaamheden voor het jaar 2003 (verklaring gevolgd door een debat) 21
3. Welkomstwoord 22
STEMMINGEN
4. Uitbreiding (stemming) 22
5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Florenz (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 23
6. Internationaal Fonds voor Ierland (2003-2004) * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 23
7. Verbod op organische tinverbindingen op schepen *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 23
8. Heffing, in de Franse overzeese departementen, op over zee aangevoerde goederen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 24
9. Bestrijding van corruptie in de privésector * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 24
10. Gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 24
11. Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 25
12. Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 25
13. Visserijovereenkomst EEG/São Tomé en Príncipe * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 25
14. Bestrijding van illegale visserij (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 26
15. Participatie van de kandidaat-lidstaten in het kaderprogramma onderzoek (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 26
16. Toezicht op financiële instellingen in een financieel conglomeraat *** II 26
17. Communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007 *** II 26
18. Reclame en sponsoring voor tabaksproducten *** I (stemming) 27
19. Programma Intelligente energie voor Europa (2003-2006) *** I (stemming) 27
20. Confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven/Tenuitvoerlegging van beslissingen tot confiscatie * (stemming) 27
21. Media (stemming) 28
22. Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (stemming) 28
23. Milieubescherming in het gemeenschappelijk visserijbeleid (stemming) 29
EINDE VAN DE STEMMINGEN
24. Mededeling van de Voorzitter betreffende de stemming in eerste lezing over het ontwerp van algemene begroting 2003 31
25. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 32
26. Resultaten van de top EU/Rusland (verklaringen gevolgd door een debat) 32
27. Verkiezingen in Pakistan (verklaringen gevolgd door een debat) 32
28. Sociale dialoog: tripartite sociale top (verklaring gevolgd door een debat) 33
29. Lamfalussy-proces - Bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie (debat) 33
30. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad 34
31. Toevoegingsmiddelen voor diervoeding *** I (debat) 34
32. Traditionele kruidengeneesmiddelen *** I (debat) 35
33. Arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten *** I (debat) 35
34. Biowetenschappen en biotechnologie (debat) 35
35. Agenda voor de volgende vergadering 36
36. Sluiting van de vergadering 36
PRESENTIELIJST 37
BIJLAGE I
STEMMINGSUITSLAGEN 38
1. Uitbreiding 38
2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Florenz 43
3. Internationaal Fonds voor Ierland (2003-2004) 43
4. Verbod op organische tinverbindingen op schepen *** I 44
5. Heffing, in de Franse overzeese departementen, op over zee aangevoerde goederen * 44
6. Bestrijding van corruptie in de privésector * 44
7. Gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten * 44
8. Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid * 44
9. Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten * 45
10. Visserijovereenkomst EEG/Democratische Republiek São Tomé en Principe * 45
11. Bestrijding van illegale visserij 45
12. Participatie van de kandidaat-lidstaten in het kaderprogramma onderzoek 45
13. Toezicht op financiële instellingen in een financieel conglomeraat *** II 45
14. Communautair statistisch programma 2003-2007 *** II 46
15. Reclame en sponsoring voor tabaksproducten *** I 46
16. Programma Intelligente energie voor Europa (2003-2006) *** I 47
17. Confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven/Tenuitvoerlegging van beslissingen tot confiscatie * 48
18. Media 49
19. Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid 50
20. Milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid 52
BIJLAGE II
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
Verslag Brok A5-0371/2002 - Paragraaf 1 53
Verslag Brok A5-0371/2002 - Paragraaf 2 54
Verslag Brok A5-0371/2002 - Amendement 24 55
Verslag Brok A5-0371/2002 - Paragraaf 31 57
Verslag Brok A5-0371/2002 - Amendement 47 58
Verslag Brok A5-0371/2002 - Amendement 48 60
Verslag Brok A5-0371/2002 - Resolutie 61
Verslag Rutelli A5-0382/2002 - Resolutie 63
Verslag Busk A5-0362/2002 - Resolutie 64
Verslag Zimmerling A5-0349/2002 - Resolutie 66
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 1 67
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 2 69
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 4 70
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 5 72
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 6 73
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 7 75
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 8 76
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 10 78
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 14 79
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 15 81
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 16 82
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 17 84
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 18 85
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 19 87
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 20 89
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 21 90
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 22 92
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 23 93
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 24 95
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Amendement 26 96
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Voorstel Commissie 98
Verslag Medina Ortega A5-0344/2002 - Resolutie 100
Verslag McNally A5-0357/2002 - Amendement 36 101
Verslag Di Lello Finuori A5-0383/2002 - Resolutie 103
Verslag Di Lello Finuori A5-0383/2002 - 2de résolution 104
B5-0580/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Media - Amendement 3 105
Verslag Stevenson A5-0380/2002 - Amendement 11 107
Verslag Stevenson A5-0380/2002 - Amendement 23, 1ste deel 108
Verslag Stevenson A5-0380/2002 - Amendement 23, 2de deel 110
Verslag Stevenson A5-0380/2002 - Amendement 14/rev. 111
Verslag Stevenson A5-0380/2002 - Amendement 19 112
Verslag Stevenson A5-0380/2002 - Amendement 4 114
Verslag Stevenson A5-0380/2002 - Overweging K 115
Verslag Souchet A5-0360/2002 - Paragraaf 3 117
Verslag Souchet A5-0360/2002 - Paragraaf 5 118
Verslag Souchet A5-0360/2002 - Paragraaf 10 119
Verslag Souchet A5-0360/2002 - Paragraaf 11 121
Verslag Souchet A5-0360/2002 - Paragraaf 12, 2de deel 122
Verslag Souchet A5-0360/2002 - Paragraaf 16 123
Verslag Souchet A5-0360/2002 - Resolutie 125
AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0536
Vorderingen van de kandidaat-lidstaten op de weg naar toetreding
Resolutie van het Europees Parlement over de vorderingen van de kandidaat-lidstaten op de weg naar toetreding (COM(2002) 700 - C5-0474/2002 - 2002/2160(INI)) 127
P5_TA(2002)0537
Verzoek om opheffing van de immuniteit van Karl-Heinz Florenz
Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Karl-Heinz Florenz (2002/2200(IMM)) 144
P5_TA(2002)0538
Internationaal Fonds voor Ierland *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende financiële bijdragen van de Gemeenschap aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2003-2004) (COM(2002) 472 - C5-0426/2002 - 2002/0210(CNS)) 145
P5_TA(2002)0539
Verbod op organische tinverbindingen op schepen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (COM(2002) 396 - C5-0347/2002 - 2002/0149(COD)) 145
P5_TC1-COD(2002)0149
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 20 november 2002, met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2002 van het Europees Parlement en de Raad houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen 146
BIJLAGE I
KEURINGS- EN CERTIFICATIE-EISEN VOOR AANGROEIWERENDE SYSTEMEN OP SCHEPEN DIE DE VLAG VAN EEN LIDSTAAT VOEREN 152
BIJLAGE II
MODEL VAN HET CERTIFICAAT VOOR EN DE BESCHRIJVING VAN AANGROEIWERENDE SYSTEMEN 153
BIJLAGE III 155
BIJLAGE A
Conventie inzake de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen 156
P5_TA(2002)0540
Heffing, in de Franse overzeese departementen, op over zee aangevoerde goederen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 89/688/EEG van 22 december 1989 inzake de regeling voor de heffing, in de Franse overzeese departementen, op over zee aangevoerde goederen (octroi de mer) (COM(2002) 473 - C5-0416/2002 - 2002/0209(CNS)) 157
P5_TA(2002)0541
Bestrijding van corruptie in de privé-sector *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector (10698/2002 - C5-0376/2002 - 2002/0817(CNS)) 158
P5_TA(2002)0542
Gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten (10507/2002 - C5-0357/2002 - 2002/0815(CNS)) 162
P5_TA(2002)0543
Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 en tot wijziging, wat betreft onderhoudsverplichtingen, van Verordening (EG) nr. 44/2001 (COM(2002) 222 - C5-0234/2002 - 2002/0110(CNS)) 171
P5_TA(2002)0544
Verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de termijn tijdens welke de lidstaten kunnen worden gemachtigd een verlaagd BTW-tarief toe te passen op arbeidsintensieve diensten (COM(2002) 525 - C5-0470/2002 - 2002/0230(CNS)) 177
P5_TA(2002)0545
Visserijovereenkomst EEG/Democratische Republiek São Tomé en Principe *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Principe inzake de visserij voor de kust van São Tomé en Principe, voor de periode van 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2005 (COM(2002) 398 - C5-0394/2002 - 2002/0162(CNS)) 177
P5_TA(2002)0546
Bestrijding van illegale visserij
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie Actieplan van de Gemeenschap ter bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (COM(2002) 180 - C5-0332/2002 - 2002/2176(COS)) 179
P5_TA(2002)0547
Participatie kandidaat-lidstaten in het kaderprogramma
Resolutie van het Europees Parlement over de stand van het onderzoek in de kandidaat-lidstaten en de maatregelen die noodzakelijk zijn om hen volledig te laten participeren in het kaderprogramma (2002/2082(INI)) 181
P5_TA(2002)0548
Aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (9754/3/2002 - C5-0424/2002 - 2001/0095(COD)) 185
P5_TA(2002)0549
Communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007 *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007 (9820/1/2002 - C5-0452/2002 - 2001/0281(COD)) 186
P5_TA(2002)0550
Reclame en sponsoring voor tabaksproducten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten (COM(2001) 283 - C5-0274/2001 - 2001/0119(COD)) 187
P5_TC1-COD(2001)0119
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 november 2002 met met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten 187
P5_TA(2002)0551
Programma Intelligente energie voor Europa *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: Programma Intelligente energie voor Europa (2003-2006) (COM(2002) 162 - C5-0179/2002 - 2002/0082(COD)) 192
P5_TC1-COD(2002)0082
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 20 november 2002 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2002/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor acties op energiegebied: Programma Intelligenteenergie (2003-2006) 193
BIJLAGE 202
P5_TA(2002)0552
Confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de confiscatie van opbrengsten, hulpmiddelen en voorwerpen van misdrijven (10697/2002 - C5-0375/2002 - 2002/0818(CNS)) 203
P5_TA(2002)0553
Tenuitvoerlegging van beslissingen tot confiscatie *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot confiscatie (10701/2002 - C5-0377/2002 - 2002/0816(CNS)) 204
P5_TA(2002)0554
Mediaconcentratie
Resolutie van het Europees Parlement over mediaconcentratie 205
P5_TA(2002)0555
Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie betreffende de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (de Roadmap) (COM(2002) 181 - C5-0330/2002 - 2002/2174(COS)) 207
P5_TA(2002)0556
Milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie tot vaststelling van een actieplan van de Gemeenschap om milieubeschermingseisen in het gemeenschappelijk visserijbeleid te integreren (COM(2002) 186 - C5-0331/2002 - 2002/2175(COS)) 214
Donderdag, 21 november 2002
(2004/C 25 E/004)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 218
1. Opening van de vergadering 218
2. Ingekomen stukken 218
3. Europese Investeringsbank (2001) (debat) 219
4. Mededingingsbeleid (2001) - Overheidssteun (2001) (debat) 220
5. Welkomstwoord 220
STEMMINGEN
6. Inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 221
7. GAB 5/2002 (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 221
8. Preventie van roken en bestrijding van het tabaksgebruik (stemming) 221
9. Toevoegingsmiddelen voor diervoeding *** I (stemming) 222
10. Traditionele kruidengeneesmiddelen *** I (stemming) 222
11. Arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten *** I (stemming) 222
12. Top EU/Rusland (stemming) 223
13. Verkiezingen in Pakistan (stemming) 223
14. Lamfalussy-proces (stemming) 223
15. Biowetenschappen en biotechnologie (stemming) 223
16. Europese Investeringsbank (2001) (stemming) 224
17. Bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie (stemming) 224
18. Mededingingsbeleid (2001) (stemming) 224
19. Overheidssteun (2001) (stemming) 224
EINDE VAN DE STEMMINGEN
20. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 227
21. Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 * (debat) 227
22. Klimaatverandering (verklaring gevolgd door een debat) 228
23. Schipbreuk van de olietanker Prestige voor de kust van Galicië (verklaring gevolgd door een debat) 228
24. Situatie in Soedan (debat) 229
25. Situatie in Bangladesh (debat) 229
26. Iran (Zaak Hachem Aghajari) (debat) 229
27. Situatie in Soedan (stemming) 229
28. Situatie in Bangladesh (stemming) 230
29. Iran (Zaak Hachem Aghajari) (stemming) 230
30. Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 230
31. Schipbreuk van de olietanker Prestige (stemming) 231
EINDE VAN DE STEMMINGEN
32. Agenda voor november II 231
33. Samenstelling delegaties 232
34. Aanwijzing commissies - Machtiging tot het opstellen van initiatiefverslagen 232
35. In het register ingeschreven verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 233
36. Verzending van de tijdens de huidige vergaderperiode aangenomen resoluties 233
37. Rooster van de volgende vergaderingen 233
38. Onderbreking van de zitting 233
PRESENTIELIJST 234
BIJLAGE I
STEMMINGSUITSLAGEN 235
1. Inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 235
2. GAB 5/2002 235
3. Preventie van roken en bestrijding van het tabaksgebruik 235
4. Toevoegingsmiddelen voor diervoeding *** I 237
5. Traditionele kruidengeneesmiddelen *** I 238
6. Arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten *** I 238
7. Top EU/Rusland 242
8. Verkiezingen in Pakistan 243
9. Lamfalussy-proces 243
10. Biowetenschappen en biotechnologie 243
11. Europese Investeringsbank (2001) 246
12. Bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie 248
13. Mededingingsbeleid (2001) 249
14. Overheidssteun (2001) 251
15. Situatie in Soedan 252
16. Situatie in Bangladesh 252
17. Iran (Zaak Hachem Aghajari) 252
18. Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 * 253
19. Schipbreuk van de olietanker Prestige 253
BIJLAGE II
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
Verslag Maaten A5-0378/2002 - Wijziging 5 254
Verslag Maaten A5-0378/2002 - Amendement 8 255
Verslag Maaten A5-0378/2002 - Amendement 10 256
Verslag Maaten A5-0378/2002 - Wijziging 17, 1ste deel 258
Verslag Maaten A5-0378/2002 - Amendement 9 259
Verslag Maaten A5-0378/2002 - Resolutie 261
Verslag Nistico A5-0365/2002 - Amendement 15 262
Verslag Nistico A5-0365/2002 - Amendement 28 263
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendementen 59 + 78 265
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendement 32pc 266
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendementen 67 + 89 267
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendementen 61 + 80 269
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendement 42 270
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendement 68 271
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendement 101 272
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendement 71 273
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendement 73 275
Verslag van den Burg A5-0356/2002 - Amendementen 60 + 79 276
B5-0581/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Top EU/Rusland - Amendement 2 277
B5-0581/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Top EU/Rusland - Amendement 3 279
B5-0581/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Top EU/Rusland - Resolutie 280
B5-0597/2002 - Pakistan - Resolutie 282
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 6 283
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 16, 1ste deel 284
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 16, 2de deel 285
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 34 287
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 12 288
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 13 289
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 15 290
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 24 292
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 36 293
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 34 294
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 23 295
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 41, 1ste deel 297
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 41, 2de deel 298
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 41, 3de deel 299
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 24 300
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 42, 1ste deel 302
Verslag Damião A5-0359/2002 - Paragraaf 42, 2de deel 303
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 26 304
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 27 305
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 28 307
Verslag Damião A5-0359/2002 - Amendement 29 308
Verslag Damião A5-0359/2002 - Resolutie 309
Verslag van den Burg A5-0364 - Amendement 3 310
Verslag van den Burg A5-0364 - Amendement 9 312
Verslag van den Burg A5-0364 - Amendement 5, 1ste deel 313
Verslag van den Burg A5-0370/2002 - Paragraaf 21, 2de deel 314
Verslag van den Burg A5-0370/2002 - Paragraaf 46, 2de deel 315
Verslag van den Burg A5-0370/2002 - Paragraaf 49 316
Verslag van den Burg A5-0370/2002 - Resolutie 317
Verslag Lipietz A5-0352/2002 - Amendement 2 318
Verslag Lipietz A5-0352/2002 - Amendement 4 319
Verslag Lipietz A5-0352/2002 - Amendement 20 320
Verslag Lipietz A5-0352/2002 - Amendement 22 322
Verslag Lipietz A5-0352/2002 - Resolutie 323
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 6 324
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 3 325
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 9 326
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 15 327
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 17 328
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 4 329
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 1 330
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Amendement 18 331
Verslag Herzog A5-0353/2002 - Resolutie 332
B5-0591/2002- Gemeenschappelijke resolutie - Bangladesh - Resolutie 333
B5-0592/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Iran - Resolutie 334
AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0557
Inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SEC(2002) 1231 - C5-0542/2002 - 2002/2245(ACI)) 335
BIJLAGE
BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 21 NOVEMBER 2002 335
P5_TA(2002)0558
GAB 5/2002
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 5/2002 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 (SEC(2002) 1221 - C5-0543/2002 - 2002/2238(BUD)) 336
P5_TA(2002)0559
Bestrijding van het tabaksgebruik
Resolutie van het Europees Parlement over de preventie van roken en initiatieven ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik (2002/2167(INI)) 337
P5_TA(2002)0560
Toevoegingsmiddelen voor diervoeding *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (COM(2002) 153 - C5-0143/2002 - 2002/0073(COD)) 342
P5_TC1-COD(2002)0073
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding 342
BIJLAGE I
Groepen toevoegingsmiddelen 358
BIJLAGE II
Bevoegdheden en taken van het communautaire referentielaboratorium 360
BIJLAGE III
Specifieke etiketteringsvoorschriften voor bepaalde toevoegingsmiddelen en voor voormengsels 360
P5_TA(2002)0561
Traditionele kruidengeneesmiddelen *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat traditionele kruidengeneesmiddelen betreft (COM(2002) 1 - C5-0026/2002 - 2002/0008(COD)) 361
P5_TC1-COD(2002)0008
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/.../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG wat traditionele kruidengeneesmiddelen betreft 361
P5_TA(2002)0562
Arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten (COM(2002) 149 - C5-0140/2002 - 2002/0072(COD)) 368
P5_TC1-COD(2002)0072
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 21 november 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/.../EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende uitzendwerk 368
P5_TA(2002)0563
Top EU/Rusland
Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de top EU-Rusland op 11 november 2002 378
P5_TA(2002)0564
Verkiezingen in Pakistan
Resolutie van het Europees Parlement over de verkiezingen in Pakistan 380
P5_TA(2002)0565
Lamfalussy-proces
Resolutie van het Europees Parlement over regelgeving inzake financiële diensten, toezicht en stabiliteit 382
P5_TA(2002)0566
Biowetenschappen en biotechnologie
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie - Biowetenschappen en biotechnologie - een strategie voor Europa (COM(2002) 27 - C5-0260/2002 - 2002/2123(COS)) 384
P5_TA(2002)0567
Europese Investeringsbank (2001)
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag van de Europese Investeringsbank over 2001 (2001/2256(INI)) 390
P5_TA(2002)0568
Bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over de regels inzake bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie (2002/2061(INI)) 394
P5_TA(2002)0569
XXXIste verslag over het mededingingsbeleid 2001
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie over het XXXIste verslag over het mededingingsbeleid 2001 (SEC(2002) 462 - C5-0282/2002 - 2002/2142(COS)) 402
P5_TA(2002)0570
Scorebord 2001voor overheidssteun
Resolutie van het Europees Parlement betreffende het scorebord 2001 voor overheidssteun - Editie voorjaar 2002 (2002/2196(INI)) 405
P5_TA(2002)0571
Situatie in Soedan
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de rechten van de mens in Soedan 408
P5_TA(2002)0572
Situatie in Bangladesh
Resolutie van het Europees Parlement over Bangladesh 410
P5_TA(2002)0573
Iran
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over Iran 412
P5_TA(2002)0574
Uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen (COM(2002) 59 - C5-0084/2002 - 2002/0039(CNS)) 413
P5_TA(2002)0575
Ramp met de olietanker Prestige
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de ramp met de olietanker Prestige voor de kust van Galicië 415
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadplegingsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
ITRECommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
RETTCommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPE-DEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDDFractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NINiet-ingeschrevenen
NL
Top