Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:300E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 300, 11 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 300 E
46e jaargang
11 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2002-2003
Vergaderingen van 21 t/m 24 oktober 2002
Maandag, 21 oktober 2002
(2003/C 300 E/001)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 1
1. Hervatting van de zitting 1
2. Mededelingen van de Voorzitter 1
3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 1
4. Benoeming van de Europese ombudsman 2
5. Samenstelling parlementaire delegaties 2
6. Ingekomen stukken 2
7. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 9
8. Verzoekschriften 9
9. Kredietoverschrijvingen 13
10. Regeling van de werkzaamheden 14
11. Stabiliteitspact 15
12. Opmerkingen over kwesties van politiek belang 15
13. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (debat) 15
14. Status van vluchtelingen die internationale bescherming behoeven * (debat) 16
15. Aanvallen op informatiesystemen * (debat) 16
16. Theater en de dramatische kunsten in het Europa na de uitbreiding (debat) 16
17. Agenda voor de volgende vergadering 17
18. Sluiting van de vergadering 17
PRESENTIELIJST 18
Dinsdag, 22 oktober 2002
(2003/C 300 E/002)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 19
1. Opening van de vergadering 19
2. Ingekomen stukken 19
3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties) 19
4. Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling *** I - Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik *** I - Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I (debat) 20
5. Veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren *** II (debat) 21
STEMMINGEN
6. Extra heffing in de sector melk en zuivelproducten * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 21
7. Toepassing van het ecopuntensysteem op het transitoverkeer door Oostenrijk uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 21
8. Visserijovereenkomst EEG/Angola * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 22
9. Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op de communautaire organen ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement (medebeslissingsprocedure) *** I (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 22
10. Financiële kaderregeling communautaire organen (EG, Euratom) * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 22
11. Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op communautaire organen ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement (raadplegingsprocedure) * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 23
12. Statuut voor de personeelsleden van Europol * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 24
13. Netwerk- en informatieveiligheid (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 24
14. Biobrandstoffen (wegvervoer) (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 25
15. Anti-dumping- en anti-subsidieactiviteiten (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 25
16. Veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren *** II (stemming) 25
17. Status van vluchtelingen die internationale bescherming behoeven * (stemming) 25
18. Welkomstwoord 26
19. Aanvallen op informatiesystemen * (stemming) 26
20. Theater en de dramatische kunsten in het Europa na de uitbreiding (stemming) 26
EINDE VAN DE STEMMINGEN
21. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 27
22. Ontwerp van algemene begroting 2003: Afdeling III - Ontwerp van algemene begroting 2003: overige afdelingen (debat) 28
23. Vragenuur (vragen aan de Commissie) 28
24. Toegang tot gevoelige gegevens van de Raad over veiligheid en defensie (debat) 30
25. Kwijtingsprocedure (wijziging van het Reglement) (debat) 30
26. Een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006 (debat) 30
27. Toepassing van de wetgeving inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk op zelfstandigen * (debat) 31
28. Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting * (debat) 31
29. Agenda van de volgende vergadering 31
30. Sluiting van de vergadering 31
PRESENTIELIJST 32
BIJLAGE I
STEMMINGSUITSLAGEN 33
1. Extra heffing in de sector melk en zuivelproducten * 33
2. Overeenkomst EG/FYROM (ecopuntensysteem op het transitoverkeer door Oostenrijk uit de FYROM) * 33
3. Visserijovereenkomst EEG/Angola * 34
4. Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op communautaire organen ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *** I 34
5. Financiële kaderregeling communautaire organen * 34
6. Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op communautaire orgenen ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement * 34
7. Statuut voor de personeelsleden van Europol * 34
8. Netwerk- en informatieveiligheid 35
9. Biobrandstoffen (wegvervoer) 35
10. Anti-dumping- en anti-subsidieactiviteiten 35
11. Veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren *** II 35
12. Status van vluchtelingen die internationale bescherming behoeven * 36
13. Aanvallen op informatiesystemen * 38
14. Theater en de dramatische kunsten in het Europa na de uitbreiding 38
BIJLAGE II
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
Verslag Daul A5-0321/2002 - Resolutie 40
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 20 41
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 28 42
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 43 43
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 71 45
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 82 46
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 87 47
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 109 49
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 13 50
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 96 51
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 26 53
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 97 54
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 98 56
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 99 57
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Voorstel Commissie 59
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Amendement 108 60
Verslag Lambert A5-0333/2002 - Resolutie 61
Verslag Cederschiöld A5-0328/2002 - Resolutie 63
AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0469
Extra heffing in de sector melk en zuivelproducten *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3950/92 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten (COM(2002) 307 - C5-0359/2002 - 2002/0135(CNS)) 65
P5_TA(2002)0470
Toepassing van het ecopuntensysteem op het transitoverkeer door Oostenrijk uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de toepassing van het ecopuntensysteem op het transitoverkeer door Oostenrijk uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (COM(2002) 418 - C5-0410/2002 - 2002/0188(CNS)) 65
P5_TA(2002)0471
Visserijovereenkomst EEG/Angola *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 3 mei 2002 tot en met 2 augustus 2002, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Angola inzake de visserij voor de kust van Angola (COM(2002) 369 - C5-0393/2002 - 2002/0148(CNS)) 66
P5_TA(2002)0472
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk en de toegang tot de documenten van dit Agentschap (COM(2002) 406 - C5-0371/2002 - 2002/0169(COD)) 66
P5_TC1-COD(2002)0169
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr…/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk en de toegang tot de documenten van dit Agentschap 67
P5_TA(2002)0473
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en de toegang tot de documenten van deze Autoriteit (COM(2002) 406 - C5-0372/2002 - 2002/0179(COD) 70
P5_TC1-COD(2002)0179
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr…/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en de toegang tot de documenten van deze Autoriteit 71
P5_TA(2002)0474
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (COM(2002) 406 - C5-0373/2002 - 2002/0181(COD)) 75
P5_TC1-COD(2002)0181
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr…/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart 76
P5_TA(2002)0475
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart (COM(2002) 406 - C5-0374/2002 - 2002/0182(COD)) 79
P5_TC1-COD(2002)0182
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr…/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart 80
P5_TA(2002)0476
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op communautaire organen ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van een verordening van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van de Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting) bedoelde organen (SEC(2002) 836 - C5-0400/2002 - 2002/0902(CNS)) 83
P5_TA(2002)0477
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2965/94 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie en de toegang tot de documenten van dit Bureau (COM(2002) 406 - C5-0428/2002 - 2002/0167(CNS)) 86
P5_TA(2002)0478
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Bureau voor Wederopbouw ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2667/2000 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Bureau voor Wederopbouw en de toegang tot de documenten van dit Bureau (COM(2002) 406- C5-0429/2002 - 2002/0168(CNS)) 88
P5_TA(2002)0479
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2309/93 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling en de toegang tot de documenten van dit Bureau (COM(2002) 406 - C5-0430/2002 - 2002/0170(CNS)) 91
P5_TA(2002)0480
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting voor Opleiding ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1360/90 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting voor Opleiding en de toegang tot de documenten van deze Stichting (COM(2002) 406 - C5-0431/2002 - 2002/0171(CNS)) 93
P5_TA(2002)0481
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting tot verbetering van de levens - en arbeidsomstandigheden ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden en de toegang tot de documenten van deze Stichting, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1417/76 (COM(2002) 406 - C5-0432/2002 - 2002/0172(CNS)) 96
P5_TA(2002)0482
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op Eurojust ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (COM(2002) 406 - C5- 0433/2002 - 2002/0173(CNS)) 98
P5_TA(2002)0483
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Communautair Bureau voor Planterassen ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 voor wat betreft de interne controlesystemen van het Communautair Bureau voor Planterassen en de toegang tot de documenten van dit Bureau (COM(2002) 406 - C5- 0434/2002 - 2002/0174(CNS)) 100
P5_TA(2002)0484
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 302/93 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en de toegang tot de documenten van dit Waarnemingscentrum (COM(2002) 406 - C5- 0435/2002 - 2002/0175(CNS)) 102
P5_TA(2002)0485
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1035/97 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat en de toegang tot de documenten van dit Waarnemingscentrum (COM(2002) 406 - C5- 0436/2002 - 2002/0176(CNS)) 104
P5_TA(2002)0486
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 voor wat betreft de interne controlesystemen van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en de toegang tot de documenten van dit Bureau (COM(2002) 406 - C5- 0437/2002 - 2002/0177(CNS)) 106
P5_TA(2002)0487
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de toegang tot de documenten van dit Bureau (COM(2002) 406 - C5- 0438/2002 - 2002/0178(CNS)) 108
P5_TA(2002)0488
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding en de toegang tot de documenten van dit Centrum, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1416/76 (COM(2002) 406 - C5- 0439/2002 - 2002/0180(CNS)) 110
P5_TA(2002)0489
Wijziging van het statuut voor de personeelsleden van Europol *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de vaststelling van het Besluit van de Raad houdende wijziging van het statuut voor de personeelsleden van Europol (9566/2002 - C5-0293/2002 - 2002/0811(CNS)) 112
P5_TA(2002)0490
Netwerk- en informatieveiligheid
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's inzake netwerk- en informatieveiligheid: voorstel voor een Europese beleidsaanpak (COM(2001) 298 - C5-0657/2001 - 2001/2280(COS)) 113
P5_TA(2002)0491
Alternatieve brandstoffen en maatregelen ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over alternatieve brandstoffen voor het wegvervoer en een pakket maatregelen ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen (COM(2001) 547 - C5-0160/2002 - 2002/2068(COS)) 117
P5_TA(2002)0492
Antidumping- en antisubsidieactiviteiten van de Gemeenschap
Resolutie van het Europees Parlement over het Negentiende jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement over de antidumping- en antisubsidieactiviteiten van de Gemeenschap - Toezicht op de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van derde landen (2002/2020(INI)) 120
P5_TA(2002)0493
Veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (7839/2/2002 - C5-0309/2002 - 2000/0221(COD)) 124
P5_TC2 - COD(2000)0221
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 22 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr…/2002 van het Europees Parlement en de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad 124
BIJLAGE I
DIERSOORTEN 133
BIJLAGE II
LIJST VAN LANDEN EN GEBIEDEN 134
P5_TA(2002)0494
Minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als personen die anderszins internationale bescherming behoeven (COM(2001) 510 - C5-0573/2001 - 2001/0207(CNS)) 134
P5_TA(2002)0495
Aanvallen op informatiesystemen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel van de Commissie met het oog op de goedkeuring van een kaderbesluit van de Raad over aanvallen op informatiesystemen (COM(2002) 173 - C5-0271/2002 - 2002/0086(CNS)) 152
P5_TA(2002)0496
Theater en de dramatische kunsten in het Europa na de uitbreiding
Resolutie van het Europees Parlement over het belang en de dynamiek van het theater en de dramatische kunsten in het Europa na de uitbreiding (2001/2199(INI)) 156
Woensdag, 23 oktober 2002
(2003/C 300 E/003)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 163
1. Opening van de vergadering 163
2. Samenstelling Parlement 163
3. Voorbereidende werkzaamheden met het oog op de bijeenkomst van de Europese Raad van 24/25 oktober te Brussel (verklaringen gevolgd door een debat) 163
STEMMINGEN
4. Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart *** II (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 164
5. Toepassing van de wetgeving inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk van zelfstandigen * (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 164
6. Een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006 (artikel 110 bis van het Reglement) (stemming) 165
7. Toegang tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (interinstitutioneel akkoord) (wijziging van het Reglement) (stemming) 165
8. Kwijtingsprocedure (wijziging van het Reglement) (stemming) 165
9. Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling *** I (stemming) 166
10. Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik *** I (stemming) 166
11. Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I (stemming) 167
12. Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting * (stemming) 167
13. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (stemming) 167
EINDE VAN DE STEMMINGEN
14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 169
15. Bekendmaking van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad 169
16. Strijd tegen het terrorisme (verklaringen gevolgd door een debat) 169
17. Echelon (verklaringen gevolgd door een debat) 170
18. Vragenuur (vragen aan de Raad) 170
19. Compensatie en bijstand aan luchtreizigers *** I (debat) 172
20. Duurzaam landbouwbeleid met het oog op de zelfvoorziening in ontwikkelingslanden (debat) 172
21. CITES (verklaring gevolgd door een debat) 172
22. In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen * - Gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel * (debat) 173
23. Fiscalis (2003-2007) *** II (debat) 173
24. Agenda voor de volgende vergadering 174
25. Sluiting van de vergadering 174
PRESENTIELIJST 175
BIJLAGE I
STEMMINGSUITSLAGEN 176
1. Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart *** II 176
2. Toepassing van de wetgeving inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk op zelfstandigen * 176
3. Een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006 177
4. Toegang tot gevoelige gegevens van de Raad over veiligheid en defensie 177
5. Kwijtingsprocedure (wijziging van het Reglement) 177
6. Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling *** I 178
7. Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik *** I 183
8. Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I 189
9. Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de EG * 192
10. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie * 192
BIJLAGE II
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
Aanbeveling Collins A5-0347/2002 - Resolutie 194
Verslag Hughes A5-0310/2002 - Resolutie 195
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 164 196
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 175 198
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 167 199
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 153 200
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 165 202
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 166 203
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 157, 1ste deel 205
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 157, 2de deel 206
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 157, 3de deel 207
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 161 209
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 162 210
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 136 212
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 137/rev. 213
Verslag Müller A5-0330/2002 - Amendement 163 215
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 38 216
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 40 218
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 63 219
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 92 221
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 102 222
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 113, 1ste deel 223
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 113, 2de deel 225
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 174 226
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 175 228
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 176 229
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 177 230
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 34, 1ste deel 232
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 34, 2de deel 233
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 202 235
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 196 236
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 186 238
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 187 239
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 101 240
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 181 242
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 184 243
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Amendement 185 245
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Voorstel Commissie 246
Verslag Grossetête A5-0340/2002 - Resolutie 247
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Amendement 16, 1ste deel 249
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Amendement 16, 2de deel 250
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Amendement 16, 3de deel 251
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Amendement 18 253
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Amendement 58 254
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Amendement 72 255
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Voorstel Commissie 257
Verslag Grossetête A5-0334/2002 - Resolutie 258
Verslag Van Hulten A5-0325/2002 - Amendement 34 259
Verslag Van Hulten A5-0325/2002 - Amendement 33 261
Verslag Van Hulten A5-0325/2002 - Amendement 35 262
Verslag Van Hulten A5-0325/2002 - Voorstel Commissie 263
Verslag Van Hulten A5-0325/2002 - Resolutie 265
Verslag Duff A5-0332/2002 - Resolutie 266
AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0497
Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (8133/1/2002 - C5-0312/2002 - 2000/0343(COD)) 268
P5_TC2-COD(2000)0343
Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 23 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/…/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart 268
BIJLAGE I
LIJST VAN TE MELDEN VOORVALLEN IN VERBAND MET DE VLUCHTUITVOERING, HET ONDERHOUD, DE REPARATIE EN DE VERVAARDIGING VAN LUCHTVAARTUIGEN 274
BIJLAGE II
LIJST VAN TE MELDEN VOORVALLEN IN VERBAND MET LUCHTVAARTNAVIGATIEDIENSTEN 284
P5_TA(2002)0498
Wetgeving inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk op zelfstandigen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toepassing van de wetgeving inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk op zelfstandigen (COM(2002) 166 - C5-0235/2002 - 2002/0079(CNS)) 286
P5_TA(2002)0499
Een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie: Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006 (COM(2002) 118 - C5-0261/2002 - 2002/2124(COS)) 290
P5_TA(2002)0500
Toegang tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (interinstitutioneel akkoord)
Besluit van het Europees Parlement tot goedkeuring van een interinstitutioneel akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (2002/2130(ACI)) 297
BIJLAGE
INTERINSTITUTIONEEL AKKOORD tussen het Europees Parlement en de Raad over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid 297
P5_TA(2002)0501
Toegang tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid (wijziging van het Reglement)
Besluit van het Europees Parlement tot wijziging van het Reglement en tot opneming van een bijlage 300
P5_TA(2002)0502
Toegang tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid
Besluit van het Europees Parlement inzake de tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord over de toegang van het Europees Parlement tot gevoelige gegevens van de Raad op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid 301
P5_TA(2002)0503
Kwijtingsprocedure (wijziging van het Reglement)
Besluit van het Europees Parlement tot wijziging van het Reglement wat betreft de bepalingen inzake de kwijtingsprocedure (2001/2060(REG)) 303
P5_TA(2002)0504
Geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen, het toezicht en de geneesmiddelenbewaking met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (COM(2001) 404 - C5-0591/2001 - 2001/0252(COD)) 308
P5_TC1-COD(2001)0252
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 23 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen, het toezicht en de geneesmiddelenbewaking met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau 308
BIJLAGE I 349
BIJLAGE II
Concordantietabel 350
P5_TA(2002)0505
Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (COM(2001) 404 - C5-0592/2001 - 2001/0253(COD)) 352
P5_TC1-COD(2001)0253
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 23 oktober 2002, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik 353
P5_TA(2002)0506
Communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (COM(2001) 404 - C5-0593/2001 - 2001/0254(COD)) 389
P5_TC1-COD(2001)0254
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 23 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 390
P5_TA(2002)0507
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de ontwerpverordening van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (SEC(2002) 835 - C5-0399/2002 - 2002/0901(CNS)) 424
P5_TA(2002)0508
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Resolutie van het Europees Parlement over de gevolgen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en zijn toekomstige status (2002/2139(INI)) 432
Donderdag, 24 oktober 2002
(2003/C 300 E/004)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 438
1. Opening van de vergadering 438
2. Ingekomen stukken 438
3. Agenda 439
4. Samenstelling Parlement 439
5. Samenstelling commissies en parlementaire delegaties 439
6. Welkomstwoord 440
7. Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) *** II (debat) 440
8. Trans-Europese netwerken in de energiesector *** I (debat) 440
STEMMINGEN
9. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2003 (stemming) 441
10. Ontwerp van algemene begroting 2003 (afdeling III) (stemming) 441
11. Ontwerp van algemene begroting 2003 (overige afdelingen) (stemming) 442
12. Statistiek van het vervoer per spoor *** II (artikel 110 van het Reglement) 442
13. FISCALIS (2003-2007) *** II 442
14. Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) *** II (stemming) 442
15. Compensatie en bijstand aan luchtreizigers *** I (stemming) 443
16. Trans-Europese netwerken in de energiesector *** I (stemming) 443
17. In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen * (*** I) Wijziging rechtsgrondslag. (stemming) 443
18. Gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel * (stemming) 443
19. Bestrijding van het terrorisme (stemming) 444
20. Duurzaam landbouwbeleid met het oog op zelfvoorziening in ontwikkelingslanden (stemming) 444
21. CITES (stemming) 445
EINDE VAN DE STEMMINGEN
22. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 446
23. Indieningstermijn 446
24. Klimaatverandering (New Delhi) (debat) 446
25. Onvoorziene aanwezigheid van GGO's in zaden (debat) 447
DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT
26. Internationaal Strafhof (debat) 447
27. Dialoog Mensenrechten met Iran (debat) 447
28. Situatie in Nepal (debat) 448
EINDE VAN HET DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT
STEMMINGEN (Gewone meerderheid)
29. Internationaal Strafhof (stemming) 448
30. Mensenrechtendialoog met Iran (stemming) 449
31. Situatie in Nepal (stemming) 449
32. Klimaatverandering (New Delhi) (stemming) 449
EINDE VAN DE STEMMINGEN
33. Aanwijzing commissies - Machtiging tot het opstellen van initiatief- en vervolgverslagen - Samenwerking tussen de parlementaire commissies 450
34. In het register ingeschreven verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 452
35. Verzending van de tijdens de huidige vergaderperiode aangenomen resoluties 452
36. Rooster van de volgende vergaderingen 452
37. Onderbreking van de zitting 452
PRESENTIELIJST 453
BIJLAGE I
STEMMINGSUITSLAGEN 454
1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2003 454
2. Ontwerp van algemene begroting 2003 (afdeling III) 466
3. Ontwerp van algemene begroting 2003 (overige afdelingen) 466
4. Statistiek van het vervoer per spoor *** I 467
5. FISCALIS (2003-2007) *** II 467
6. Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) 467
7. Compensatie en bijstand aan luchtreizigers *** I 468
8. Trans-Europese netwerken in de energiesector *** I 469
9. In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen * 470
10. Gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel 470
11. Bestrijding van het terrorisme 471
12. Duurzaam landbouwbeleid met het oog op zelfvoorziening in ontwikkelingslanden 473
13. CITES 475
14. Internationaal Strafhof 475
15. Dialoog Mensenrechten met Iran 476
16. Situatie in Nepal 477
17. Klimaatverandering (New Delhi) 477
BIJLAGE II
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 368 478
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 654, 2de deel 479
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 327 480
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 641 482
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 674, 1ste deel 483
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 674, 2de deel 484
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 678, 1ste deel 486
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 678, 2de deel 487
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 476, 1ste deel 488
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 476, 2de deel 490
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 361 491
Ontwerp van algemene begroting 2003 - Amendement 178 492
Verslag Färm A5-0350/2002 - Amendement 6 494
Verslag Färm A5-0350/2002 - Paragraaf 6 495
Verslag Färm A5-0350/2002 - Paragraaf 7 496
Verslag Färm A5-0350/2002 - Paragraaf 26 497
Verslag Färm A5-0350/2002 - Amendement 7 499
Verslag Färm A5-0350/2002 - Paragraaf 30 500
Verslag Färm A5-0350/2002 - Amendement 3 501
Verslag Färm A5-0350/2002 - Amendement 4 503
Verslag Lisi A5-0298/2002 - Amendement 44 504
Verslag Lisi A5-0298/2002 - Amendement 23 505
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Paragraaf 9 507
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Amendement 1 508
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Paragraaf 12, 2de deel 509
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Paragraaf 35 511
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Paragraaf 42 512
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Paragraaf 43 513
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Paragraaf 44 515
B5-0530/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Strijd tegen terrorisme - Resolutie 516
Verslag Khanbhai A5-0316/2002 - Amendement 2, 1ste deel 517
Verslag Khanbhai A5-0316/2002 - Amendement 7 519
Verslag Khanbhai A5-0316/2002 - Amendement 9 520
Verslag Khanbhai A5-0316/2002 - Amendement 11 521
Verslag Khanbhai A5-0316/2002 - Resolutie 522
B5-0527/2002 - CITES - Amendement 1 524
B5-0548/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Mensenrechten - Iran - Resolutie 525
B5-0547/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Situatie in Nepal - Resolutie 526
B5-0531/2002 - Klimaatverandering - Resolutie 526
AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0509
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (C5-0300/2002 - 2002/2004(BUD)) en over de nota van wijziging nr. 1/2003 bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003 (12640/2002 - C5-0480/2002) 528
P5_TA(2002)0510
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2003: Afdeling I - Parlement, Afdeling II - Raad, Afdeling IV - Hof van Justitie, Afdeling V - Rekenkamer, Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII - Comité van de regio's, Afdeling VIII (A) - Europese ombudsman, Afdeling VIII (B) - Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (C5-0300/2002 - 2002/2005(BUD)) 534
P5_TA(2002)0511
Statistiek van het vervoer per spoor *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het vervoer per spoor (8652/2/2002 - C5-0311/2002 - 2001/0048(COD)) 540
P5_TA(2002)0512
Fiscalis 2007 programma *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis 2007 programma) (10612/2/2002 - C5-0383/2002 - 2002/0015(COD)) 541
P5_TA(2002)0513
Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (9359/6/2002 - C5-0384/2002 - 2001/0118(COD)) 542
P5_TC2-COD(2001)0118
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 24 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/…/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) 542
P5_TA(2002)0514
Compensatie en bijstand aan luchtreizigers *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (COM(2001) 784 - C5-0700/2001 - 2001/0305(COD)) 556
P5_TC1-COD(2001)0305
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten 557
P5_TA(2002)0515
Trans-Europese netwerken in de energiesector *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector (COM(2001) 775 - C5-0111/2002 - 2001/0311(COD)) 565
P5_TC1-COD(2001)0311
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. …/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector 565
BIJLAGE I
TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN Prioritaire projecten van Europees belang die liggen op de volgende prioritaire assen, zoals omschreven in artikel 6 bis, lid 2: 570
BIJLAGE II
TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN Prioritaire projecten van gemeenschappelijk belang 570
BIJLAGE III
TRANS-EUROPESE ENERGIENETWERKEN Specificaties van projecten van gemeenschappelijk belang 571
P5_TA(2002)0516
In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen *(*** I)
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (COM(2001) 803 - C5-0320/2002 - 2002/0026(CNS)) 580
P5_TC1-COD(2002)0026
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2002 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2002 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen 581
BIJLAGE 1 597
BIJLAGE II
KENNISGEVING VAN EEN VERBODEN OF AAN STRENGE BEPERKINGEN ONDERWORPEN CHEMISCHE STOF AAN HET SECRETARIAAT VAN HET PIC-VERDRAG 603
BIJLAGE III
KENNISGEVING VAN UITVOER 604
BIJLAGE IV
DOOR DE AANGEWEZEN NATIONALE INSTANTIES VAN DE LIDSTATEN KRACHTENS ARTIKEL 9 AAN DE COMMISSIE TE VERSTREKKEN INFORMATIE 605
BIJLAGE V
CHEMISCHE STOFFEN EN ARTIKELEN WAARVOOR EEN UITVOERVERBOD GELDT 606
BIJLAGE VI
LIJST VAN DE PARTIJEN BIJ HET PIC-VERDRAG DIE INFORMATIE VEREISEN OVER HET TRANSITOVERVOER VAN CHEMISCHE STOFFEN DIE ONDER DE PIC-PROCEDURE VALLEN 606
P5_TA-PROV(2002)0517
Internationale handel in bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden *
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (COM(2001) 802 - C5-0095/2002 - 2002/0030(CNS)) 607
P5_TA(2002)0518
Evaluatie en de vooruitzichten van de EU-strategie inzake terrorisme een jaar na 11 september 2001
Resolutie van het Europees Parlement over de evaluatie en de vooruitzichten van de EU-strategie inzake terrorisme een jaar na 11 september 2001 608
P5_TA(2002)0519
Duurzaam landbouwbeleid met het oog op zelfvoorziening in ontwikkelingslanden
Resolutie van het Europees Parlement over duurzaam landbouwbeleid, landbouwhervorming en plattelandsontwikkeling met het oog op zelfvoorziening in ontwikkelingslanden (2001/2274(INI)) 616
P5_TA(2002)0520
Internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)
Resolutie van het Europees Parlement over de twaalfde vergadering van de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) 621
P5_TA(2002)0521
Internationaal Strafhof (ICC)
Resolutie van het Europees Parlement over het standpunt van de Raad Algemene Zaken betreffende het Internationaal Strafhof 623
P5_TA(2002)0522
Dialoog Mensenrechten met Iran
Resolutie van het Europees Parlement over de dialoog met Iran over de mensenrechten 624
P5_TA(2002)0523
Situatie in Nepal
Resolutie van het Europees Parlement over Nepal 626
P5_TA(2002)0524
Conferentie over klimaatverandering in New Delhi (COP-8)
Resolutie van het Europees Parlement over de strategie van de Europese Unie voor de conferentie over klimaatverandering in New Delhi (COP-8) 627
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadplegingsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
ITRECommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
RETTCommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPE-DEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDDFractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NINiet-ingeschrevenen
NL
Top