Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 297, 09 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 297
46e jaargang
9 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2003/C 297/01Wisselkoersen van de euro 1
2003/C 297/02Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (1) 2
2003/C 297/03Mededeling van de Commissie C(2003) 4582 van 1 december 2003 over geheimhouding bij beschikkingen inzake staatssteun 6
2003/C 297/04Bekendmaking overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3975/87 van 14 december 1987 betreffende zaak COMP/A.38.284/D2 — Société Air France/Alitalia Linee Italiane SpA 10
2003/C 297/05Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed (1) 18
2003/C 297/06Advies van de Commissie van 8 december 2003 in het kader van Richtlijn 73/23/EEG van de Raad inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen — Veiligheid van snoerhaspels (1) 21
2003/C 297/07Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3268 — Sydkraft/Graninge) (1) 22
2003/C 297/08Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3317 — Ratos/Lehmann Brothers/Fastighetstornet) (1) 23
2003/C 297/09Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3290 — General Electric/Sophia) (1) 23
2003/C 297/10Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3279 — Generali/Zurich Financial Services) (1) 24
2003/C 297/11Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3237 — San Paolo IMI/Santander Group/Allfunds JV) (1) 24
2003/C 297/12Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3130 — Arla Foods/Express Dairies (M.2579)) (1) 25
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Raad
2003/C 297/13In Publicatieblad van de Europese Unie C 297 E gepubliceerde teksten 26
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 297 E

Rectificaties
2003/C 297/14Rectificatie op de oproep tot het indienen van voorstellen DG EAC 04/03 — Het Europees Jaar van opvoeding door Sport 2004 (PB C 126 van 28.5.2003) 27
2003/C 297/15Rectificatie op de mededeling betreffende de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur die onderling door de lidstaten worden erkend (PB C 294 van 4.12.2003) 27
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top