EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:294:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 294, 04 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 294
46e jaargang
4 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2003/C 294/01Wisselkoersen van de euro 1
2003/C 294/02Diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur die onderling door de lidstaten worden erkend 2
2003/C 294/03Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (1) 7
2003/C 294/04Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun (1) 10
2003/C 294/05Mededeling van de Commissie houdende wijziging van de Mededeling aan de lidstaten van 14 april 2000 tot vaststelling van de richtsnoeren voor het communautaire initiatief voor plattelandsontwikkeling (Leader+) (1) 11
2003/C 294/06Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.3125 — Huntsman/MatlinPatterson/Vantico) (1) 11
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
EVA-Hof
2003/C 294/07Beroep tegen de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, ingesteld door Transportbedriftenes Landsforening en Nor-Way Bussekspress AS op 18 september 2003 -- Zaak E-3/03 12
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
2003/C 294/08Staatssteun — SAM 020.500.040 — Noorwegen 13
2003/C 294/09Openbare-dienstverplichtingen — Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in het kader van artikel 4, lid 1, onder a) van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 64a van Bijlage XIII van de EER-Overeenkomst (Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes) — Oplegging van nieuwe openbare-dienstverplichtingen met betrekking tot lijnluchtvaartdiensten op de routes in gebieden 1 en 2 (Finnmark en Noord-Tromsø) 18
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2003/C 294/10MEDIA — Opleiding (2001-2005) — Tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (MEDIA — Opleiding 2001-2005) — Aankondiging van een oproep tot het indienen van voorstellen 83/03 26
2003/C 294/11Wijziging van het bericht van permanente inschrijving voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker 27
2003/C 294/12Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding — Regionale luchtvaartdiensten in Noorwegen vanaf 7 juli 2004 (1) 27
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top