Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:244:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 244, 10 oktober 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 244
46e jaargang
10 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
49e zitting van 9 en 10 april 2003
2003/C 244/01Advies van het Comité van de Regio's, over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt" 1
2003/C 244/02Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op studie, beroepsopleiding of vrijwilligerswerk" 5
2003/C 244/03Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie: "Meer onderzoek voor Europa — Op weg naar 3 % van het BBP"", en- de "Mededeling van de Commissie: "De Europese onderzoeksruimte: een nieuwe aanpak — Versterking en heroriëntering van bestaande perspectieven, opening van nieuweperspectieven"" 10
2003/C 244/04Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een programma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus World)" (2004-2008) 14
2003/C 244/05Advies van het Comité van de Regio's, over "De territoriale samenhang" 23
2003/C 244/06Advies van het Comité van de Regio's over de "Onderhandelingspositie op landbouwgebied met het oog op de volgende WTO-onderhandelingsronde" 26
2003/C 244/07Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van het zwemwater" 31
2003/C 244/08Advies van het Comité van de Regio's, over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Naar een strategie voor de bescherming en de instandhouding van het mariene milieu" 34
2003/C 244/09Advies van het Comité van de Regio's over de "Goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa (eLearning-programma)" 42
2003/C 244/10Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: "Inventarisatie van vijf jaar Europese werkgelegenheidsstrategie"", en- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: "De toekomst van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) — Een strategie voor volledige werkgelegenheid en beter werk voor allen"" 46
2003/C 244/11Advies van het Comité van de Regio's, over de "Mededeling van de Commissie — Europese benchmarks in onderwijs en opleiding: follow-up van de Europese Raad van Lissabon" 50
2003/C 244/12Resolutie van het Comité van de Regio's betreffende de steun van het CDR aan de lokale vertegenwoordigers die het doelwit zijn van aanslagen en bedreigingen in Baskenland 53
NL
Top