Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:208:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 208, 03 september 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 208
46e jaargang
3 september 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
399e zitting van 14 en 15 mei 2003
2003/C 208/01Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "PRISM 2002" 1
2003/C 208/02Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk" (COM(2002) 767 def. — 2002/0308 (CNS)) 7
2003/C 208/03Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG" (COM(2002) 736 def. — 2002/0299 (CNS)) 11
2003/C 208/04Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Naar een strategie voor de bescherming en de instandhouding van het mariene milieu" (COM(2002) 539 def.) 16
2003/C 208/05Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Actieplan om de sociale, economische en regionale gevolgen van de herstructurering van de visserijsector in de EU tegen te gaan" (COM(2002) 600 def.) 22
2003/C 208/06Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen" (COM(2002) 595 def. — 2002/0259 (COD)) 27
2003/C 208/07Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen" (COM(2002) 662 def. — 2002/0274 (COD)) 30
2003/C 208/08Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3508/92" (COM(2002) 729 def. — 2002/00297 (CNS)) 32
2003/C 208/09Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie over een geïntegreerd kader voor partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied met derde landen" (COM(2002) 637 def.) 35
2003/C 208/10Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen" (COM(2003) 23 def. — 2003/0008 (CNS)) 39
2003/C 208/11Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voerdergewassen voor de verkoopsseizoenen 2004/2005 tot en met 2007/2008" (COM(2003) 23 def. — 2003/0010 (CNS)) 41
2003/C 208/12Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten" (2003/0011 (CNS)), en- het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten" (2003/0012 (CNS))(COM(2003) 23 def. — 2003/0011 + 0012 (CNS)) 45
2003/C 208/13Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van overgangsmaatregelen" (COM(2003) 103 def. — 2003/0046 (COD)) 50
2003/C 208/14Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het communautair actieprogramma (2004-2008) ter voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en ter bescherming van slachtoffers en risicogroepen (het Daphne II-programma)" (COM(2003) 54 def.) 52
2003/C 208/15Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar overnamebod" (COM(2002) 534 def. — 2002/0240 (COD)) 55
2003/C 208/16Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten" (COM(2003) 176 def. — 2003/0068 (CNS)) 58
2003/C 208/17Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van steunregelingen voor producenten van bepaalde gewassen (2003/0006 (CNS))", en- het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2826/2000 (2003/0007 (CNS))"(COM(2003) 23 def. — 2003/0006 + 0007 (CNS)) 64
2003/C 208/18Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt" (COM(2003) 23 def. — 2003/0009 (CNS)) 72
2003/C 208/19Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Toegang tot het burgerschap van de Europese Unie" 76
2003/C 208/20Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Bevordering van de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties in Zuidoost-Europa — opgedane ervaringen en toekomstige uitdagingen" 82
2003/C 208/21Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — "Een strategie voor duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur"" (COM(2002) 511 def.) 89
NL
Top