Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:187E:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, CE 187, 07 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 187 E
46e jaargang
7 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2002-2003
Vergaderingen van 29 en 30 mei 2002
Woensdag, 29 mei 2002
(2003/C 187 E/001)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 1
1. Hervatting van de zitting 1
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 1
3. Welkomstwoord 1
4. Ingekomen stukken 2
5. Kredietoverschrijvingen 8
6. Agenda 10
7. Schriftelijke verklaring (artikel 51 van het Reglement) 11
8. Gemeenschappelijk visserijbeleid (verklaring gevolgd door een debat) 11
9. Motorvoertuigenindustrie (debat) 12
10. Top EU/Latijns-Amerika (Madrid, 17/18 mei 2002) (verklaringen gevolgd door een debat) 12
11. Particuliere beveiliging (netwerk van contactpunten) * - Europees instituut voor politiestudies * - Bescherming van prominenten (Europees netwerk) * - Europese politiedienst (Europol-Overeenkomst) */Toekomstige ontwikkeling van Europol - Salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (debatten) 13
12. Agenda 2000: hervorming van de GMO's - Agenda 2000: plattelandsontwikkeling (debat) 14
13. Verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (elektronische communicatie) *** II (debat) 14
14. Toegang van het publiek tot milieu-informatie *** II (debat) 14
15. Gewasbeschermingsmiddelen (debat) 15
16. Zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (2001-2010) *** III (debat) 15
17. Motorvoertuigen op twee of drie wielen *** III (debat) 15
18. Situatie in de Europese scheepsbouwsector - Scheepsbouw (debat) 15
19. Agende van de volgende vergadering 16
20. Sluiting van de vergadering 16
PRESENTIELIJST 17
Donderdag, 30 mei 2002
(2003/C 187 E/002)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 18
1. Opening van de vergadering 18
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 18
3. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad 18
4. Samenstelling commissies 19
5. Staatssteun voor de kolenindustrie *(debat) 19
6. Trans-Europees vervoersnet *** I (debat) 19
7. Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (debat) 20
8. GAB 2/2002, als gewijzigd door de Raad (debat) 20
STEMMINGEN
9. Gevaarlijke stoffen en preparaten*** III (procedure zonder debat) (stemming) 20
10. Zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap *** III (stemming) 21
11. Motorvoertuigen op twee of drie wielen *** III (stemming) 21
12. Verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (elektronische communicatie) *** II (stemming) 21
13. Toegang van het publiek tot milieu-informatie *** II (stemming) 21
14. GAB 2/2002, als gewijzigd door de Raad (stemming) 21
15. Trans-Europees vervoersnet *** I (stemming) 22
16. Particuliere beveiliging (netwerk van contactpunten) * (stemming) 22
17. Europees instituut voor politiestudies * (stemming) 22
18. Bescherming van prominenten (Europees netwerk) * (stemming) 22
19. Europese politiedienst (Europol-Overeenkomst)/Toekomstige ontwikkeling van Europol * (stemming) 23
20. Salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol * (stemming) 23
21. Staatssteun voor de kolenindustrie * (stemming) 23
22. Motorvoertuigenindustrie (stemming) 24
23. Top EU/Latijns Amerika (Madrid, 17/18 mei 2002) (stemming) 24
24. Agenda 2000: hervorming van de GMO's (stemming) 24
25. Agenda 2000: plattelandsontwikkeling (stemming) 24
26. Gewasbeschermingsmiddelen (stemming) 24
27. Scheepsbouw (stemming) 25
28. Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (stemming) 25
EINDE VAN DE STEMMINGEN
29. Verzending van de tijdens de huidige vergadering aangenomen teksten 27
30. Rooster voor de volgende vergadering 28
31. Onderbreking van de zitting 28
PRESENTIELIJST 29
BIJLAGE 1
STEMMINGSUITSLAGEN 30
1. Gevaarlijke stoffen en preparaten 30
2. Zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 30
3. Motorvoertuigen op twee of drie wielen 30
4. Verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (elektronische communicatie) 31
5. Toegang van het publiek tot milieu-informatie 33
6. GAB 2/2002, als gewijzigd door de Raad 33
7. Trans-Europees vervoersnet 34
8. Particuliere beveiliging (netwerk van contactpunten) 37
9. Europees instituut voor politiestudies 37
10. Bescherming van prominenten (Europees netwerk) 37
11. Europese politiedienst (Europol-Overeenkomst)/Toekomstige ontwikkeling van Europol 38
12. Salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol 38
13. Staatssteun voor de kolenindustrie 38
14. Motorvoertuigenindustrie 39
15. Top EU/Latijns Amerika 41
16. Agenda 2000: hervorming van de GMO's 41
17. Agenda 2000: plattelandsontwikkeling 44
18. Gewasbeschermingsmiddelen 45
19. Scheepsbouw 46
20. Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven 47
BIJLAGE II
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN
Aanbeveling Cappato A5-0130/2002 - Amendement 2 49
Aanbeveling Cappato A5-0130/2002 - Amendement 47 50
Aanbeveling Cappato A5-0130/2002 - Amendement 20 51
Aanbeveling Cappato A5-0130/2002 - Amendement 46, 1ste deel 53
Aanbeveling Cappato A5-0130/2002 - Amendement 46, 2de deel 54
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 5 55
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 11 57
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 53 58
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 20, 1ste deel 60
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 20, 2de deel 61
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 20, 5de deel 62
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 59 64
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 60 65
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 61 66
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 62 68
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 54 69
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 63 70
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 64 72
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 55 73
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 56 74
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Amendement 66 76
Verslag Bradbourn A5-0135/2002 - Resolutie 77
Verslag Deprez A5-0173/2002 - Aanbeveling 79
Verslag Konrad A5-0144/2002 - Wijziging 18 80
Verslag Konrad A5-0144/2002 - Amendement 8 81
Verslag Konrad A5-0144/2002 - Wijziging 28, 1ste deel 82
Verslag Konrad A5-0144/2002 - Wijziging 28, 2de deel 84
Verslag Konrad A5-0144/2002 - Resolutie 85
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Overweging N, 1ste deel 87
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Overweging N, 2de deel 88
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Amendement 33 89
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Overweging AH 91
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Overweging AZ 92
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Overweging BI 93
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Amendement 24 94
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Paragraaf 25 96
Verslag Fiori A5-0169/2002 - Paragraaf 41 97
B5-0319/2002 - Gemeenschappelijke resolutie - Scheepsbouw - Resolutie 98
AANGENOMEN TEKSTEN
P5_TA(2002)0258
Gevaarlijke stoffen en preparaten *** III (procedure zonder debat)
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot twintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (gechloreerde paraffines met een korte keten) (PE-CONS 3617/2002 - C5-0138/2002 - 2000/0104(COD)) 100
P5_TA(2002)0259
Milieuactieprogramma *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (PE-CONS 3618/1/2002 - C5-0171/2002 - 2001/0029(COD)) 101
P5_TA(2002)0260
Motorvoertuigen op twee of drie wielen *** III
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlaging van het niveau van verontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen op twee of drie wielen en tot wijziging van richtlijn 97/24/EG (PE-CONS 3615/2002 - C5-0136/2002 - 2000/0136(COD)) 102
P5_TA(2002)0261
Verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (15396/2/2001 - C5-0035/2002 - 2000/0189(COD)) 103
P5_TC2-COD(2000)0189
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 30 mei 2002, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/… …/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 103
P5_TA(2002)0262
Toegang van het publiek tot milieu-informatie *** II
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (11878/1/2001 - C5-0034/2002 - 2000/0169(COD)) 118
P5_TC2-COD(2000)0169
Standpunt van het Europees Parlement, in tweede lezing vastgesteld op 30 mei 2002, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/…/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad 118
BIJLAGE
CONCORDANTIETABEL 128
P5_TA(2002)0263
Ontwerp van GAB 2/2002, als gewijzigd door de Raad
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 2/2002 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 (8605/2002 - C5-0218/2002 - 2002/2043(BUD)) 128
P5_TA(2002)0264
Trans-Europees vervoersnet *** I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (COM(2001) 544 - C5-0478/2001 - 2001/0229(COD)) 130
P5_TC1-COD(2001)0229
Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 30 mei 2002, met het oog op de aanneming van Beschikking nr. …/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet 130
BIJLAGE 138
P5_TA(2002)0265
Contactpunten van nationale autoriteiten verantwoordelijk voor particuliere beveiliging *
Initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de oprichting van een netwerk van contactpunten van nationale autoriteiten verantwoordelijk voor particuliere beveiliging (5135/2002 - C5-0052/2002 - 2002/0802(CNS)) 139
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de oprichting van een netwerk van contactpunten van nationale autoriteiten verantwoordelijk voor particuliere beveiliging (5135/2002 - C5-0052/2002 - 2002/0802(CNS)) 139
P5_TA(2002)0266
Oprichting van een Europees instituut voor politiestudies *
Initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Europees instituut voor politiestudies (5133/2002 - C5-0055/2002 - 2002/0803(CNS)) 140
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende de oprichting van een Europees instituut voor politiestudies (5113/2002 - C5-0055/2002 - 2002/0803(CNS)) 140
P5_TA(2002)0267
Bescherming van prominenten *
Wetgevingsesolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad betreffende het opzetten van een Europees netwerk voor de bescherming van prominenten (5361/2002 - C5-0051/2002 - 2002/0801(CNS)) 140
P5_TA(2002)0268
Voorrechten en immuniteiten van Europol *
Initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een Akte van de Raad tot vaststelling van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), het Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (5455/2002 - C5-0053/2002 - 2002/0804 (CNS)) 143
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje met het oog op de aanneming van een Akte van de Raad tot vaststelling van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), het Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (5455/2002 - C5-0053/2002 - 2002/0804(CNS)) 144
P5_TA(2002)0269
Toekomstige ontwikkeling van Europol
Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel van de Europese Unie 144
P5_TA(2002)0270
Aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol *
Initiatief van het Koninkrijk België met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol (14628/2001 - C5-0682/2001 - 2001/0830(CNS)) 147
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk België met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol (14628/2001 - C5-0682/2001 - 2001/0830(CNS)) 147
P5_TA(2002)0271
Staatssteun voor de kolenindustrie *
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun voor de kolenindustrie (COM(2001) 423 - C5-0438/2001 - 2001/0172(CNS)) 148
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun voor de kolenindustrie (COM(2001) 423 - C5-0438/2001 - 2001/0172(CNS)) 148
P5_TA(2002)0272
Motorvoertuigenindustrie
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpverordening van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigenindustrie (2002/2046(INI)) 149
P5_TA(2002)0273
Top EU/Latijns Amerika
Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de tweede Top EU-Latijns-Amerika 159
P5_TA(2002)0274
Agenda 2000: Hervorming van de GMO's:
Resolutie van het Europees Parlement over een tussentijdse balans van de hervorming van de GMO's in het kader van de Agenda 2000 (2001/2127(INI)) 160
P5_TA(2002)0275
Plattelandsontwikkeling in het kader van Agenda 2000
Resolutie van het Europees Parlement over de plattelandsontwikkeling in het kader van Agenda 2000 - voorlopige balans in de EU en de kandidaatlanden (2001/2041(INI)) 168
P5_TA(2002)0276
Beoordeling van de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie inzake de beoordeling van de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen (ingediend overeenkomstig artikel 8, lid 2 van richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen) (COM(2001) 444 - C5-0011/2002 - 2002/2015(COS)) 173
P5_TA(2002)0277
Scheepsbouw
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in de scheepsbouw 179
P5_TA(2002)0278
Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven
Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek van de Commissie De bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven (COM(2001) 366 - C5-0161/2002 - 2002/2069(COS)) 180
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadplegingsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
ITRECommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
RETTCommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPE-DEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
EDDFractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NINiet-ingeschrevenen
NL
Top