EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:154:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 154, 02 juli 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 154
46e jaargang
2 juli 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Europees Parlement
2003/C 154/01Goedgekeurd op de XXVIIIste conferentie van de Commissies voor communautaire en europese aangelegenheden van de Parlementen van de Europese unie (COSAC) — Brussel, 27 januari 2003 — "Parlementaire richtsnoeren van Kopenhagen" — Richtsnoeren voor de betrekkingen tussen de regeringen en de parlementen inzake communautaire aangelegenheden (instructieve minimumnormen) 1
Commissie
2003/C 154/02Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 3,00 % per 1 juli 2003 — Wisselkoersen van de euro 3
2003/C 154/03Informatieprocedure — Technische regels (1) 4
2003/C 154/04Mededeling van de Commissie in het kader van de uitwerking van de Richtlijn van de Raad 90/396/EEG van 29 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake gastoestellen (1) 7
2003/C 154/05Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 8
2003/C 154/06Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 11
2003/C 154/07Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 12
2003/C 154/08Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (1) 13
2003/C 154/09Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (1) 15
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2003/C 154/10Reservelijst — Algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/9/01 19
2003/C 154/11Reservelijsten — Algemene vergelijkende onderzoeken 21
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top