EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:134:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 134, 07 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 134
46e jaargang
7 juni 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Europees Parlement
Raad
Commissie
2003/C 134/01Besluit van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 8 april 2003 betreffende de verlenging van de ambtstermijn van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 126 van 28 mei 2003, blz. 1) 1
Raad
2003/C 134/02Conclusies van de Raad van 5 mei 2003 over referentieniveaus van Europese gemiddelde prestaties in onderwijs en opleiding (benchmarks) 3
2003/C 134/03Verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 5 mei 2003 — "De maatschappelijke waarde van sport voor jongeren" 5
2003/C 134/04Resolutie van de Raad van 5 mei 2003 over gelijke kansen in onderwijs en opleiding voor leerlingen en studenten met een functiebeperking 6
2003/C 134/05Resolutie van de Raad van 6 mei 2003 over de toegankelijkheid van de culturele infrastructuur en van culturele activiteiten voor mensen met een handicap 7
Commissie
2003/C 134/06Wisselkoersen van de euro 9

Rectificaties
2003/C 134/07Rectificatie op de goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) (PB C 65 van 19.3.2003) 10
NL
Top