EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 102, 29 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 102
46e jaargang
29 april 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2003/C 102/01Wisselkoersen van de euro 1
2003/C 102/02Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en derde landen betreffende de deelname van die landen aan de communautaire regelingen voor snelle uitwisseling van informatie in geval van stralingsgevaar (Ecurie) 2
2003/C 102/03Inleiding van een versnelde procedure voor de herziening van Verordening (EG) nr. 2164/98 van de Raad tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde breedspectrumantibiotica uit India 6
2003/C 102/04Wijziging door Frankrijk van de openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten tussen Ajaccio, Bastia, Calvi en Figari, enerzijds, en Marseille en Nice, anderzijds (1) 7
2003/C 102/05Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3156 — EADS/Astrium (II)) (1) 8
2003/C 102/06Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3161 — CVRD/Caemi) (1) 9
2003/C 102/07Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2275 — Pepsico/Quaker) (1) 10
Europese Centrale Bank
2003/C 102/08Advies van de Europese Centrale Bank van 11 april 2003 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (CON/2003/5) 11
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Raad
2003/C 102/09In Publicatieblad van de Europese Unie C 102 E gepubliceerde teksten 12
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 102 E
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top