Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:095:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 95, 23 april 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 95
46e jaargang
23 april 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
397e zitting van 26 en 27 februari 2003
2003/C 95/01Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Strategie voor het consumentenbeleid 2002-2006" (COM(2002) 208 def.) 1
2003/C 95/02Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake drugsprecursoren" (COM(2002) 494 def. — 2002/0217 (COD)) 6
2003/C 95/03Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie — Meer onderzoek voor Europa — op weg naar 3 % van het BBP" (COM (2002) 499 def.) 8
2003/C 95/04Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt" (COM(2002) 415 def. — 2002/0185 (COD)) 12
2003/C 95/05Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en vliegtuigexploitanten" (COM(2002) 521 def. — 2002/0234 (COD)) 16
2003/C 95/06Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong" (COM(2002) 377 def. — 2002/0141 (COD)) 22
2003/C 95/07Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergentia" (COM(2002) 485 def. — 2002/0216 (COD)) 24
2003/C 95/08Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ten aanzien van de kritische toepassingen en de uitvoer van halonen, de uitvoer van producten en apparatuur die chloorfluorkoolstoffen bevatten en de regulering van broomchloormethaan" (COM(2002) 642 def. — 2002/0268 (COD)) 27
2003/C 95/09Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een kader voor de bevordering van de financiële participatie van werknemers" (COM(2002) 364 def.) 29
2003/C 95/10Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een programma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus World) (2004-2008)" (COM(2002) 401 def. — 2002/0165 (COD)) 35
2003/C 95/11Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven" (COM (2002) 562 def. — 2002/0247 (CNS)) 40
2003/C 95/12Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG, 90/232/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/26/EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven" (COM(2002) 244 def. — 2002/0124 (COD)) 45
2003/C 95/13Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie "De Europese onderzoekruimte: een nieuwe aanpak Versterking en heroriëntering van bestaande perspectieven, opening van nieuwe perspectieven"" (COM(2002) 565 def.) 48
2003/C 95/14Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De Lissabon-strategie en duurzame ontwikkeling" 54
2003/C 95/15Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité ten behoeve van de "Voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad op 21 maart 2003" 59
NL
Top