EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:149:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 149, 21 juni 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 149
45e jaargang
21 juni 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
390e zitting van 24 en 25 april 2002
2002/C 149/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Huishoudens met een schuldenprobleem" 1
2002/C 149/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van spiegels en aanvullende systemen voor indirect zicht en van voertuigen met deze voorzieningen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG" (COM(2001) 811 def. — 2001/0317 (COD)) 5
2002/C 149/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot bevordering van het gebruik van biotransportbrandstoffen", en- het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/81/EEG wat betreft de mogelijkheid een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde minerale oliën die biobrandstoffen bevatten en op biobrandstoffen"
(COM(2001) 547 def. — 2001/0265 (COD) — 2001/266 (CNS))
7
2002/C 149/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité betreffende het "Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1258/1999" (COM(2001) 617 def. (volume I) — 2001-0256 (CNS)) 11
2002/C 149/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken" (COM(2001) 624 def. — 2001/0257 (COD)) 13
2002/C 149/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004" (COM(2001) 584 def.). 17
2002/C 149/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC)" (COM(2001) 754 def. — 2001/0293 (COD)) 24
2002/C 149/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een sterkere lokale dimensie voor de Europese werkgelegenheidsstrategie" (COM(2001) 629 def.) 26
2002/C 149/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Werkdocument van de Commissie — Het verband tussen de bescherming van de interne veiligheid en de naleving van internationale verplichtingen en instrumenten op het gebied van bescherming" (COM(2001) 743 def.) 30
2002/C 149/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 1999/311/EG tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)" (COM(2002) 47 def. — 2002/0037 (CNS)) 36
2002/C 149/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de ACS-landen" 38
2002/C 149/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven" (COM(2001) 257 def. — 2001/0111 (COD)) 46
2002/C 149/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten en de bos- en houtsector" 51
2002/C 149/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het thema "Uitbreiding van de trans-Europese netwerken tot de Europese eilanden" 60
2002/C 149/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Het MKB in eilandgebieden van de Europese Unie" 68
2002/C 149/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Fiscale concurrentie en de impact ervan op het concurrentievermogen van ondernemingen" 73
2002/C 149/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende een gemeenschappelijk beleid inzake illegale immigratie" (COM(2001) 672 def.) 79
2002/C 149/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Witboek van de Commissie: Een nieuw elan voor Europa's jeugd" (COM(2001) 681 def.) 84
NL
Top