EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:125:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 125, 27 mei 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 125
45e jaargang
27 mei 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
389e zitting van 20 en 21 maart 2002
2002/C 125/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie" (COM(2001) 531 def.) 1
2002/C 125/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1" (COM(2001) 543 def. — 2001/0255 (COD)) 6
2002/C 125/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens" (COM(2001) 335 def. — 2001/0140 (COD)) 8
2002/C 125/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad en het Europees Parlement houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken" (COM(2001) 545 def. — 2001/0226 (COD)) 13
2002/C 125/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap" (COM(2001) 695 def. — 2001/0282 (COD)) 14
2002/C 125/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende het communautair statistisch programma voor de periode 2003-2007" (COM(2001) 683 def. — 2001/0281 (COD)) 17
2002/C 125/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Vrijwilligerswerk in Europa: de hospicebeweging als voorbeeld" 19
2002/C 125/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend" (COM(2001) 447 def. — 2001/0182 (CNS)) 28
2002/C 125/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Groenboek — Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven" (COM(2001) 536 def.) 31
2002/C 125/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Strategisch partnerschap EU/Rusland — Wat zijn de volgende stappen?" 39
2002/C 125/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Groenboek — De bevordering van een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven" (COM(2001) 366 def.) 44
2002/C 125/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité met de "Bijdrage van het Economisch en Sociaal Comité tot de globale richtsnoeren voor het economisch beleid in 2002" 56
2002/C 125/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Europese governance — een Witboek" (COM(2001) 428 def.) 61
2002/C 125/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de traceerbaarheid en de etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG" (COM(2001) 182 def. — 2001/0180 (COD)) 69
2002/C 125/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens" (COM(2002) 7 def. — 2002/0013 (COD)) 74
2002/C 125/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet" (COM(2001) 544 def. — 2001/0229 (COD)) 75
2002/C 125/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Economisch beleid van de landen uit de eurozone: convergerende en divergerende tendensen, resultaten en bevindingen" 79
2002/C 125/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De toekomst van het GLB" 87
2002/C 125/19Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp "Een Europees statuut voor mkb's" 100
2002/C 125/20Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie — Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving" (COM(2001) 726 def.) 105
2002/C 125/21Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De rol van de georganiseerde civiele samenleving bij immigratie en maatschappelijke integratie" 112
NL
Top