Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:107:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 107, 03 mei 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 107
45e jaargang
3 mei 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
38e zitting van 4 en 5 mei 2001
2002/C 107/01Resolutie van het Comité van de Regio's over de "Bestrijding van mond- en klauwzeer" 1
41e zitting van 14 en 15 november 2001
2002/C 107/02Advies van het Comité van de Regio's, over de "Gevolgen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de regio's bij uitbreiding van de EU" 3
2002/C 107/03Advies van het Comité van de Regio's over de "Deelname van vertegenwoordigers van de regionale regeringen aan de werkzaamheden van de Raad van de EU en van het Comité van de Regio's aan de informele bijeenkomsten van de Raad" 5
2002/C 107/04Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Tien jaar na Rio: Voorbereiding op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in 2002"" 9
2002/C 107/05Advies van het Comité van de Regio's, over het "Groenboek van de Commissie "Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening"" 13
2002/C 107/06Advies van het Comité van de Regio's over "De ontwikkeling van plattelandsgebieden door middel van een proactief ICT-beleid" 17
2002/C 107/07Advies van het Comité van de Regio's over "De bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen" 19
2002/C 107/08Advies van het Comité van de Regio's over "Voedselveiligheid: de BSE-crisis — Gevolgen voor consument en producent" 21
2002/C 107/09Advies van het Comité van de Regio's over het "Verslag van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's over de werkzaamheden van het Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat" 24
2002/C 107/10Advies van het Comité van de Regio's over het "Tweede Verslag over de Economische en Sociale Samenhang" 27
2002/C 107/11Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: "De informatiemaatschappij veiliger maken door de informatie-infrastructuur beter te beveiligen en computercriminaliteit te bestrijden: eEurope 2002"" 29
2002/C 107/12Advies van het Comité van de Regio's over het thema "Ondersteuning van de ontwikkeling van institutionele structuren op lokaal en regionaal niveau in de kandidaat-lidstaten" 32
2002/C 107/13Resolutie van het Comité van de Regio's, over de "Voorbereiding van de Europese Raad van Laken en de verdere ontwikkeling van de Europese Unie in het kader van de volgende intergouvernementele conferentie (2004)" 36
2002/C 107/14Advies van het Comité van de Regio's over "De plaats en de deelname van het Comité van de Regio's in de Europese besluitvorming" 40
2002/C 107/15Advies van het Comité van de Regio's over de Mededeling van de Commissie "Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid" 44
2002/C 107/16Advies van het Comité van de Regio's over het "Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de vereenvoudiging van de landbouwregelgeving" 51
2002/C 107/17Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)" 54
2002/C 107/18Advies van het Comité van de Regio's over het "Jaarverslag 1999 over het Cohesiefonds" 56
2002/C 107/19Advies van het Comité van de Regio's over het verslag van de Commissie "De Structuurfondsen in 1999 (11e jaarlijks verslag)" 60
2002/C 107/20Advies van het Comité van de Regio's (Werkgelegenheid, economisch beleid, interne markt, industrie, MKB) over het "Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Naar een ondernemend Europa — De activiteiten van de Europese Unie ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf (MKB)"" 64
2002/C 107/21Advies van het Comité van de Regio's, over de "Mededeling van de Commissie "Behoud van de dynamiek door samenwerking — Bijstelling van de strategie voor de interne markt — 2001"" 68
2002/C 107/22Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Behoud van de biologische diversiteit — Actieplannen op het terrein van het behoud van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij, alsmede ontwikkelingssamenwerking en economische samenwerking" 73
2002/C 107/23Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestaties van gebouwen" 76
2002/C 107/24Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie — Het programma "Schone lucht voor Europa" (CAFE): Naar een thematische strategie voor de luchtkwaliteit" 78
2002/C 107/25Advies van het Comité van de Regio's over het "Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Jaarverslag over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie 2000" 82
2002/C 107/26Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten" 85
2002/C 107/27Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Netwerk- en informatieveiligheid: Voorstel voor een Europese beleidsaanpak" 89
2002/C 107/28Advies van het Comité van de Regio's over "Bepaalde aspecten van het werkgelegenheidsbeleid in het licht van de uitbreiding" 94
2002/C 107/29Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie: Werkgelegenheids- en sociaal beleid: een kader voor het investeren in kwaliteit" 98
2002/C 107/30Advies van het Comité van de Regio's, over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2002" 103
2002/C 107/31Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het Europees Jaar van personen met een handicap 2003" 108
2002/C 107/32Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte" 111
NL
Top