Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:094:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 94, 18 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 94
45e jaargang
18 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
388e zitting van 20 en 21 februari 2002
2002/C 94/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 2002-2006" 1
2002/C 94/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt" 5
2002/C 94/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot verlenging van de financiering van in het kader van Titel II bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 goedgekeurde programma's voor de verbetering van de kwaliteit en van de afzet van bepaalde dopvruchten en sint-jansbrood en tot vaststelling van specifieke steun voor hazelnoten" 7
2002/C 94/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — e-europa 2002: toegankelijkheid van websites van de overheid en de inhoud daarvan" 9
2002/C 94/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling, voor de oogsten 2002, 2003 en 2004 en per soortengroep, van de garantiedrempels per lidstaat en de premies voor tabaksbladeren en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92" 14
2002/C 94/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad", en- het "Voorstel van het Europees Parlement en de Raad inzake de bestrijding van salmonella en andere door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers en houdende wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG, 72/462/EEG en 90/539/EEG" 18
2002/C 94/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie — Naar een strategische visie op biowetenschappen en biotechnologie: consultatiedocument" 23
2002/C 94/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over een "Strategie voor duurzame ontwikkeling: wenken voor de Top van Barcelona" 34
2002/C 94/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk" 40
2002/C 94/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied" 43
NL
Top