Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:078:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 78, 02 april 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 78
45e jaargang
2 april 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Paritaire Parlementaire Vergadering van de partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten
2002/C 78/01Notulen van de vergadering van maandag 29 oktober 2001 1
Vergadering van de Paritaire Parlementaire Vergadering 1
1. Samenstelling van de Paritaire Parlementaire Vergadering 1
2. Verkiezing van het Bureau van de Paritaire Parlementaire Vergadering 1
3. Aanneming van de ontwerpagenda (APP/3222) 2
4. Registratie van niet-parlementaire vertegenwoordigers van ACS-staten 2
5. Vervangingen 2
6. Ontvangen documenten 2
7. Verklaring van de heer Eddy Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (België), fungerend voorzitter van de EU-Raad 5
8. Verklaring van Z.K.H. Prins Ulukalala Lavaka Ata, fungerend voorzitter van de ACS-Raad (Tonga) 5
9. Vragenuur voor vragen aan de Raad 5
10. De Europese Investeringsbank (EIB) en het partnerschap ACS-EU — Gedachtewisseling met de heer Philippe Maystadt, president van de EIB 6
2002/C 78/02Notulen van de vergadering van dinsdag 30 oktober 2001 7
2. Vervangingen 7
3. Toegang tot wereldwijde communicatie voor ACS-landen als bijdrage aan duurzame ontwikkeling
— Algemeen rapporteur: mevrouw Karin Junker
— Toelichting bij het verslag en gedachtewisseling
7
4. Verklaring van de heer Poul Nielson, EU-commissaris voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp — Uitvoering van de Overeenkomst van Cotonou en het EOF 7
5. Vragenuur voor vragen aan de Commissie 7
6. Verslag over de activiteiten van de Economische en Sociale Partners 8
7. Werkgroep voor het gebruik van duurzame energiebronnen in de ACS-landen
— Voorzitter: de heer Darius Mbela (Kenia)
— Rapporteur: de heer Anders Wijkman
— Toelichting bij het verslag (ACP-EU 3057/A/01/fin en ACP-EU 3057/B/01/fin)
8
8. Werkgroep voor de gevolgen van sancties, en met name embargo's, voor de bevolking van landen aan wie zulke maatregelen worden opgelegd
— Voorzitter: de heer Imbeni
— Rapporteur: de heer Richard L. Cheltenham (Barbados)
— Toelichting bij het verslag (ACP-EU 3201/A/01/fin en ACP-EU 3201/B/01/fin)
8
9. Dringende zaken betreffende de toestand in verschillende landen of regio's (artikel 7 (1) (i) van het reglement) 8
2002/C 78/03Notulen van de vergadering van woensdag 31 oktober 2001 10
2. Dringende zaken betreffende de toestand in verschillende landen of regio's (artikel 7 (1) (i) van het reglement) (voortzetting) 10
3. Informatiemissie naar Soedan, 26 juni-2 juli 2001 — Toelichting bij het verslag en bespreking van een ontwerpresolutie 10
4. Onderwerpen en thema's met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en ACS-landen in het kader van de Partnerschapsovereenkomst (artikel 7(1) (ii) van het reglement) 10
5. De parlementaire dimensie in de internationale handel — Gedachtewisseling met commissaris Lamy over de superviserende rol van de parlementsleden met betrekking tot de WTO 11
2002/C 78/04Notulen van de vergadering van donderdag 1 november 2001 12
2. Werkgroep voor de uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst (reglement)
— Voorzitter: de heer Rainer Wieland
— Rapporteur: de heer Edgar-Yves Monnou (Benin)
12
3. Stemming over de voorgestelde wijzigingen in het reglement (APP/3072) 12
4. Algemeen verslag over de toegang tot wereldwijde communicatie voor ACS-landen als bijdrage tot duurzame ontwikkeling (APP/3228)
— Algemeen rapporteur: mevrouw Karin Junker
— Stemming
12
5. Verslag van de werkgroep voor het gebruik van duurzame energiebronnen in de ACS-landen (APP/3057/A/fin)
— Rapporteur: de heer Anders Wijkman
— Stemming
12
6. Verslag van de werkgroep voor de gevolgen van sancties, en met name embargo's voor de bevolking van landen aan wie zulke maatregelen worden opgelegd (APP/3201/A/fin)
— Rapporteur: de heer Richard L. Cheltenham (Barbados)
— Stemming
12
7. Stemming over ontwerpresoluties 12
8. Onderwerpen en thema's met betrekking tot de ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en ACS-landen in het kader van de Partnerschapsovereenkomst (artikel 7(1) (ii) van het reglement (voortzetting) 14
9. Door de Commissie aan de tijdens de 2e bijeenkomst van de Paritaire Parlementaire Vergadering (Libreville, Gabon) van 19 tot 22 maart 2001 aangenomen resoluties gegeven gevolg 14
10. Korte verslagen van de workshops 14
11. Benoeming van de Algemeen Rapporteur voor 2002 14
12. Verslag van de waarnemersmissie bij de verkiezingen in Fiji van 25 augustus tot 1 september 2001 14
13. Andere kwesties 14
14. Datum en plaats van de volgende bijeenkomst 15
Bijlage I: Alphabetische ledenlijst van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 16
Bijlage II: Presentielijst 17
Bijlage III: Aangenomen resoluties 22
NL
Top