EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:070:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 70, 19 maart 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 70
45e jaargang
19 maart 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2002/C 70/01Wisselkoersen van de euro 1
2002/C 70/02Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) 2
2002/C 70/03Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 8/2002 (ex N 845/2001) — Milieusteun ten behoeve van Acciaerie di Sicilia SpA; EKGS-staal — Uitnodiging overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie opmerkingen te maken (1) 4
2002/C 70/04Mededeling van de Commissie — Multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 315) (1) 8
2002/C 70/05Mededeling van de Commissie — Reddings-, herstructurerings- en sluitingssteun aan de ijzer- en staalindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 315) (1) 21
2002/C 70/06Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 23
2002/C 70/07Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 23
2002/C 70/08Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 24
2002/C 70/09Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 25
2002/C 70/10Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 26
2002/C 70/11Publicatie van de besluiten van de lidstaten waarbij exploitatievergunningen worden verleend of ingetrokken, in overeenstemming met artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen (1) 27
2002/C 70/12Aanmelding van overeenkomsten (Zaak COMP/38.348/E3 — Repsol CPP SA) (1) 29
2002/C 70/13Aanmelding van overeenkomsten (Zaaken COMP/38.194/E3 (Neste Markkinointi Oy + Jakeluasema Timo Peltonen Ky) en COMP/38.195/E3 (Neste Markkinointi Oy + Kaustisen Motelli Oy)) (1) 29
2002/C 70/14Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2762 — 4* OBI/Unicoop) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1) 30
2002/C 70/15Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2730 — Connex/DNVBVG) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1) 31
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2002/C 70/16Resultaten van de inschrijvingen (communautaire voedselhulp) 32
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top