Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:053E:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 53, 28 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 53 E
45e jaargang
28 februari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2001-2002
Vergaderingen van 11 t/m 14 juni 2001
Maandag, 11 juni 2001
(2002/C 53 E/001)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 1
1. Hervatting van de zitting 1
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 1
3. Samenstelling Parlement 1
4. Onderzoek geloofsbrieven 2
5. Ingekomen stukken 2
6. Verzoekschriften 8
7. Regeling van de werkzaamheden 10
8. Bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie * — Bestrijding van mensenhandel * (debat) 12
9. Welzijn van dieren (verklaringen gevolgd door een debat) 13
10. Informatie- en communicatietechnologie in de ontwikkelingslanden (debat) 13
11. Uitvoer en teruggave van cultuurgoederen (debat) 13
12. Agenda van de volgende vergadering 14
13. Sluiting van de vergadering 14
PRESENTIELIJST 15
Dinsdag, 12 juni 2001
(2002/C 53 E/002)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 16
1. Opening van de vergadering 16
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 16
3. Ingekomen stukken 16
4. Actualiteitendebat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties) 17
5. Besluit inzake verzoeken om urgentverklaring 19
6. Europese Voedselautoriteit *** I (debat) 19
7. Gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten *** I — Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten *** I (debat) 20
8. Ozon in de lucht *** II (debat) 20
9. Tijdschema voor de begroting (GAB nrs. 3 en 4) 21
STEMMINGEN
10. Europese Voedselautoriteit *** I (stemming) 21
11. Gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten *** I (stemming) 22
12. Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten *** I (stemming) 22
13. Bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie * (stemming) 23
14. Bestrijding van de mensenhandel * (stemming) 24
15. Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en ontwikkelingslanden (stemming) 25
16. Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (stemming) 25
EINDE VAN DE STEMMINGEN
17. Ozon in de lucht *** II (voortzetting van het debat) 26
18. WTO-panel/Afdeling 211 (debat) 26
19. Perspectieven en prioriteiten voor het ASEM-proces in het nieuwe decennium (debat) 27
20. Ontwikkeling van de buitenlandse dienst (debat) 27
21. Agenda 27
22. Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een systeem van algemene tariefpreferenties voor de periode 2002-2004 (mededeling van de Commissie) 28
23. Vragenuur (vragen aan de Raad) 28
24. Samenstelling Parlement 29
25. Bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging en tegen brand *** II (debat) 30
26. Vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de BTW * (debat) 30
27. Beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Commissie van de Europese Gemeenschappen * (debat) 30
28. De universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten *** I (debat) 30
29. Structurele bedrijfsstatistieken *** I (debat) 31
30. Siliconenimplantaten (debat) 31
31. Agenda van de volgende vergadering 31
32. Sluiting van de vergadering 31
PRESENTIELIJST 32
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 33
Verslag Whitehead A5-0198/2001 — Amendement 207 33
Verslag Whitehead A5-0198/2001 — Amendement 205 34
Verslag Whitehead A5-0198/2001 — Amendement 217 35
Verslag Whitehead A5-0198/2001 — Resolutie 37
Verslag Paulsen A5-0200/2001 — Amendement 39 38
Verslag Paulsen A5-0200/2001 — Resolutie 39
Verslag Karamanou A5-0206/2001 — Gewijzigd voorstel 41
Verslag Karamanou A5-0206/2001 — Resolutie 42
Verslag Klamt A5-0183/2001 — Amendement 14 44
Verslag Dybkjaer A5-0191/2001 — Resolutie 45
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Oprichting van een Europese Voedselautoriteit en vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden *** I
A5-0198/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD)) 47
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (COM(2000) 716 — C5-0655/2000 — 2000/0286(COD)) 82
2. Gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten *** I
A5-0185/2001
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten (COM(2000) 573 — C5-0538/2000 — 2000/0230(COD)) 83
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten (COM(2000) 573 — C5-0538/2000 — 2000/0230(COD)) 83
3. Gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten *** I
A5-0200/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (COM(2000) 574 — C5-0539/2000 — 2000/0259(COD) 84
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (COM(2000) 574 — C5-0539/2000 — 2000/0259(COD) 107
4. Bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie *
A5-0206/2001
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS)) 108
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel (COM(2000) 854 — C5-0043/2001 — 2001/0025(CNS)) 114
5. Bestrijding van mensenhandel *
A5-0183/2001
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel (COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024(CNS)) 114
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad inzake de bestrijding van mensenhandel (COM(2000) 854 — C5-0042/2001 — 2001/0024(CNS)) 121
6. Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en ontwikkelingslanden
A5-0191/2001
Resolutie van het Europees Parlement over informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en ontwikkelingslanden (2000/2327(INI)) 121
7. Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht
A5-0122/2001
Resolutie over het verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van de Raad betreffende de uitvoer van cultuurgoederen en Richtlijn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (COM(2000) 325 — C5-0509/2000 — 2000/2246(COS)) 125
Woensdag, 13 juni 2001
(2002/C 53 E/003)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 129
1. Opening van de vergadering 129
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 129
3. Aan de adviezen en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering 129
4. Voorbereiding van de Europese Raad (Göteborg, 15 en 16 juni 2001) (verklaringen gevolgd door een debat) 129
5. Samenstelling Parlement 130
STEMMINGEN
6. Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen * (procedure zonder verslag) (stemming) 130
7. Productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen *** I (procedure zonder debat) (stemming) 131
8. Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop * (procedure zonder debat) (stemming) 131
9. Voorbereiding van de Europese Raad (Göteborg, 15/16 juin 2001) (stemming) 131
10. Ozon in de lucht *** II (stemming) 132
11. Bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging en tegen brand *** II (stemming) 133
12. De universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten *** I (stemming) 133
13. Welkomstwoord 134
14. Structurele bedrijfsstatistieken *** I (stemming) 134
15. Vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de BTW * (stemming) 134
16. Beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Commissie van de Europese Gemeenschappen * (stemming) 135
17. Perspectieven en prioriteiten voor het ASEM-proces in het nieuwe decennium (stemming) 135
18. Siliconenimplantaten (stemming) 135
EINDE VAN DE STEMMINGEN
19. Organisatie van de arbeidstijd van personen die beroepshalve mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen *** II (debat) 137
20. Communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer *** I — Oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart *** I — Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren *** I (debat) 138
21. Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart *** I (debat) 138
22. Vragenuur (vragen aan de Commissie) 139
23. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad 139
24. Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart *** I (voortzetting van het debat) 140
25. Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats *** II (debat) 140
26. Olievoorziening van de Europese Unie (debat) 140
27. Bescherming van varkens * (debat) 141
28. Uitzonderlijke bijstand aan Kosovo * (debat) 141
29. Agenda van de volgende vergadering 141
30. Sluiting van de vergadering 141
PRESENTIELIJST 142
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 143
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 5 143
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 23, 1ste deel 144
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 23, 2de deel 145
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 28, 1ste deel 147
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 28, 2de deel 148
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 30 150
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 31 151
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 34 153
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 35 154
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Paragraaf 36 156
B5-0405/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Europese Raad van Göteborg — Resolutie 157
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 10, 1ste deel 159
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 14 160
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 26 161
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 27 163
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 28 164
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 29 166
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 30 167
Aanbeveling Davies A5-0187/2001 — Amendement 31 168
Verslag Harbour A5-0202/2001 — Amendement 40 170
Verslag Harbour A5-0202/2001 — Resolutie 171
Verslag Torres Marques A5-0149/2001 — Resolutie 173
Verslag Brok A5-0207/2001 — Amendement 1 174
Verslag Brok A5-0207/2001 — Amendement 4 176
Verslag Fourtou A5-0186/2001 — Resolutie 177
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen * (procedure zonder verslag)
C5-0162/2001
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (COM(2001) 183 — C5-0162/2001 — 2001/0090(CNS)) 179
2. Productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen *** I (procedure zonder debat)
A5-0182/2001
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistische enquêtes voor de vaststelling van het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen (COM(2000) 753 — C5-0637/2000 — 2000/0291(COD)) 179
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistische enquêtes voor de vaststelling van het productiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen (COM(2000) 753 — C5-0637/2000 — 2000/0291(COD)) 180
3. Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop * (procedure zonder debat)
A5-0204/2001
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (COM(2000) 834 — C5-0768/2000 — 2000/0330(CNS)) 181
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1696/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (COM(2000) 834 — C5-0768/2000 — 2000/0330(CNS)) 182
4. Voorbereiding van de Europese Raad (Göteborg, 15/16 juni 2001)
B5-0405, 0406, 0408 en 0409/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de voorbereiding van de zitting van de Europese Raad op 15-16 juni 2001 in Göteborg 183
5. Ozon in de lucht *** II
A5-0187/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende ozon in de lucht (13114/1/2000 — C5-0090/2001 — 1999/0068(COD)) 187
6. Bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging en tegen brand *** II
A5-0179/2001
1. Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3528/86 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging (14644/1/2000 REV 1 — C5-0072/2001 — 1999/0159(COD)) 193
2. Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2158/92 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand (14645/1/2000 REV 1 — C5-0073/2001 — 1999/0160(COD)) 194
7. De universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten *** I
A5-0202/2001
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD)) 195
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (COM(2000) 392 — C5-0429/2000 — 2000/0183(COD)) 212
8. Structurele bedrijfsstatistieken *** I
A5-0181/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken (COM(2001) 38 — C5-0031/2001 — 2001/0023(COD)) 213
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken (COM(2001) 38 — C5-0031/2001 — 2001/0023(COD)) 216
9. Vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de BTW *
A5-0149/2001
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de facturering geldende voorwaarden op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (COM(2000) 650 — C5-0008/2001 — 2000/0289(CNS)) 216
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de facturering geldende voorwaarden op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (COM(2000) 650 — C5-0008/2001 — 2000/0289(CNS)) 221
10. Beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Commissie van de Europese Gemeenschappen *
A5-0194/2001
1. Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Commissie van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de hervorming van de Commissie (COM(2001) 50 — C5-0057/2001 — 2001/0027(CNS)) 222
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Commissie van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de hervorming van de Commissie (COM(2001) 50 — C5-0057/2001 — 2001/0027(CNS)) 225
2. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van artikel 12, artikel 13, tweede alinea, en artikel 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (COM(2001) 50 — C5-0058/2001 — 2001/0028(CNS)) 226
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 549/69 ter bepaling van de categorieën van ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen waarop de bepalingen van artikel 12, artikel 13, tweede alinea, en artikel 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Gemeenschappen van toepassing zijn (COM(2001) 50 — C5-0058/2001 — 2001/0028(CNS)) 226
11. Perspectieven en prioriteiten voor het ASEM-proces in het nieuwe decennium
A5-0207/2001
Resolutie van het Europees Parlement over het werkdocument van de Commissie: Perspectieven en prioriteiten voor het ASEM-proces (ontmoeting Azië-Europa) in het nieuwe decennium (COM(2000) 241 — C5-0505/2000 — 2000/2243(COS)) 227
12. Verzoekschriften over siliconenimplantaten
A5-0186/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de ontvankelijk verklaarde verzoekschriften over siliconenimplantaten (verzoekschriften 470/1998 en 771/1998) (2001/2068(INI)) 231
Donderdag, 14 juni 2001
(2002/C 53 E/004)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 233
1. Opening van de vergadering 233
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 233
3. Ingekomen stukken 234
4. Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten: structurele maatregelen * — Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van bepaalde ultraperifere gebieden * — Uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (wijziging verordening) * — Uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (afwijking van enkele bepalingen) * (debat) 236
STEMMINGEN
5. Algemene bepalingen inzake de structuurfondsen *** (procedure zonder debat) (stemming) 237
6. Organisatie van de arbeidstijd van personen die beroepshalve mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen *** II (stemming) 238
7. Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats *** II (stemming) 238
8. Communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer *** I (stemming) 238
9. Oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart *** I (stemming) 239
10. Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren *** I (stemming) 239
11. Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart *** I (stemming) 240
12. Bescherming van varkens * (stemming) 240
13. Uitzonderlijke bijstand aan Kosovo * (stemming) 241
14. Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten: structurele maatregelen * (stemming) 241
15. Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van bepaalde ultraperifere gebieden * (stemming) 242
16. Uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (wijziging verordening) * (stemming) 243
17. Uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (afwijking van enkele bepalingen) * (stemming) 243
18. Ontwikkeling van de buitenlandse dienst (stemming) 243
19. Olievoorziening van de Europese Unie (stemming) 244
EINDE VAN DE STEMMINGEN
20. Rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * (debat) 246
ACTUALITEITENDEBAT
21. Verdrag inzake biologische en toxinewapens (debat) 247
22. Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (debat) 247
23. Mensenrechten 247
24. Nepal (debat) 248
25. Situatie in Angola (debat) 248
EINDE VAN HET ACTUALITEITENDEBAT
26. Civiele bescherming in noodsituaties * (debat) 249
27. Bestrijding van klassieke varkenspest * (debat) 249
28. Visserijovereenkomst EEG/Comoren * (debat) 249
29. Samenstelling Parlement 249
30. Samenstelling commissies 250
STEMMINGEN
ACTUALITEITENDEBAT (Gewone meerderheid)
31. Verdrag inzake biologische en toxinewapens (stemming) 250
32. Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (stemming) 250
33. Mensenrechten: Guatemala (stemming) 251
34. Mensenrechten: Fraude bij de verkiezingen in Tsjaad (stemming) 251
35. Mensenrechten: Egypte (stemming) 251
36. Mensenrechten: Maleisië (stemming) 252
37. Mensenrechten: Afghanistan (stemming) 252
38. Nepal (stemming) 252
39. Situatie in Angola (stemming) 253
EINDE VAN DE STEMMINGEN IN HET KADER VAN HET ACTUALITEITENDEBAT
40. Rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * (stemming) 253
41. Civiele bescherming in noodsituaties * (stemming) 254
42. Bestrijding van klassieke varkenspest * (stemming) 254
43. Visserijovereenkomst EEG/Comoren * (stemming) 255
EINDE VAN DE STEMMINGEN
44. Aanwijzing commissies — Overdracht van beslissingsbevoegdheid aan een commissie (art. 62 van het Reglement) — Machtiging tot het opstellen van verslagen — Procedure Hughes/uitgebreide procedure Hughes 255
45. Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 257
46. Verzending van de tijdens de huidige vergadering aangenomen resoluties 257
47. Rooster van de volgende vergaderingen 257
48. Onderbreking van de zitting 257
PRESENTIELIJST 258
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 259
Aanbeveling Hughes A5-0196/2001 — Amendement 23 259
Verslag Sterckx A5-0208/2001 — Amendement 31 260
Verslag Mastorakis A5-0205/2001 — Amendement 18 261
Verslag Mastorakis A5-0205/2001 — Amendement 27 263
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 1 264
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 12, 2de deel 265
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 13 266
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 14 268
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 18 269
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 19 270
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 22 272
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 39 273
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Artikel 8, paragraaf 1 274
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 40 276
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 51 277
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 45 278
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 20 280
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 57 281
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 52, 1ste deel 282
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 52, 2de deel 283
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendementen 29 en 31 285
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 47 286
Verslag Esclopé A5-0201/2001 — Amendement 49 287
Verslag Busk A5-0210/2001 — Amendement 35 288
Verslag Poignant A5-0189/2001 — Amendement 6 290
B5-0445/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Angola — Overweging G 291
B5-0445/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Angola — Overweging H 292
B5-0445/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Angola — Amendement 2 292
B5-0445/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Angola — Paragraaf 1 293
B5-0445/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Angola — Amendement 3 293
B5-0445/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Angola — Paragraaf 4 294
B5-0445/2001 — Gemeenschappelijke resolutie — Angola — Amendement 4 294
Verslag Redondo Jimenez A5-0143/2001 — Amendement 35 295
Verslag Redondo Jimenez A5-0143/2001 — Resolutie 296
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Algemene bepalingen inzake de structuurfondsen *** (procedure zonder debat)
A5-0164/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen (COM(2000) 774 — C5-0752/2000 — 2000/0306(AVC)) 297
2. Organisatie van de arbeidstijd van personen die beroepshalve mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen *** II
A5-0196/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die beroepshalve mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (5919/1/2001 — C5-0134/2001 — 1998/0319(COD)) 297
3. Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats *** II
A5-0156/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (2de bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1 van Richtlijn 89/391/EEG) (5766/2/2001 — C5-0135/2001 — 1998/0327(COD)) 303
4. Communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer *** I
A5-0208/2001
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer (COM(2000) 802 — C5-0700/2000 — 2000/0325(COD)) 304
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer (COM(2000) 802 — C5-0700/2000 — 2000/0325(COD)) 311
5. Oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart *** I
A5-0205/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart (COM(2000) 802 — C5-0702/2000 — 2000/0327(COD)) 312
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart (COM(2000) 802 — C5-0702/2000 — 2000/0327(COD)) 316
6. Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren *** I
A5-0201/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen (COM(2000) 802 — C5-0701/2000 — 2000/0326(COD)) 317
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese wateren en daarmee samenhangende maatregelen (COM(2000) 802 — C5-0701/2000 — 2000/0326(COD)) 324
7. Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart *** I
A5-0203/2001
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (COM(2000) 847 — C5-0764/2000 — 2000/0343(COD)) 324
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (COM(2000) 847 — C5-0764/2000 — 2000/0343(COD)) 326
8. Bescherming van varkens *
A5-0210/2001
Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (COM(2001) 20 — C5-0039/2001 — 2001/0021(CNS)) 327
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (COM(2001) 20 — C5-0039/2001 — 2001/0021(CNS)) 334
9. Aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo *
A5-0209/2001
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS)) 335
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende aanvullende uitzonderlijke financiële bijstand aan Kosovo (COM(2001) 81 — C5-0138/2001 — 2001/0045(CNS)) 338
10. Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten: structurele maatregelen *
A5-0195/2001
1. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (COM(2000) 774 — C5-0748/2000 — 2000/0307(CNS)) 339
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 3763/91 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (COM(2000) 774 — C5-0748/2000 — 2000/0307(CNS)) 341
2. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1600/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (COM(2000) 774 — C5-0749/2000 — 2000/0308(CNS)) 341
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1600/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (COM(2000) 774 — C5-0749/2000 — 2000/0308(CNS)) 343
3. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS)) 344
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging, wat de structurele maatregelen betreft, van Verordening (EEG) nr. 1601/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden (COM(2000) 774 — C5-0750/2000 — 2000/0309(CNS)) 346
11. Specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van bepaalde ultraperifere gebieden *
A5-0197/2001
1. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS)) 347
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (COM(2000) 791 — C5-0744/2000 — 2000/0313(CNS)) 356
2. Voorstel en gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (COM(2000) 791 — COM(2001) 156 — C5-0745/2000 — 2000/0314(CNS)) 357
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel en het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (COM(2000) 791 — COM(2001) 156 — C5-0745/2000 — 2000/0314(CNS)) 372
3. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden (COM(2000) 791 — C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS)) 372
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden (COM(2000) 791 — C5-0746/2000 — 2000/0316(CNS)) 384
4. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (COM(2000) 791 — C5-0747/2000 — 2000/0317(CNS)) 385
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (COM(2000) 791 — C5-0747/2000 — 2000/0317(CNS)) 386
12. Uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector *
A5-0189/2001
Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (COM(2000) 774 — C5-0751/2000 — 2000/0310(CNS)) 387
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (COM(2000) 774 — C5-0751/2000 — 2000/0310(CNS)) 388
13. Uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector *
A5-0190/2001
Voorstel voor een verordening van de Raad houdende afwijking van enkele bepalingen van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS)) 389
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende afwijking van enkele bepalingen van Verordening (EG) nr. 2792/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector (COM(2001) 62 — C5-0077/2001 — 2001/0035(CNS)) 390
14. Ontwikkeling van de buitenlandse dienst
A5-0199/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de ontwikkeling van de buitenlandse dienst (COM(2000) 456 — C5-0629/2000 — 2000/2292(COS)) 390
15. Olievoorziening van de Europese Unie
A5-0163/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over de olievoorziening van de Europese Unie (COM(2000) 631 — C5-0739/2000 — 2000/2335(COS)) 397
16. Conventie over biologische en toxinewapens
B5-0434, 0436, 0446, 0454 en 0462/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over het protocol voor naleving van het Verdrag inzake biologische en toxinewapens 400
17. Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
B5-0431, 0437, 0447, 0455 en 0463/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek 401
18. Mensenrechten: Guatemala
B5-0430, 0438, 0448, 0456 en 0464/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten in Guatemala 403
19. Mensenrechten: Fraude bij de verkiezingen in Tsjaad
B5-0439, 0449, 0457, 0465 en 0472/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de presidentsverkiezingen in Tsjaad 404
20. Mensenrechten: Egypte
B5-0440, 0450, 0466 en 0471/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de rechten van de mens in Egypte 406
21. Mensenrechten: Maleisië
B5-0433, 0441, 0451, 0458 en 0467/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over Maleisië 406
22. Mensenrechten: Afghanistan
B5-0427, 0429, 0442, 0452, 0459 en 0468/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over verdere schendingen van de mensenrechten door het Talibanbewind in Afghanistan 408
23. Nepal
B5-0428, 0435, 0443, 0460 en 0469/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de nasleep van de moord op de koninklijke familie in Nepal 410
24. Situatie in Angola
B5-0445, 0453, 0461 en 0470/2001
Gezamenlijke resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Angola 411
25. Rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid *
A5-0184/2001
Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1259/1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2000) 841 — C5-0762/2000 — 2000/0335(CNS)) 413
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1259/1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2000) 841 — C5-0762/2000 — 2000/0335(CNS)) 414
26. Civiele bescherming in noodsituaties *
A5-0180/2001
Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een communautair mechanisme voor de coördinatie van interventies op het gebied van civiele bescherming in noodsituaties (COM(2000) 593 — C5-0543/2000 — 2000/0248(CNS)) 414
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een communautair mechanisme voor de coördinatie van interventies op het gebied van civiele bescherming in noodsituaties (COM(2000) 593 — C5-0543/2000 — 2000/0248(CNS)) 424
27. Bestrijding van klassieke varkenspest *
A5-0143/2001
Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (COM(2000) 462 — C5-0493/2000 — 2000/0214(CNS)) 424
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (COM(2000) 462 — C5-0493/2000 — 2000/0214(CNS)) 431
28. Visserijovereenkomst EEG/Comoren *
A5-0192/2001
Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 28 februari 2001 tot en met 27 februari 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren (COM(2001) 173 — C5-0144/2001 — 2001/0088(CNS)) 431
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 28 februari 2001 tot en met 27 februari 2004, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren (COM(2001) 173 — C5-0144/2001 — 2001/0088(CNS)) 433
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadpleginsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
ITRECommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
RETTCommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPE-DEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
TDITechnische Fractie van Onafhankelijke Leden - Gemengde Fractie
EDDFractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NINiet-ingeschrevenen
NL
Top