EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:048:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 48, 21 februari 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 48
45e jaargang
21 februari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
386e zitting van 28 en 29 november 2001
2002/C 48/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten" 1
2002/C 48/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 2000" 3
2002/C 48/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV)" 9
2002/C 48/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Europees Handvest voor het kleinbedrijf" 11
2002/C 48/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Een internemarktstrategie voor de dienstensector" 17
2002/C 48/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over een "Programma voor de bescherming van kinderen op internet" 27
2002/C 48/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Netwerk- en informatieveiligheid: Voorstel voor een Europese beleidsaanpak" 33
2002/C 48/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een gemeenschappelijke onderneming Galileo" 42
2002/C 48/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen" 47
2002/C 48/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende staatssteun voor de kolenindustrie" 49
2002/C 48/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 404/93 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen" 51
2002/C 48/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie "Resultaten van de programmering van de bijstandsverlening uit de structuurfondsen voor de periode 2000-2006 (doelstelling 1)" 53
2002/C 48/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad strekkende tot het garanderen van een effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rente in de Gemeenschap" 55
2002/C 48/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten" 63
2002/C 48/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap" 67
2002/C 48/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/70/EG" 69
2002/C 48/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de veiligheid in de burgerluchtvaart" 70
2002/C 48/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Fiscaal beleid in de Europese Unie: prioriteiten voor de komende jaren" 73
2002/C 48/19Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp "Nieuwe randvoorwaarden voor de mondiale economie: nieuwe uitdagingen voor het economisch beleid van de Europese Unie" 79
2002/C 48/20Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende het niet opleggen of verminderen van geldboeten in zaken betreffende mededingingsregelingen" 82
2002/C 48/21Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over voedsel en voedselingrediënten die in de Gemeenschap mogen worden behandeld met ioniserende straling 86
2002/C 48/22Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Economische groei, fiscaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregelingen in de EU" 89
2002/C 48/23Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: Ondersteuning van de nationale strategieën ten behoeve van veilige en betaalbare pensioenen door middel van een geïntegreerde benadering" 101
2002/C 48/24Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de loonkostenindex" 107
2002/C 48/25Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over "Een nieuw kader voor praktische samenwerking in verband met het voorlichtings- en communicatiebeleid van de Europese Unie" 109
2002/C 48/26Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Een duurzaam Europa" 112
2002/C 48/27Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot de markt voor havendiensten" 122
2002/C 48/28Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het thema "Vereenvoudiging" 130
2002/C 48/29Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro" 141
2002/C 48/30Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het thema "Zweden: economische situatie en tenuitvoerlegging van de structurele hervormingen zoals beoogd in het proces van Cardiff en de aanbeveling van de Raad inzake het economisch beleid" 147
NL
Top