EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:344:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 344, 06 december 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 344
44e jaargang
6 december 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2001/C 344/01Wisselkoersen van de euro 1
2001/C 344/02Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2523 — Siemens/AEM/E-Utile) (1) 2
2001/C 344/03Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2417 — Skanska/Sita) (1) 2
2001/C 344/04Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.2176 — K + S/Solvay/JV) (1) 3
Europese Centrale Bank
2001/C 344/05Advies van de Europese Centrale Bank van 16 november 2001 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (COM(2001) 280 definitief) — (CON/2001/36) 4
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
EVA-Hof
2001/C 344/06Verzoek van het byrett van Oslo om een advies van het EVA-Hof, gedaan bij beschikking van dat gerecht van 22 augustus 2001 in de zaak CIBA Specialty Chemicals e.a./de Noorse regering, vertegenwoordigd door het ministerie van Lokale Besturen en Regionale Ontwikkeling (Zaak E-6/01) 8
2001/C 344/07Samenstelling van het EVA-Hof 8
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
2001/C 344/08Besluiten van Noorwegen om exploitatievergunningen te verlenen of in te trekken overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen 9
2001/C 344/09Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA om de zaak te seponeren zonder verdere stappen te nemen 9
2001/C 344/10Besluiten van Noorwegen om exploitatievergunningen te verlenen of in te trekken overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen 10
2001/C 344/11Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten overeenkomstig artikel 59, lid 2 en de artikelen 61 en 63 van de EER-overeenkomst alsmede artikel 1, lid 3, van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende autoriteit en een Hof van Justitie (Besluit van de Toezichthoudende autoriteit van de EVA om geen bezwaar te maken) 10
2001/C 344/12Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig artikel 7 van het in punt 18 van bijlage VII bij de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten) 11
2001/C 344/13Veiling van frequentievergunningen voor GSM1800 11

Rectificaties
2001/C 344/14Rectificatie betreffende de nieuwe open uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden in het kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op het gebied van "Energie, milieu en duurzame ontwikkeling" (1998-2002) (Deel B: Energie) (Identificatiecode van de uitnodiging: "Energie-Open") (PB C 303 van 24.10.2000) 12
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top