EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:144:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 144, 16 mei 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 144
44e jaargang
16 mei 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Comité van de Regio's
Zitting van december 2000
2001/C 144/01Advies van het Comité van de Regio's over "Nieuwe bestuursvormen: Europa een kader voor burgerinitiatief" 1
2001/C 144/02Advies van het Comité van de Regio's over "De aanbeveling van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van Europa betreffende het Europees Handvest inzake Regionaal Zelfbestuur" 5
2001/C 144/03Advies van het Comité van de Regio's over:- het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt", en- het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot de rijstsector" 9
2001/C 144/04Advies van het Comité van de Regio's over "De problematiek van de ultraperifere regio's in het licht van de tenuitvoerlegging van art. 299" 11
2001/C 144/05Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten" 15
2001/C 144/06Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de regio's — Actieplan voor energie-efficiëntie in de Europese Gemeenschap" 17
2001/C 144/07Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging" 20
2001/C 144/08Advies van het Comité van de Regio's over- het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken", en- het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer" 23
2001/C 144/09Advies van het Comité van de Regio's over:- het "Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001", en- het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid" 30
2001/C 144/10Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie over e-Learning — Het onderwijs van morgen uitdenken" 34
2001/C 144/11Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de taaldiversiteit in de informatiemaatschappij" 38
2001/C 144/12Resolutie van het Comité van de Regio's over "De goedkeuring van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie" 42
2001/C 144/13Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de gezondheidsstrategie van de Europese Gemeenschap", en- het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001-2006)" 43
2001/C 144/14Advies van het Comité van de Regio's over:- de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar een communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)", en- het "Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)" 47
2001/C 144/15Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen lidstaten ter bestrijding van sociale uitsluiting" 52
2001/C 144/16Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — "Een agenda voor het sociaal beleid"" 55
2001/C 144/17Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap" 58
2001/C 144/18Advies van het Comité van de Regio's over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten" 60
2001/C 144/19Advies van het Comité van de Regio's over "Regio's en nieuwe economie/Richtsnoeren voor uit het EFRO gefinancierde innoverende acties voor 2000-2006" 62
2001/C 144/20Advies van het Comité van de Regio's over "Interregionale projecten in het plattelandstoerisme tegen de achtergrond van Agenda 21" 65
2001/C 144/21Advies van het Comité van de Regio's over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking"" 67
NL
Top