Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:121:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 121, 24 april 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 121
44e jaargang
24 april 2001
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2000-2001
Vergaderingen van 3 t/m 7 juli 2000
Maandag, 3 juli 2000
(2001/C 121/01)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 1
1. Hervatting van de zitting 1
2. In memoriam 1
3. Mededeling van de Voorzitter 1
4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 2
5. Samenstelling Parlement 3
6. Onderzoek geloofsbrieven 3
7. Samenstelling commissies 3
8. Ingekomen stukken 3
9. In het register ingeschreven verklaringen (art. 51 van het Reglement) 11
10. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 11
11. Kredietoverschrijvingen 11
12. Verzoekschriften 13
13. Regeling van de werkzaamheden 13
14. Europese Raad van Santa Maria da Feira - Portugees voorzitterschap, met inbegrip van de betrekkingen EU/India (debat) 15
15. Witwassen van geld ***I (debat) 16
16. Veilige-havenbeginselen (debat) 16
17. Visumplicht * (debat) 16
18. Agenda voor de volgende vergadering 17
19. Sluiting van de vergadering 17
PRESENTIELIJST 18
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 19
Wijziging op de agenda - Vreemdelingenhaat 19
Dinsdag, 4 juli 2000
(2001/C 121/02)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 20
1. Opening van de vergadering 20
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 20
3. Ingekomen stukken 20
4. Actualiteitendebat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties) 21
5. Kwijtingen 1998 (Algemene begroting/EOF/Europees Parlement - Bijlage ombudsman) (debat) 23
6. Werkprogramma van het Franse voorzitterschap (verklaring met debat) 24
7. Delegatie van waarnemers van de Unie bij de verkiezingen in Zimbabwe (verklaringen met debat) 24
8. Mensenhandel (verklaring met debat) 25
9. Kwijtingen 1998 (Algemene begroting/EOF/Europees Parlement - Bijlage ombudsman) (voortzetting van het debat) 25
10. LIFE ***III (debat) 26
11. Begroting 2001 (overlegprocedure) (debat) 26
12. Vragenuur (vragen aan de Raad) 26
13. Ontwerpen van gewijzigde en aanvullende begroting voor het begrotingsjaar 2000 (debat) 28
14. Liberalisering van de energiemarkten (debat) 28
15. Communautaire spoorwegen ***II (debat) 28
16. Erkenning van beroepskwalificaties ***II (debat) 29
17. Agenda van de volgende vergadering 29
18. Sluiting van de vergadering 29
PRESENTIELIJST 30
Woensdag, 5 juli 2000
(2001/C 121/03)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 31
1. Opening van de vergadering 31
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 31
3. Jaarverslag van de ECB (debat) 32
4. Voorlichtingsstrategie in de laatste fasen van de voltooiing van de EMU (debat) 32
STEMMINGEN
5. Voorschakelapparaten voor fluorescentielampen ***II (procedure zonder verslag) (stemming) 32
6. Vrijmaking van de vaargeul van de Donau * (procedure zonder verslag) (stemming) 33
7. Overeenkomst EU/Republiek Cyprus (MKB) * (procedure zonder verslag) (stemming) 33
8. Bescherming van andere betaalmiddelen dan contanten * (procedure zonder debat) (stemming) 33
9. LIFE ***III (stemming) 34
10. Ontwikkeling van de spoorwegen ***II (stemming) 34
11. Spoorwegondernemingen en spoorweginfrastructuur ***II (stemming) 34
12. Erkenning van beroepskwalificaties ***II (stemming) 35
13. Kaderakkoord EP/Commissie (stemming) 35
14. Echelon-interceptiesysteem (stemming) 36
15. Witwassen van geld ***I (stemming) 36
16. Visumplicht * (stemming) 37
17. Begroting 2001 (overlegprocedure) (stemming) 37
18. Veilige-havenbeginselen (stemming) 38
EINDE VAN DE STEMMINGEN
19. Voorlichtingsstrategie in de laatste fasen van de voltooiing van de EMU (voortzetting van het debat) 42
20. Beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten/veiligheid van speelgoed) ***I (debat) 42
21. Rundvlees en rundvleesproducten ***II (debat) 42
22. Voorstel voor een verordening over het Gemeenschapsoctrooi (mededeling van de Commissie gevolgd door vragen) 43
23. Vragenuur (vragen aan de Commissie) 43
24. EMAS (Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem) ***II (debat) 45
25. Grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht ***II (debat) 45
26. Milieu-inspecties ***II (debat) 45
27. Bescherming van de bossen ***I (debat) 46
28. Media/Media Plus ***I/* (debat) 46
29. Kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs ***I (debat) 46
30. Agenda voor de volgende vergadering 47
31. Sluiting van de vergadering 47
PRESENTIELIJST 48
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 49
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 10 49
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 15, 1ste deel 50
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 15, 2de deel 52
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 1 53
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 2 55
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 25, 1ste deel 56
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 25, 2de deel 58
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 5 60
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 26 61
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 16, 1ste deel 63
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 16, 2de deel 64
Aanbeveling Jarzembowski A5-0173/2000 - Amendement 18 66
Aanbeveling Swoboda A5-0171/2000 - Amendement 1 67
Aanbeveling Swoboda A5-0171/2000 - Amendement 22, 1ste deel 69
Aanbeveling Swoboda A5-0171/2000 - Amendement 22, 2de deel 71
Aanbeveling Swoboda A5-0171/2000 - Amendement 4 72
Aanbeveling Swoboda A5-0171/2000 - Amendement 6, 1ste deel 74
Aanbeveling Swoboda A5-0171/2000 - Amendement 6, 2de deel 75
Aanbeveling Swoboda A5-0171/2000 - Amendement 18 77
C5-0349/2000 - Kaderovereenkomst - Betrekkingen EP/Commissie 79
B5-0594/2000 - Echelonsysteem 80
Verslag Lehne A5-0175/2000 - Amendement 32 82
Verslag Lehne A5-0179/2000 - Resolutie 83
Verslag Haug A5-0184/2000 - Amendement 13 85
Verslag Haug A5-0184/2000 - Amendement 15 86
Verslag Haug A5-0184/2000 - Amendement 10, 1ste deel 88
Verslag Haug A5-0184/2000 - Amendement 10, 2de deel 89
Verslag Haug A5-0184/2000 - Amendement 16 91
Verslag Haug A5-0184/2000 - Amendement 11 92
Verslag Haug A5-0184/2000 - Amendement 12 94
Verslag Haug A5-0184/2000 - Paragraaf 21 96
Verslag Haug A5-0184/2000 - Paragraaf 28 97
Verslag Haug A5-0184/2000 - Paragraaf 39 99
Verslag Paciotti A5-0177/2000 - Amendement 11 100
Verslag Paciotti A5-0177/2000 - Amendement 1 102
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Voorschakelapparaten voor fluorescentielampen *** II (procedure zonder verslag)
C5-0268/2000
Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen (7034/1/2000 - C5-0268/2000 - 1999/0127(COD)) 104
2. Vrijmaking van de vaargeul van de Donau * (procedure zonder verslag)
C5-0297/2000
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bijdrage van de Gemeenschap aan het ”Internationaal fonds voor het vrijmaken van de vaargeul van de Donau” (COM(2000) 317 - C5-0297/2000 - 2000/0125(CNS)) 104
3. Overeenkomst EU/Republiek Cyprus (MKB) * (procedure zonder verslag)
C5-0324/2000
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en Cyprus tot instelling van samenwerking op het gebied van het midden- en kleinbedrijf in het kader van het derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Europese Unie (1997-2000) (COM(2000) 242 - C5-0324/2000 - 2000/0099(CNS)) 104
4. Bestrijding van fraude en vervalsing * (procedure zonder debat)
A5-0176/2000
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (SN 3040/2000 - C5-0265/2000 - 1999/0190(CNS)) 104
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (SN 3040/2000 - C5-0265/2000 - 1999/0190(CNS)) 105
5. LIFE *** III
A5-0172/2000
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het Bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) (C5-0221/2000 - 1998/0336(COD)) 105
6. Ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap *** II
A5-0173/2000
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (5386/1/2000 - C5-0178/2000 - 1998/0265(COD)) 106
7. Spoorwegondernemingen en spoorweginfrastructuur *** II
A5-0171/2000
I. Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 95/18/EG betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen (5387/1/2000 - C5-0176/2000 - 1998/0266(COD)) 112
II. Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (5388/1/2000 - C5-0177/2000 - 1998/0267(COD)) 113
8. Erkenning van beroepskwalificaties *** II
A5-0174/2000
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen 89/48/EEG en 92/51/EEG van de Raad betreffende het algemeen stelsel van erkenning van beroepskwalificaties en de richtlijnen 77/452/EEG, 77/453/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 78/1027/EEG, 80/154/EEG, 80/155/EEG, 85/384/EEG, 85/432/EEG, 85/433/EEG en 93/16/EEG van de Raad betreffende de beroepen van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde, dierenarts, verloskundige, architect, apotheker en arts (5103/3/2000 - C5-0162/2000 - 1997/0345(COD)) 119
9. Kaderakkoord EP/Commissie
C5-0349/2000
Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie 122
BIJLAGE 1 Specifiek akkoord over het wetgevingsproces 126
BIJLAGE 2 Verstrekking aan het Europees Parlement van informatie over internationale overeenkomsten en de uitbreiding, en de betrokkenheid van het Europees Parlement op deze gebieden 128
BIJLAGE 3 Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan het Europees Parlement 129
10. Echelon-interceptiesysteem
a) B5-0594/2000
Besluit van het Europees Parlement inzake het voorstel van de Conferentie van voorzitters om geen tijdelijke enquêtecommissie voor het Echelon-interceptiesysteem in te stellen 131
b) B5-0593/2000/rev.
Besluit van het Europees Parlement tot instelling van een Tijdelijke Commissie Echelon-interceptiesysteem 131
BIJLAGE Samenstelling tijdelijke Commissie 132
11. Witwassen van geld *** I
A5-0175/2000
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (COM(1999) 352 - C5-0065/1999 - 1999/0152(COD)) 133
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van richtlijn 91/308/EEG van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (COM(1999) 352 - C5-0065/1999 - 1999/0152(COD)) 143
12. Visumplicht *
A5-0179/2000
Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (COM(2000) 27 - C5-0166/2000 - 2000/0030(CNS)) 144
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld (COM(2000) 27 - C5-0166/2000 - 2000/0030(CNS)) 145
13. Begroting 2001 (overlegprocedure)
A5-0184/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de begroting voor 2001 met het oog op de overlegprocedure voorafgaand aan de eerste lezing door de Raad 146
14. Veilige-havenbeginselen (Safe Harbour Privacy Principles)
A5-0177/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de ontwerpbeschikking van de Commissie betreffende de gepastheid van de bescherming die wordt geboden door de ”Safe Harbor Privacy Principles” en de ”Frequently Asked Questions” opgesteld door het ”US Department of Commerce” in verband daarmee (C5-0280/2000 - 2000/2144(COS)) 152
Donderdag, 6 juli 2000
(2001/C 121/04)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 157
1. Opening van de vergadering 157
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 157
3. Welkomstwoord 157
4. Commissie verzoekschriften - Europese ombudsman (debat) 157
5. Een gemeenschappelijk Europees luchtruim (debat) 158
6. Veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap (debat) 158
7. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad 159
STEMMINGEN
8. Sector vezelvlas en -hennep: steunregeling voor producenten en GOM * (eindstemming) 160
9. Innovatieve acties (procedure zonder debat) (stemming) 160
10. Ontwerp van GAB 1/2000 (stemming) 161
11. Ontwerp van GAB 2/2000 (stemming) 161
12. Kwijting 1998 (Algemene begroting) (stemming) 161
13. Kwijting 1998 (EOF) (stemming) 162
14. Kwijting 1998 (Europees Parlement/Bijlage ombudsman) (stemming) 162
15. Rundvlees en rundvleesproducten ***II (stemming) 163
16. EMAS (Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem) ***II (stemming) 163
17. Grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht ***II (stemming) 164
18. Milieu-inspecties ***II (stemming) 165
19. Bijeenkomst van de Europese Raad van 19/20 juni 2000 te Santa Maria da Feira - Portugees voorzitterschap, met inbegrip van de betrekkingen EU/India (stemming) 165
20. Verkiezingen in Zimbabwe (stemming) 166
21. Mensenhandel (stemming) 166
EINDE VAN DE STEMMINGEN
ACTUALITEITENDEBAT
22. Fidji- en Salomoneilanden (debat) 170
23. Tibet (debat) 170
24. Mensenrechten (debat) 170
25. Venezuela (debat) 171
26. Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (debat) 171
STEMMINGEN
ACTUALITEITENDEBAT (Gewone meerderheid)
27. Fidji- en Salomoneilanden (stemming) 172
28. Tibet (stemming) 172
29. Mensenrechten: Kindsoldaten in Oeganda (stemming) 173
30. Mensenrechten: Situatie op de Molukken (stemming) 173
31. Mensenrechten: Doodstraf in de Verenigde Staten (stemming) 174
32. Mensenrechten: Hooligans (stemming) 174
33. Mensenrechten: Irak (stemming) 174
34. Venezuela (stemming) 175
35. Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (stemming) 175
EINDE VAN HET ACTUALITEITENDEBAT
36. Beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten/veiligheid van speelgoed) ***I (stemming) 176
37. Bescherming van de bossen ***I (stemming) 176
38. Media/Media Plus ***I/* (stemming) 177
39. Kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs ***I (stemming) 178
40. Liberalisering van de energiemarkten (stemming) 178
41. Jaarverslag van de ECB (stemming) 179
42. Voltooiing van de EMU (stemming) 180
43. Commissie verzoekschriften (stemming) 180
44. Europese Ombudsman (stemming) 180
45. Gemeenschappelijk Europees luchtruim (stemming) 181
46. Veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap (stemming) 182
EINDE VAN DE STEMMINGEN
47. Ontwikkeling van de korte vaart (debat) 185
48. Dialoog met de burgers (debat) 185
49. Agenda voor de volgende vergadering 185
50. Sluiting van de vergadering 185
PRESENTIELIJST 186
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 187
Verslag Schierhuber A5-0124/2000 - Amendement 43, 1ste deel 187
Verslag Schierhuber A5-0124/2000 - Amendement 43, 2de deel 188
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Overweging G 190
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 7 191
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 8 193
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 10 194
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 12 196
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 13 197
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 13 199
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 12 200
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 44 202
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 45 203
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 46 204
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 9 206
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 2 207
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 3 209
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 49 210
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 50 212
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 11 213
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 53 215
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 5 216
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Paragraaf 54 218
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Amendement 14 219
Verslag Stauner A5-0190/2000 - Resolutie 221
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 3 222
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 4 224
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 5 225
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 6 227
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 7 228
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Paragraaf 8, 1ste deel 230
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Paragraaf 8, 2de deel 232
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 8 233
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 9 235
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Paragraaf 18, 1ste streepje 236
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 10 238
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Paragraaf 18, 3de streepje 239
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 11 240
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Paragraaf 18, 5de streepje 242
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Amendement 15 243
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Paragraaf 18, 7de streepje 245
Verslag Kuhne A5-0189/2000 - Resolutie 246
Aanbeveling Garcia-Orcoyen Tormo A5-0165/2000 - Amendement 12 248
Aanbeveling Garcia-Orcoyen Tormo A5-0165/2000 - Amendement 26 249
Aanbeveling Garcia-Orcoyen Tormo A5-0165/2000 - Amendement 41 251
Aanbeveling Garcia-Orcoyen Tormo A5-0165/2000 - Amendement 43 252
Aanbeveling Garcia-Orcoyen Tormo A5-0165/2000 - Amendement 5 253
Aanbeveling Garcia-Orcoyen Tormo A5-0165/2000 - Amendement 44 255
Aanbeveling Garcia-Orcoyen Tormo A5-0165/2000 - Amendement 45 256
Aanbeveling Breyer A5-0166/2000 - Amendement 1 258
Aanbeveling Breyer A5-0166/2000 - Amendement 2 259
Aanbeveling Breyer A5-0166/2000 - Amendement 3, 1ste deel 260
Aanbeveling Breyer A5-0166/2000 - Amendement 3, 2de deel 262
Aanbeveling Breyer A5-0166/2000 - Amendement 4 263
Gemeenschappelijke resolutie - Europese Raad van Feira - B5-0587/2000 - Amendement 12 264
B5-0595/2000 - Mensenhandel 266
Gemeenschappelijke resolutie - Tibet B5-0608/2000 - Paragraaf 1 267
Gemeenschappelijke resolutie - Tibet B5-0608/2000 - Amendement 3 268
Gemeenschappelijke resolutie - Euro 2000 B5-0625/2000 - Overweging I 269
Gemeenschappelijke resolutie - Euro 2000 B5-0625/2000 - Overweging J 270
Gemeenschappelijke resolutie - Euro 2000 B5-0625/2000 - Paragraaf 7 271
Gemeenschappelijke resolutie - Euro 2000 B5-0625/2000 - Resolutie 272
Gemeenschappelijke resolutie - Irak B5-0618/2000 - Amendement 4 273
Gemeenschappelijke resolutie - Irak B5-0618/2000 - Paragraaf 3 274
Gemeenschappelijke resolutie - Irak B5-0618/2000 - Resolutie 275
Gemeenschappelijke resolutie - Venezuela B5-0615/2000 - Paragraaf 4 276
Verslag Arvidsson A5-0149/2000 - Amendementen 11 en 24 277
Verslag Arvidsson A5-0149/2000 - Amendement 13 278
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Amendement 4 279
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Amendement 24 280
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Voorstel voor een beschikking I 281
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Resolutie 282
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Amendement 58 283
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Amendement 69 284
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Amendement 87 285
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Voorstel voor een beschikking II 286
Verslag Hieronymi A5-0186/2000 - Resolutie 287
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 4 288
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 6, 1ste deel 289
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 6, 2de deel 290
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 14 291
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 15 292
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 19 293
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 20 294
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 21, 1ste deel 295
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 21, 2de deel 296
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 25 297
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 27 298
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 29 299
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Paragraaf 33 300
Verslag Mombaur A5-0180/2000 - Resolutie 301
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 14 302
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 1 303
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Overweging H, 1ste deel 304
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Overweging H, 2de deel 305
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 2 306
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 15 307
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 3 308
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 10 309
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 16, 1ste deel 310
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 16, 2de deel 311
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Paragraaf 5 312
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 4, 1ste deel 313
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Paragraaf 6 314
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 8, 1ste deel 315
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 8, 2de deel 316
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Paragraaf 11, 1ste deel 317
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Paragraaf 11, 2de deel 318
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 11 319
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 12 320
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendement 9 321
Verslag Radwan A5-0169/2000 - Amendementen 6 en 19 322
Verslag Karas A5-0170/2000 - Paragraaf 5 323
Verslag Karas A5-0170/2000 - Amendement 7 324
Verslag Karas A5-0170/2000 - Resolutie 325
Verslag Lambert A5-0162/2000 - Resolutie 326
Verslag Thors A5-0181/2000 - Resolutie 326
Verslag Atkins A5-0141/2000 - Amendement 13 327
Verslag Atkins A5-0141/2000 - Amendement 8 328
Verslag Atkins A5-0141/2000 - Paragraaf 8 329
Verslag Atkins A5-0141/2000 - Amendement 18 330
Verslag Atkins A5-0141/2000 - Amendement 2 331
Verslag Atkins A5-0141/2000 - Amendement 1 332
Verslag Atkins A5-0141/2000 - Amendement 15 333
Verslag Damiao A5-0155/2000 - Amendement 6 334
Verslag Damiao A5-0155/2000 - Amendement 9 335
Verslag Damiao A5-0155/2000 - Amendement 2 335
Verslag Damiao A5-0155/2000 - Resolutie 336
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Vezelvlas en -hennep *
A5-0124/2000
I. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep (COM(1999) 576 - C5-0280/1999 - 1999/0236(CNS)) 338
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep (COM(1999) 576 - C5-0280/1999 - 1999/0236(CNS)) 339
II. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (COM(1999) 576 - C5-0281/1999 - 1999/0237(CNS)) 339
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (COM(1999) 576 - C5-0281/1999 - 1999/0237(CNS)) 342
2. Innovatieve acties uit hoofde van artikel 6 van de ESF-verordening (procedure zonder debat)
A5-0182/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van richtsnoeren voor de verschillende soorten innovatieve acties uit hoofde van artikel 22 van Algemene Verordening (EG) nr. 1260/1999 - innovatieve acties uit hoofde van artikel 6 van de ESF-verordening (C5-0235/2000 - 2000/2127(COS)) 343
3. Ontwerp van GAB nr. 1/2000
a) C5-0314/2000
Ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 2000 344
b) A5-0183/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 2000 (C5-0314/2000) 347
4. Ontwerp van GAB 2/2000
A5-0192/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 2 voor het begrotingsjaar 2000 (C5-0342/2000) 348
5. Algemene begroting (kwijting 1998)
A5-0190/2000
I. Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1998 (SEC(1999) 412 - C5-0006/1999 - 1999/2050(DEC)) 348
II. Besluit van het Europees Parlement over de afsluiting van de rekeningen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998 (SEC(1999) 412 - C5-0006/1999 - 1999/2050(DEC)) 351
III. Resolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen die integrerend bestanddeel vormen van het besluit waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998 (SEC(1999) 412 - C5-0006/1999 - 1999/2050(DEC)) 353
6. EOF (kwijting 1998)
A5-0167/2000
I. Besluit van het Europees Parlement tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor het financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1998 (COM(1999) 227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)) 359
II. Besluit van het Europees Parlement tot sluiting van de rekeningen van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1998 (COM(1999) 227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)) 359
III. Resolutie van het Europees Parlement houdende het commentaar bij het besluit van het Europees Parlement tot het verlenen van kwijting aan de Commissie inzake het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1998 (COM(1999) 227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)) 362
7. Europees Parlement/Bijlage ombudsman (kwijting 1998)
A5-0189/2000
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1998 - Afdeling I - Europees Parlement/Bijlage Ombudsman (SEC(1999) 414 - C5-0008/1999 - 1999/2051(DEC)) 366
8. Identificatie- en registratieregeling voor runderen *** II
A5-0193/2000
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de verplichte etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van verordening (EG) nr. 820/97 (8251/1/2000 - C5-0270/2000 - 1999/0204(COD)) 370
9. EMAS (Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem) *** II
A5-0165/2000
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (10677/2/1999 - C5-0098/2000 - 1998/0303(COD)) 372
10. Grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht *** II
A5-0166/2000
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht (5860/1/2000 - C5-0182/2000 - 1998/0333(COD)) 385
11. Minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten *** II
A5-0164/2000
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (5684/1/2000 - C5-0181/2000 - 1998/0358(COD)) 386
12. Bijeenkomst van de Europese Raad van 19/20 juni 2000 te Santa Maria da Feira
B5-0587, 0588 en 0590/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de conclusies van de Europese Raad van Feira op 19 en 20 juni 2000 391
13. Delegatie van waarnemers van de Unie bij de verkiezingen in Zimbabwe
B5-0599, 0602, 0604 en 0605/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de parlementsverkiezingen in Zimbabwe 394
14. Mensenhandel
B5-0596, 0598, 0603 en 0606/2000
Resolutie van het Europees Parlement over illegale immigratie en de ontdekking van 58 stoffelijke overschotten van illegale immigranten in Dover 396
15. Fiji- en Salomonseilanden
B5-0616, 0620, 0629, 0636, 0640 en 0644/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie op de Fiji- en Salomonseilanden 398
16. Tibet
B5-0608, 0610, 0617, 0621 en 0641/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het project om de armoede in westelijk China terug te dringen en de toekomst van Tibet 400
17. Kindsoldaten in Oeganda
B5-0611, 0622, 0630, 0637 en 0646/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de ontvoering van kinderen door het Lord's Resistance Army 401
18. Molukken
B5-0609, 0612, 0623 en 0647/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de Molukken 403
19. Doodstraf in de Verenigde Staten
B5-0613, 0619, 0624, 0631 en 0638/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de doodstraf in de Verenigde Staten 404
20. Euro 2000
B5-0625, 0632 en 0649/2000
Resolutie van het Europees Parlement over Euro 2000 406
21. Irak
B5-0618, 0626, 0633 en 0650/2000
Resolutie van het Europees Parlement over Irak 407
22. Venezuela
B5-0615, 0627, 0634, 0642 en 0652/2000
Resolutie van het Europees Parlement over Venezuela 408
23. Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat
B5-0628, 0635 en 0651/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat 409
24. Beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten/veiligheid van speelgoed) *** I
A5-0149/2000
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tweeëntwintigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) en tot wijziging van richtlijn 88/378/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed (COM(1999) 577 - C5-0276/1999 - 1999/0238(COD)) 410
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot tweeëntwintigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten) en tot wijziging van richtlijn 88/378/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed (COM(1999) 577 - C5-0276/1999 - 1999/0238(COD)) 413
25. Bescherming van de bossen *** I
A5-0152/2000
I. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3528/86 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging (COM(1999) 379 - C5-0076/1999 - 1999/0159(COD)) 414
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 3528/86 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen luchtverontreiniging (COM(1999) 379 - C5-0076/1999 - 1999/0159(COD)) 415
II. Voorstel voor een verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2158/92 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand (COM(1999) 379 - C5-0077/1999 - 1999/0160(COD)) 416
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2158/92 betreffende de bescherming van de bossen in de Gemeenschap tegen brand (COM(1999) 379 - C5-0077/1999 - 1999/0160(COD)) 417
26. Media / Media Plus *** I/*
A5-0186/2000
I. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele-programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005) (COM(1999) 658 - C5-0059/2000 - 1999/0275(COD)) 418
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele-programma-industrie (Media - Opleiding) (2001-2005) (COM(1999) 658 - C5-0059/2000 - 1999/0275(COD)) 427
II. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de bevordering van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en bevordering) (2001-2005) (COM(1999) 658 - C5-0119/2000 - 1999/0276(CNS)) 427
II. Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de bevordering van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en bevordering) (2001-2005) (COM(1999) 658 - C5-0119/2000 - 1999/0276(CNS)) 441
27. Kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs *** I
A5-0185/2000
Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese samenwerking inzake kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs (COM(1999) 709 - C5-0053/2000 - 2000/0022(COD)) 442
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese samenwerking inzake kwaliteitsevaluatie in het schoolonderwijs (COM(1999) 709 - C5-0053/2000 - 2000/0022(COD)) 450
28. Liberalisering van de energiemarkten
A5-0180/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het tweede verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de stand van zaken bij de liberalisering van de energiemarkten (COM(1999) 198 - COM(1999) 164 - COM(1999) 612 - COM(2000) 297 - C5-0163/2000 - 2000/2097(COS)) 451
29. Jaarverslag van de ECB
A5-0169/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 1999 van de Europese Centrale Bank (C5-0195/2000 - 2000/2118(COS)) 456
30. Voorlichtingsstrategie in de laatste fasen van de voltooiing van de EMU
A5-0170/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de voorlichtingsstrategie in de laatste fasen van de voltooiing van de EMU (COM(2000) 57 - C5-0104/2000 - 2000/2019(COS)) 459
31. Commissie verzoekschriften
A5-0162/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in het parlementaire jaar 1999-2000 465
32. Europese ombudsman
A5-0181/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag van de Europese ombudsman over 1999 (C5-0303/2000) 468
33. Gemeenschappelijk Europees luchtruim
A5-0141/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (COM(1999) 614 - C5-0085/2000 - 2000/2053(COS)) 470
34. Veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap
A5-0155/2000
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (COM(1999) 100 - C5-0158/1999 - 1999/2151(COS)) 473
Vrijdag, 7 juli 2000
(2001/C 121/05)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 479
1. Opening van de vergadering 479
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 479
3. Ingekomen stukken 480
4. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 481
5. Aanwijzing commissies - Machtiging tot het opstellen van initiatiefverslagen - Procedure Hughes / uitgebreide procedure Hughes 481
STEMMINGEN
6. Ontwikkeling van de korte vaart (stemming) 483
EINDE VAN DE STEMMINGEN
7. Bestrijding van milieucriminaliteit * (debat en stemming) 484
8. Goedkeuring van de notulen 485
9. Samenstelling van het Parlement 485
10. Herinnering aan de Holocaust (artikel 51 van het Reglement) 485
11. Kredietoverschrijvingen 485
12. In het register ingeschreven verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 486
13. Verzending van de tijdens de huidige vergadering aangenomen resoluties 486
14. Rooster van de volgende vergaderingen 486
15. Onderbreking van de zitting 486
PRESENTIELIJST 487
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 488
Verslag Peijs A5-0139/2000 - Resolutie 488
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Ontwikkeling van de korte vaart in Europa
A5-0139/2000
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's ”De ontwikkeling van de korte vaart in Europa: een dynamisch alternatief in een duurzame vervoersketen - tweede tweejaarlijks voortgangsrapport” (COM(1999) 317 - C5-0206/1999 - 1999/2164(COS)) 489
2. Bestrijding van milieucriminaliteit *
A5-0178/2000
Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van het kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van ernstige milieucriminaliteit (5343/2000 - C5-0078/2000 - 2000/0801(CNS)) 494
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van het kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van ernstige milieucriminaliteit (5343/2000 - C5-0078/2000 - 2000/0801(CNS)) 502
BIJLAGE
Herinnering aan de Holocaust (artikel 51 van het Reglement)
3/2000
Verklaring van het Europees Parlement over de herinnering aan de Holocaust 503
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadpleginsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
ITRECommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
RETTCommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPE-DEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
TDITechnische Fractie van Onafhankelijke Leden - Gemengde Fractie
EDDFractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NINiet-ingeschrevenen
NL
Top